de Looier - Hotel, Veilingmarkt en Bridgeclub

Veiling-markt de Looier in het Zwanemeer.


De Looier is met haar bridgeclub naar de Beemsterstraat 491 in Amsterdam Noord verhuisd. We organiseren daar regelmatig Veiling-markten, tafelhuur: € 10,-.