BRIDGEBERICHTENDonderdag, 15 februari 2018

Pauzeert de Robber-club van dinsdagavond tot 2 oktober?

 

Het is mis gegaan. De knullige afhandeling van de Telegraaf, toen ik telefonisch verbeteringen in mijn advertentie opgaf, heeft geresulteerd in het niet plaatsen van mijn opdracht. Noch in de Metro noch in de Telegraaf van dinsdag was mijn verbeterde tekst te vinden. Ik belde, kreeg de man die me in eerste instantie 'geholpen' had aan de telefoon, vertelde dat mijn advertentie niet in de krant stond en vroeg hem om me per e-mail te melden welke oplossing men zou voorstellen. Het is, nu ik dit blog schrijf, twee dagen later, maar een reactie heb ik nog niet ontvangen. 

 

Omdat er niemand had afgesproken, verwachtte ik dat de Robber-Club vanavond geen deelnemers zou trekken. Toch waren Arjan ik in het Zwanenmeer present om te kijken of de twee-kolommer van zaterdag, die maandag ook nog en in de Telegraaf en in de Metro gestaan had, resultaat zou opleveren. Nada, niks, geen enkele nieuwe leerling is op de advertentie met de nieuwe slogan: 'Leer Bridge in één Avond' afgekomen. Tot nu toe heeft die promotionele actie in ieder geval geen tastbaar resultaat opgeleverd. Arjan en ik zaten tot half acht voor niets te wachten. Robber-bridge is enig. Het is enkel al heel anders omdat je erbij kunt praten. Daarom is het voor leerlingen een optimale methode om het spel te leren. Nadat er gespeeld is, kun je zowel het bieden als het afspel bespreken. Dat leert veel gemakkelijker dan vanuit een boekje. Voor volgende week heeft één nieuwe leerlinge afgesproken. Ik moet die advertentiecampagne dus toch doorzetten, want misschien levert die nieuwe start net het benodigde momentum op om de dinsdagavond van de grond te krijgen. Ik zie die dinsdagavond als enige mogelijkheid om een wat jonger publiek te trekken. Als het niet lukt, dan sluiten we tot begin oktober en starten de club daarna opnieuw op. Je moet het blijven proberen. Misschien is zo'n tijdelijke sluiting wel de beste oplossing, temeer omdat ik 15 mei voor 4 maanden naar Italië vertrek om in ons hotel in Toscane te gaan werken.


top

Dinsdag, 13 februari 2018

Bernard Stegeman haakt af.

Bernard Stegeman is afgehaakt. Hij was al sinds de jaren 90 lid van onze bridgeclub. Hij heeft het Looier systeem destijds van mij geleerd. Het doet pijn dat hij stop temeer omdat hij is afgehaakt vanwege mijn blog. Hij schreef: "Jouw Blog heb ik tussen duim en wijsvinger in de vuilnisbak gedeponeerd. Hierbij beëindig ik mijn lidmaatschap van de BC de Looier."

Ik begrijp dat niet goed. Niemand behoeft dat blog toch te lezen. Je leeft niet enkel van brood alleen. Seks is eveneens een belangrijk onderdeel van het leven. Daar schaam ik me niet voor. Het taboe dat daarop ligt is naar mijn mening onterecht en vind ik 'n tikkeltje hypocriet. Als je de seksuele revolutie in de zestiger jaren hebt meegemaakt denk je wat genuanceerder over de taboes die toen doorbroken werden. Vele mensen hebben die omslag niet gemaakt en zitten nog steeds met frustraties. Ik balanceer, met het blog dat ik privé onder de naam Hans Becker plaats, op het scherp van de snede. Voor sommige mensen zal ik de scheidslijn van het betamelijke overschrijden. Dat is een consequentie die ik accepteer. Toch is mijn blog bedoeld is om mensen te betrekken. Na die opzegging van Bernard vraag me af of ik dat doel voorbij schiet. Het aantal bezoekers op de site groeit. Kennelijk zijn er ook lezers die mijn zielenroerselen interessant vinden. Zij hebben minder problemen hebben met mijn openheid over seksualiteit. Hopelijk zitten er onder die lezers ook bridgers die de weg naar onze bridgeclubs weten te vinden.

De vrijdagmiddag hadden we gelukkig weer 5 tafels. Ben Stenekes, een leerling die na de cursus de durf niet opbracht om aan de vrijdagmiddagdrive deel te nemen, is na een succesvolle vrijdag vorige week, teruggekomen. Hij heeft zelfvertrouwen gekregen omdat hij goed scoort en voelt zich eindelijk op zijn gemak. Hem moest gesmeekt worden om op zijn clubmiddag mee te komen spelen. Nu die drempel geslecht is, geloof ik dat hij vaker gaat komen. Misschien kan hij worden overgehaald om ook dinsdagmiddag mee te doen. We spelen dan een barometer en unieke ronde-winnaars wordt een advocaatje met slagroom aangeboden.

Yolanda en ik moesten na de bridgedrive snel weg. We hadden een bridgeweekend in Amersfoort geboekt. Het carnavalsweekend vluchten sommige Brabanders en Limburgers naar noordelijke streken. Zij bridgen liever dan dat ze zich in het carnavalsgebeuren storten. Ooit was ik prins carnaval van de Amsterdamse carnavalsvereniging 'De toffe Jordanees' Het eerste jaar van mijn prins-schap beviel zó goed dat ik voor een tweede termijn gekozen werd. Het was werkelijk een feest en vele vriendschappen zijn daaruit voortgevloeid. Er is door ons toen zelfs een single met een carnavalsnummer uitgebracht. Op de hoes sta ik als prins tussen de raad van elf voor de antiekmarkt.

Onvergetelijke tijden waren dat en nu speel ik bridge met mensen die carnaval mijden als de pest. Het zou ook kunnen dat bridge nog leuker dan carnaval is. Misschien komt het door de leeftijd. Als je tegen de 80 loopt, hos je niet meer zo enthousiast. Bridgende jongeren zijn er dit weekend niet bij.

De reis naar Amersfoort verliep voorspoedig. We zetten onze koffers snel in de kamer en arriveerden in de eetzaal net nadat de soep was opgediend. Er waren nog twee kopje over, dus we zijn niets tekort gekomen. De snoekbaarsfilet had onze voorkeur boven de biefstuk met paddenstoelen. We namen daar een flesje wijn bij. Yolanda moest de laatste dagen vroeg op. Zij kan overdag niet slapen en is dus op. Ik zat zoals gewoonlijk al om half zes achter de computer. Mijn koffer moest nog gepakt worden, het was mijn bad-dag, de notaris had het aandelenregister van de Looier BV nodig en ik bracht het hem. Om kwart voor één zou ik op de bridgeclub zijn om de individuele wedstrijd van de Taartclub te spelen, dus mijn 2e slaapje was er bij ingeschoten. Vijf en 'n half uur slaap is te weinig en het was een drukke dag voor beiden. Zo'n flesje wijn bij het eten ontspant je wel lekker, maar hakt er wel in. Het komt je prestaties aan de bridgetafel niet ten goede. We scoorden 43,67% werden 11e in onze lijn en overall 24ste van de 30 paren. Dat moet morgen als we uitgerust zijn beter!


top

Maandag, 13 november 2017

Het blog houd je dagelijks op de hoogte.

Het blog dat 28 oktober begonnen is, wordt op facebook en op de Blog/Uitgeverij pagina geplaatst. Het laatste nieuws vind je dus voortaan via: Blog & Uitgeverij. Het gaat niet altijd over bridge, want er gebeuren ook andere dingen in mijn leven. Het zijn soms vrij persoonlijke verhalen en die passen niet op de Bridgeberichten pagina. Ze zijn daar nu dan ook afgehaald. Niet iedereen zit op info over mijn belevenissen te wachten, maar sommigen vinden het leuk om te lezen.

Voortaan beperken we ons op deze pagina dus tot berichten die bridge betreffen.


top

Dinsdag, 31 oktober 2017

Start Dagboek/blog

Net het 2e boek: "Zolang er leven is" van Hendrik Groen uit. Het boek leverde me, evenals "Pogingen iets van het leven te maken" vele lachsalvo's en af en toe een grote traan op. Bovendien inspireerde het mij tot het starten van een "Blog" al weet ik op mijn 75ste niet precies wat dat inhoud. Ik ga een dagboek bijhouden en plaats dat op mijn site. Is dat dan gelijk een blog? Ik kreeg gisteren een compliment van iemand die "Buon Natale in Antona" gelezen had. Zij had de bridge-cassette waarin dat boek zit gisteren eindelijk geopend en vertelde me dat ze moeite had gehad om met lezen te stoppen zó leuk vond ze het. Dat geeft de burger moed. Ik ga gelijk aan dat 'blog/dagboek' beginnen. Het is nu dinsdagmorgen 31 oktober 8 uur.


top

Dinsdag, 24 oktober 2017

Inleiding Dagboek

Inleiding:

 

Geïnspireerd door de 2 boeken van Hendrik Groen "Pogingen iets van het leven te maken" en "Zolang er leven is" start ik vandaag een dagboek/blog. Wat dat precies gaat betekenen weet ik niet, maar ik zal mijn computer-leraar Marco Rump vragen daarin lijn aan te brengen. Een e-mail naar hem is onderweg.

 

Om te beginnen zal ik me even voorstellen. Hans Becker is mijn naam en ooit runde ik, in het centrum van Amsterdam, een antiekmarkt. Na de verkoop daarvan bleven er een hotel in Toscane en twee huizen in Antona over. 's Zomers werk ik in het hotel en 15 september reis ik weer af naar Nederland om me op de bridgeclubs (die ik ook run) te storten. Die bridgeclubs eisen momenteel extra veel aandacht op. We zijn na de verkoop van het gebouw van de Looier uit het centrum van Amsterdam naar Noord vertrokken. Het Zwanenmeer aan de Beemsterstraat in de wijk Nieuwendam biedt ons nu onderdak. Tachtig procent van de leden is na die verhuizing opgestapt. Van de clubs die we voortzetten is één club al ter ziele en één club ligt aan het infuus. Alle clubs hebben het moeilijk en het is de vraag of het lukt de maandagavond en de vrijdagmiddagclub groei te bieden. Daarmee houd ik me momenteel dus intensief bezig.

 

Een nieuwe club op dinsdagavond, waar je in één avond voor € 10,- kunt leren bridgen moet zorgen voor nieuw elan. Er staan bij die Robberclub al 6 leden geregistreerd. Voor de cursus van vrijdagmiddag hebben zich 8 leerlingen gemeld en de cursus van maandagavond heeft 5 nieuwe leden opgeleverd. We zijn in oktober dit jaar dus al met ruim 50% gegroeid. Dat geeft de burger moed.

 

Afgelopen zaterdag heb ik me ook weer op het antiek gestort. Voor het eerst sinds enkele jaren werd er weer eens antiekmarkt door mij georganiseerd. De start van die regelmatig georganiseerde antiekmarkten lijkt me een goed moment om dit dagboek te beginnen. Daarom grijp ik een paar dagen terug om dit dagboek te beginnen.


top

Zondag, 22 oktober 2017

Zaterdag 28 oktober 2017

 

De markt in het Zwanenmeer was wat bezoekersaantallen betreft een groot fiasco. Er kwam namelijk helemaal niemand op af! Noch standhouders die een tafeltje huurden noch bezoeker om een oog op alle uitgestalde koopwaar te laten vallen en een slag te slaan. Er waren genoeg koopjes om te scoren. Speciaal na de markt. Er werd namelijk  's middags om 4 uur, een veiling gehouden. Op die veiling is evenmin iemand afgekomen. Er had daar een grote slag geslagen kunnen worden. Alle artikelen die de Looier niet meer naar haar opslag wilde terugslepen, zouden met een startprijs van € 1,- aangeboden worden. Wat te denken bijvoorbeeld van dit schattige poppenwinkeltje voor één piek?

 

Poppenwinkeltje

 

Niemand gezien die één Euro wilde bieden dus wordt er volgende maand op zaterdag 25 november een nieuwe poging ondernomen.

 

Een foto van de lege ingerichte ruimte wil ik u evenmin onthouden. Dan kunt u zich een beeld vormen van datgene wat u, mocht u eventueel geïnteresseerd zijn, kunt verwachten. Er kunnen zoals u ziet nog wel wat tafeltjes bij, maar ik vond het er niet onaardig uit zien. Wij pakken volgende maand nog meer spullen uit.

 

Antiek in het Zwanenmeer

 

 

 


top

Donderdag, 4 mei 2017

De Looier is naar Bridgecentrum 'Het Zwamenmeer' verhuisd

Bridgeclub de Looier speelt sinds 1 februari in "Bridgecentrum Het Zwanenmeer" aan de Beemsterstraat 491 in Amsterdam Noord. Een prachtige locatie met een groot terras aan het water. Jammer dat enkele leden van onze club zó verknocht aan het centrum zijn, dat ze niet zijn mee verhuizd.  Bij dit centrum kun je gratis parkeren!

 

"Bridgecentrum Het Zwanenmeer"

zwaan          zwaan

    Beemsterstraat 491 in Amsterdam Noord

 

Om op deze fantastische locatie te komen, zijn er verschillende mogelijkheden. De bussen 32, 33 (Centraal Station) en lijn 37 (Amstel en Muiderpoort) stoppen vlak bij.  

 

Het gebouw is rookvrij. Op het terras, dat boven het water is gelegen, kan gerookt worden.

De Looier heeft één zaal gedecoreerd  zo is  ook de sfeer van onze club mee naar Noord verhuisd. Het is daar nog beter toeven dan we aan de Lijnbaansgracht gewend weren. Enkel het aantal deelnemers moet nog groeien, want velen zijn niet meegekomen.

 

De volgende clubs van Bridgeclub de Looier spelen er:

Daarbij is nu slechts één avondclub. Dat is de club die op maandag speelt. Hij heet:

- Looier Individueel. Dit is de enige club waar het Looier systeem verplicht is. Gewwonlijk speelt men Acol.

 

De Acol middagclubs die verhuisd zijn:

- De Taart-Drive van vrijdagmiddag. 'n Individuele wedstrijd. Dit is de club voor oude snoepers en...

- De Tea-Drive van donderdagmiddag speelt een paren-drive. Daarbij wordt u op thee en koekjes getracteerd.

- De Advocaat-Drive Op deze dinsdag-club spelen we een barometer met rondprijzen. 

- Mix-Bridge Een drive die elke 2e zondagmiddag van de maand gespeeld wordt. 

- De Champagne-Drive op de laatste zondag van de maand.

 

Tot het eind van dit seizoen draaien we op proef. Na de vakantie starten we ook een Robber-Les-Club op de dinsdagavond, want we willen ook onze bridgelessen weer oppakken. Je speelt bij deze club  al vanaf dag één mee. 

 

Toekomstplannen

Als u van onze toekomstplannen op de hoogte gehouden wil worden, dan kunt u dat in een e-mail aan: info@looier.com kenbaar maken. Wij sturen u dan ons digitale tijdschrift 'Looiernieuws' toe. Even een Mailtje naar info@looier.com.

 

www.bridgeles.nl

Het is de mogelijk om na de robber bridgecursus één van onze vervolgcursussen te doen. We adviseren dan een cursusin in het  Looier Systeem. Heb je ook die cursus achter de rug en wil je echt de puntjes op de i zetten, dan kun je onze clinics volgen. Daarna ben je bij ons uitgeleerd en moet je je in de praktijk bewijzen. Op onze website vind je nadere informatie over onze clubs, ons hotel en de rest van onze activiteiten.

 

www.looier.nl

 

 


top

Vrijdag, 3 februari 2017

High Tea in nieuwe locatie een succes!

De inwijding van "onze" Bridgezaal in Het Zwanenmeer werd een waar feest

 

High Tea in het Zwanenmeer

Hulde aan Yolanda Schaefer. Zij kwam op het lumineuze idee om de eerste speeldag in onze nieuwe locatie aan de Beemsterstraat 491

in Amsterdam Noord met een High Tea in te wijden.

 

Er namen 18 paren deel. Karel Bontekoe belde af. Hij had een been gebroken en moest naar het ziekenhuis. Zijn partner Piet Forma was nu alleen.

 

Hoe het op dit moment met Karel gaat weten we nog niet. Wij wensen hem van harte beterschap en zullen hem de eerstvolgende keer dat hij op de Tea-Drive komt spelen extra verwennen, want hij heeft echt iets gemist!

 

Gellukig voor Piet was één van onze vele trouwe reserves: Christina Oey present! Zij komt geregeld helemaal uit Dronten om te kijken of ze kan invallen.

Tekening van El van Leersum. Meer werk van haar vindt u op: 

http://vanleersumart.com

 

Reserves zoals o.a. Christina,  Bell-Boys en Call-Girls genoemd worden, als ze naar de club toekomen op thee of koffie getrakteerd. Als we ze koppelen, krijgen ze een onkostenvergoeding van € 10,-. Bell-Boys en Call-Girls zijn bij de Looier broodnodig, omdat je je er ook zonder partner kunt inschrijven. Piet was heel gelukkig dat hij met Christine kon spelen. Ze wonnen zelfs een prijs.

 

De hoogste score werd echter door Gera Jurrius en Wouter Jansweijer behaald. De hoofdprijs bestond uit twee  elektrice Italiaanse tafelwoks waarvan zij er dus elk één kregen.

 

De koksschool had de High Tea geprepareerd en Yolanda en Hans hadden de tafels klaargezet. Het was een plaatje, smaakte voortreffelijk en was zó overdadig dat we er de komende tijd nog wel even van zullen nagenieten. Enkel de heerlijke kerrysoep en de slagroomtaart zijn helemaal op gegaan. De Taart-Club die vanmiddag speelt, zal niet te klagen hebben. Er is nog een halve hazelnoot- en een halve appel-kruimeltaart over. Daarnaast zullen de verrukkelijke chocoladecakejes en de gevulde advocaatproges vanmiddag geserveerd worden. Bij de Taart-Club van vrijdagmiddag, waar je in een individuele wedstrijd aan 7 verschillende partners gekoppeld wordt, zal het feest van gisteren dus nog eens dunnetjes worden overgedaan.

 

P.S. Karel belde me en vertelde dat het gelukkig allemaal mee viel. Hji was van de fiets gevallen en had flinke schaafwonden opgelopen. Hij werd tot zijn verbazing (en vreugde) door 3 struise agenten naar huis gebracht. Karel vertelde dat hij zich binnenkort zeker door ons zal laten verwennen.

 

 

 


top

2018 © de Looier bv