BRIDGEPUZZELSZondag, 6 november 2016

De juiste biedverlopen van Looier Cash

Looier Cash, een bridge-drive met een prijzenpot van bijna € 9.000,-. De hoofdprijs is € 1.500,-.  Je wordt geacht het Looier Biedsysteem te gebruiken. Daarop wordt getest. Er is een fouten-tolerantie.

Hieronder volgen de biedverlopen die goedgekeurd zijn:

Spel 1 Looier Cash 2016

Spel 2 Looier Cash 2016

 

Spel 3 Looier Cash 2016 Spel 4 Looier Cash 2016

 

Spel 5 Looier Cash 2016

 

Spel 6 Looier Cash 2016

 

Spel 7 Looier Casg 2016

 

Spel 8 Looier Casg 2016

 

 Spel 9 Looier Cash 2016

 

 

Spel 10 Looier Cash 2016

 

 

Spel 11 Looier Cash 2016

 

 Spel 12 Looier Cash 2016

 

Spel 13 Looier Cash 2016

 

Spel 14 Looier Cash 2016

 

 Spel 15 Looier Cash 2016

 

Spel 16 Looier Cash 2016

 

Spel 17 Looier Cash 2016

 Verklaring biedingen

 

Spel 18 Looier Cash 2016 

 

 Spel 19 Looier Cash 2016

 

 Spel 20 Looier Cash 2016

    Spel 20 Looier Cash 2016

 

Spel 21 Looier Cash 2016

 Spel 22 Looier Cash 2016

 

Spel 23 van Looier Cash 2016

 

Spel 24 Looier Cash 2016

 

 

 Spel 25 Looier Cash 2016

 

Spel 26 van Looier Cash 2016

Spel 27 Looier Cash 2016

 

 Spel 27 Looier Cash 2016

 

Spel 28 Looier Cash 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 


top

Dinsdag, 11 oktober 2016

Vakantie-puzzel met oplossing

De laatste puzzel van dit jaar.

 

 

Puzzelaar Looier Vakantie Bridge Puzzel

De Vakantie-Puzzel is de laatste puzzel die we dit jaar on line zetten.

De prijs was € 500,-. Het was dus alleszins waard een oplossing in te sturen.

 

 

De vraag en het biedverloop van deze Puzzel:

 

West
-
Pas
-
Noord
1♣*
3♣*
-
Oost
2*
Pas
-
Zuid
2♠*
?
-

 

 

 

 

 

* 1♣  belooft een opening. Noord behoeft geen ♣ -kaarten te hebben!

* 2  belooft een 6-kaart met minimaal 9 hoge kaartpunten.

* 2♠  is een relay.

* 3♣  belooft een 5-kaart en maximaal 14 hoge kaartpunten.

 

Wat wordt je bod, met de volgende hand, in een parenwedstrijd als

jullie kwetsbaar zijn?

♠  Q T 9 2

  J T 3

  K 6 4

♣  K Q T

 

Oplossing Vakantie-Puzzel. 

Door het tussenbod van 2 kun je niet meer uitvinden of partner mini-, dan wel maximaal is. Als je partner minimaal is hebben jullie te weinig punten voor de manche. Er is een fit in ♣ pas is dan het juiste bod. Is je partner maximaal, dan zit er misschien een manche in. Het hangt nu van je karakter af wat je gaat bieden. "Flyers" zullen met 3 om een stop in  vragen. "Keepers" zullen met 3♣ tevreden zijn. Het kan beide goed uitpakken dus beide antwoorden zijn goed.

Goede oplossingen werden ingestuurd door: Donell Janssen, Saskia Swart, Eveline van Weijnsbergen, Joke de Korte, Anita Janssen, Martha Horbach, Arijan Porsius, Fred Valkenburg, Yvo Baudoin, Fred Renkema, Thieu Wolters, Wessel Oomens, Tom Out, Joop Schreudersen  Ewan de Bruin.

 

Yolanda Schaefer verrichtte de trekking en alsof de duvel er mee speelt, ze haalde er haar vriend Arijan Porsius als winnaar uit. Arijan Porsius, Ewan de Bruin en Thieu Wolters speelden echter niet mee, dus deze prijs van €  500,- gaat aan Arijans neus voorbij. Het geld komt nu in de Paas-Puzzel-Pot terecht. In die pot zit nu al € 1.400,-!

Als je die € 1.400,- wilt winnen schrijf dan maandag 17 april maar vast in je agenda. Ken je de Looier biedtechniek nog niet en wil je daar wel meer van weten? Onze Lesbox Looier is, in verband met de komende Sinterklaas, voor € 5,- bij de club te koop. Hij kan ook via de volgende link besteld worden. er komen dan echter € 10,- verzendkosten bij. 

 

 


top

Zondag, 31 juli 2016

Vele omstandigheden noopten mij (voorlopig?) te stoppen.

bridgeclub de Looier

 

Hoewel het me zeer aan het hart gaat, heeft de combinatie van:

 

- Teruglopende belangstelling,

- Het vele werk in ons hotel in Italië en

- De verslechterde financiële situatie

mij doen besluiten, in ieder geval voorlopig, met de bridge-puzzels te stoppen.

Het was een leuke manier om spelers die in het Looier biedsysteem geïnteresseerd zijn, van de problemen die er spelen op de hoogte te houden en leverde af en toe ook nieuwe inzichten op.

 

De enige puzzels die jullie nog tegoed hebben zijn de Vakantie-puzzel die in Looiernieuws 23-1 stond afgedrukt en in Looiernieuws 23-2 nogmaals wordt gegeven en de Paaspuzzel, omdat in die pot nog een bedrag van € 900,- zit. Overigens kun je met de goede oplossing van de vakantie-Puzzel ook € 500,- winnen! 

 

De puzzels met hun oplossingen blijven via de site beschikbaar dus als je ze nog eens wil bekijken geen probleem.


top

Woensdag, 27 juli 2016

Puzzel 16-29 met oplossing

We vervolgen het spel van week 23. De bieding is weer één stapje verder:

bridgeclub de Looier

 

Oost geverN/Z kwetsbaar:

West
-
Pas
Pas
Noord
-
3♣*
?
Oost
2♠*
Pas
Zuid
2SA*
3*

 

 

 

 

* Zwakke twee

* 16+ punten, dekking in de geopende kleur en een onbekende verdeling.

* 3♣ is Niemeijer en vraagt naar een 4- of 5-kaart hoog.

* 3 belooft een 4-kaart in de hoge kleuren.

 

Wat zou jij als Noord met de volgende hand bieden?

♠ 3

Q T 6 2

Q J 8 4

♣ A K Q 8

 

Oplossing probleem Puzzel 16-29 

Bij Niemeier is Noord, op zoek naar een fit in . Nu Zuid met 3 heeft aangegeven in minstens één van de twee hoge kleuren een 4-kaart te hebben, noemt Noord de 4-kaart hoog die hij niet heeft. Door dat bod kan Zuid, als er een fit is, het spel spelen en komen de vele punten van Zuid niet op tafel.

Het juiste bod is dus 3♠.

De volgende puzzelaars hebben de juiste oplossing ingestuurd: Renate Syswerda, Leni Oostendorp, Yolanda Schaefer, Wil Kenter, Joke de Korte, Peter Driessen, Bart-Jan van Zijl, Yvo Baudoin, Wessel Oomens, Joop Schreuders, Marcel Winkel en Arijan Porsius.

 

Piet Tamminga verrichtte de trekking en Wil Kenter was de gelukkige winares!

 

 


top

Zaterdag, 16 juli 2016

Voorwaarden om de prijs mee naar huis te nemen.

Je dient tijdens de trekkingsavond van dinsdag-, of de maandagavond daaraan voorafgaand, mee te spelen. Bridgeclub de Looier is een inloop-club, dus ook niet-leden zijn altijd van harte welkom. Dinsdagavond wordt er in de bridgezaal niet gerookt. Op maandagavond kun je rokers ontmoeten. 

Looier is eenvoudig. Goede spelers hebben dit biedsysteem in een uurtje door. Bovendien mag je, op de twee speciale Looier-avonden tijdens het bieden, de systeemkaart gebruiken. Andere middagen en avonden wordt er voornamelijk Acol gespeeld. Dan vindt niet iedereen het oké als je de systeemkaart tijdens het bieden ter hand neemt. 
Die Systeemkaarten kun je bekijken en downloaden door met de cursor op 'Klik Hier' te drukken. De systeemkaarten van zowel 'Looier light' als die van 'Looier Standard' verschijnen dan op je scherm. 

Speel je op dinsdag (de niet-roken Looier-avond) en win je die € 100,-, dan kun je de prijs gelijk in ontvangst nemen. Heb je de maandagavond vóór de trekking gespeeld en was je dinsdagavond afwezig, geen probleem, we sturen een mailtje zodat de winnaar de prijs alsnog kan afhalen. Speelde de winnaar beide avonden niet mee, dan komt de prijs in een pot. Het opgepotte geld wordt gebruikt om de Paas-puzzel extra aantrekkelijk te maken. De trekking van de Paaspuzzel zal op 2e Paasdag plaatsvinden. Kom spelen, want ben je afwezig en heb je gewonnen, dan wordt er verder opgepot.


top

Vrijdag, 15 juli 2016

Puzzel 16-28 met oplossing

Spel 12 van Looier Cash 2015 was biedtechnisch bezien een heel interessant spel voor het biedsysteem.

bridgeclub de Looier

 

West opent met 2. Dit bod kan 3 betekenissen hebben. Gewoonlijk is het een 6-kaart met 6 tot 9 hoge kaartpunten.

 

Als Noord heb je de volgende hand:

♠ A Q 9 7 6 3

 J 

 A 9 4

♣ 8 5 4

 

Welk bod omschrijft deze hand optimaal?

 

"Oplossing Puzzel 16-28." 

 

Het is weer zo'n probleem waarmee je alle kanten op kunt. Er kwamen 3 verschillende antwoorden binnen:

a. Pas

b. 2♠

c. 3♠

 

Omdat er voor alle 3 de antwoorden pro en contra's te bedenken zijn, luidde mijn vraag: "Welk bod omschrijft deze hand optimaal?" Welk bod in de praktijk gemiddeld tot het beste resultaat zal leiden zou ik namelijk niet kunnen zeggen, 

 

Het bod waarmee Zuid gelijk een redelijk idee van je hand krijgt is het 3♠-bod. Je hebt een opening en een 6-kaart. De manche heb je niet in handen en  je laat het aan Zuid over om die al dan niet uit te bieden.

Er zijn ook wel redenen om die sprong te wagen, want die singleton in  maakt de kans dat Oost/West een fit in die kleur hebben groot. Zijn er voor hen manche mogelijkheden dan moeten ze gelijk 4 bieden. Noord heeft dan met 'the Law' een mogelijkheid om uit te nemen. De kans dat je je partner nog kan vertellen dat je een 6-kaart ♠ hebt wordt en door te passen en met het 2♠-bod kleiner.

 

Let op die singleton in  gaf bij mij de doorslag om hier gelijk 3♠ te bieden.

Ik had slechts 4 medestanders. Dat waren: Eveline van Weijnsbergen, Joke de Korte, Guurtje Mulder en Joop Schreuders, 

Thieu verrichte de trekking en Joke de Korte werd de gelukkige.

 

 


top

Maandag, 11 juli 2016

Puzzel 16-27 met oplossing

We vervolgen het spel van week 23. De bieding weer één stapje verder:

bridgeclub de Looier

 

Oost geverN/Z kwetsbaar:

West
-
Pas

Noord
-
3♣*

Oost
2♠*
Pas
Zuid
2SA*
?

 

 

 

 

* Zwakke twee

* 16+ punten, dekking in de geopende kleur en een onbekende verdeling.

* 3♣ is Niemeijer en vraagt naar 4- en 5-kaarten hoog.

 

Wat zou jij als Zuid met de volgende hand bieden?

.

♠ A K 7 4

 A K 8

 K 3

♣ T 9 5 2

 

 

Oplossing probleem Puzzel 16-27 

De Niemeijer Conventie vraagt je met deze hand een 4-kaart in één van de hoge kleuren aan te geven door 3 te bieden. 'As simpel as that, maar...

Onze vriend Wessel Oomens zette me met zijn antwoord aan het denken. Wessel denkt in zwart-wit. Daar moet je doorheen prikken. Hij schreef:

 

3SA.

het is heel slecht om nu je 4 krt ♠ aan te bieden aangezien we nooit fit hebben
 
Ook Leni Oostendorp, Wil Kenter, Marcel Winkel en Joke & Joop Schreuders kwamen tot die conclusie. Joop gaf een uitgebreide uitleg:

Beste Hans,

 

Het gebruikelijke antwoord op het Niemeijer- bod van 3 Klaver door Noord zou, met de hand van Zuid, 3 Ruiten moeten zijn. Echter, Zuid kan al weten dat Noord geen vierkaart Schoppen kan hebben. Oost heeft immers met het zwakke 2 bod aangegeven over 6 Schoppen te beschikken en Zuid heeft zelf een vierkaart Schoppen. Noord heeft ook geen vijfkaart Harten want dan zou hij een transferbod hebben gegeven. Blijft dus over een vierkaart Harten bij Noord en dus geen fit in de hoge kleuren.  Ook al om de tegenstanders verder niet te informeren over het bezit van de hoge kleuren kan Zuid het beste direct 3SA bieden. Oost weet al dat Zuid dekking heeft in Schoppen en kan passen op 3SA of als zijn kaarten het toelaten slemonderzoek starten.

Mijn antwoord is dus: Zuid biedt 3SA.

 

Vr.groet,

Joop Schreuders

 

Wessel vindt het 3 antwoord dus niet goed. Hij heeft een punt als hij schrijft dat er toch nooit een fit in ♠ zal zijn. Toch kan het geen kwaad om partner te vertellen dat de 4-kaart in ♠ zit. Die zal dan vanzelf wel naar 3SA gaan. Het 3SA-bod, dat Wessel voorstaat, kun je mijns inziens niet altijd gebruiken. Na gelijk 3SA zal partner veronderstellen dat er een 4-, of 5-kaart in de lage kleuren zit. Als je dát als afspraak in dit 3SA-bod meeneemt breng je in ieder geval extra info over. Als je 3 biedt om een 4-kaart ♠ aan te geven, heb je een 3-3-3-4 verdeling! In die sporadische gevallen dat Noord minstens twee 4-kaarten in de lage kleuren heeft, zou die extra info goed van pas kunnen komen. Je krijgt dan een situatie die Arijan Porsius en Ewan de Bruin schetsten, waarbij je dan je eerste 4-kaart aanbiedt. Persoonlijk zou ik dat (om de 'Looier Slam Convention' te kunnen blijven gebruiken, via transfers doen. 4♠ vraagt dan om 5♣ te bieden en 5♣ verzoekt partner om een 5 antwoord. De vraag is of 3SA dan gemiddeld niet beter scoort. Enkel slem in één der lage kleuren zou extra kansen bieden, De vraag wordt dan of je in die situatie ook nog van transfers gebruik moet maken. Volgens mij wel, want je weet na 4♣ en daarna 4SA nog niet of er een fit in ♣ of  is. Moeilijke materie dus voor echte bollebozen!

De 3SAoplossing is dus typisch iets dat in Looier+ thuis hoort.  

 

We rekenen daarom beide antwoorden goed! Zowel 3 als 3SA (Als je een lange lage kleur hebt) scoren dus.

Voor het eveneens goede 3-bod kozen: Eveline van Weijnsbergen, Donell Janssen, Toos van Vliet, Anita Janssen, Arjan de Jong, Ed Kilian, Yvo Baudoin, Bart-Jan van Zijl, Arijan Porsius en Ewan de Bruin.

Ons jongste lid, Gilles de Jong trok Eveline van Weijnsbergen als winnares uit de wijnkoeler.


top

Dinsdag, 28 juni 2016

Puzzel 16-26 met oplossing

Het spel van week 26 komt uit Looier Cash 2015. Toen werd na het openingsbod van 1♣ maar liefst aan 7 van de 8 tafels verkeerd gevolgd! Het is kan dus geen kwaad om van dat spel een puzzel te maken.

bridgeclub de Looier

 

West gever N/Z kwetsbaar:

West
1♣*
Noord
?
Oost

Zuid

 

 

* Kan een voorbereidende ♣ zijn.

 

Wat zou jij op de Noord-plaats met de volgende hand bieden?

♠ T 6 2

 A Q 7 5 4

 A K 9 5 3

♣ 

Oplossing probleem Puzzel 16-26 

Met lengtepunten mee tel je er precies 16. In 'Looier Light' geef je met 16+ punten zonder dekking in de geopende kleur een bod in de kleur van de tegenstanders. Hier is met 1♣ geopend. Noord moet hier dus met 2♣ volgen. In het Looier Cash toernooi had geen enkele van de Looier Light-speler dat bod bedacht!

 

'Looier Standaard' gebruikt het 2SA bod om een hand met twee 5-kaarten aan te geven. Hugo Ruighaver (wat je niet zou verwachten van iemand die nooit op de maandagavond speelt) koos als enige voor 2SA om zijnmooie 2-kleurenspel aan te geven. De bekende 5-kaart is de complementerende kleur van de kleur waarin geopend is. Hier werd ♣ geopend. De 5-kaart  is daardoor bekend.

Je kon deze puzzel dus op 2 manieren goed doen. Er werd bij Looier Cash door Noord aan 4 tafels 1 geboden, aan 2 tafels koos men voor 1, aan  één tafel werd er met doublet gevolgd. Petje af voor de heer Ruighaver die als enige voor één van de twee goede oplossingen koos en met 2SA volgde!

 

Hoe brachten de puzzelaars het er vanaf? Gelukkig ging dat heel wat beter. Er is in de loop van dit jaar dus kennelijk wel het een en ander bijgeleerd.

Goede oplossingen werden ingestuurd door: Wil Kenter, Leni Oostendorp, Guurtje Mulder, Donell Janssen, Anita Janssen, Arjan de Jong, Yvo Baudoin, Joop Schreuders, Wessel Oomens en Arijan Porsius.

 

John Schraven verrichtte de trekking en Joop Schreuders werd de winnaar.

 

 


top

Zondag, 26 juni 2016

Puzzel 16-25 met oplossing

Het spel van week 23 wordt deze week vervolgd. De bieding nu één stapje verder:

bridgeclub de Looier

 

Oost geverN/Z kwetsbaar:

West
-
Pas

Noord
-
?

Oost
2♠*
-

Zuid
2SA*
-

 

 

 

 

* Zwakke twee

* 16+ punten, dekking in de geopende kleur en een onbekende verdeling.

 

Wat zou jij op de Noord-plaats met de volgende hand bieden?

.

♠ 3

 Q T 6 2

 Q J 8 4

♣ A K Q 8

 

Oplossing probleem Puzzel 16-25 

Hoewel deze hand slem potentie heeft, moet je volgens mij eerst onderzoeken in welk contract gespeeld zal moeten worden. We gebruiken daarvoor de Niemeijer Conventie. Met 3♣ vraag je aan partner of hij een 4-, of 5-kaart in één van de hoge kleuren heeft. Er zou een 4- of 5-kaart  naast die stevige ♠ dekking kunnen zitten.

 

Een heel creatieve oplossing stuurden Arijan Porsius en Ewan de Bruin in. Arijan schreef:

Beste Hans,
Zonder meer duidelijk: 3♠! Dit bod is niet bedoeld om te weten te komen of Zuid een ♠-dekking bezit (want dat is bekend), maar om te weten of er een vierkaart aan de overkant zit! Zuid moet dus van onderaf aan op 4-niveau zijn biedbare kleur(en) bieden. Alle kleuren zijn welkom! 
mvg Arijan

 

Ewan schreef:

Hoi Hans,
Om aan te geven dat je slem-interesse hebt, zou ik beginnen met 3♠.
gr. Ewan.

 

Deze biedingen zijn voor mij te ingewikkeld, maar voor Looier + interessant. Ik wilde Ewan en Arijan dan ook beiden met € 75,- belonen omdat ze Looier + weer een eindje vooruit geholpen hebben. Naast de 3♣ oplossing wordt hun bod daarom eveneens als goed bestempeld. 

De inbreng van Arijan: "Zuid moet dus van onderaf aan op 4-niveau zijn biedbare kleur(en) bieden"  is belangrijk, omdat dit de mogelijkheid biedt om een lage-kleurenfit te ontdekken.

De slem-interesse die Ewan met dit bod wil aangeven is eveneens cruciaal. Zulke forcing biedingen kun je enkel met hele mooie handen doen en je partner wordt gelijk wakker geschud.

De betekenis van het 4♣-bod moet nu goed begrepen worden. Arijan bestempelt 3♠ (in dit specifieke geval) als een vraagbod. Hierdoor belooft het 4♣ antwoord een hand met minimaal een 4-kaart ♣! Dit is nu niet 'de Looier Slam Convention', want Noord is een onderzoek gestart.

 

Goede oplossingen werden er naast die van Arijan en Ewan ingestuurd door: Jetty van der Groes, Leni Oostendorp, Wessel Oomens, Peter Driessen, Marcel Winkel, Bernard Stegeman en Bart-Jan van Zijl

 

Jetty van de Goes was de winnares en mogen we deze week feliciteren. Zij speelde jammer genoeg noch maandag- noch dinsdagavond mee. De prijs gaat daarom in de PaasPuzzelPot. Daar zit ondertussen al € 900,- in!

 


top

2017 © de Looier bv