de Looier - Hotel, Veilingmarkt en Bridgeclub


Donderdag 16 april 2020. Tijd 7.30 uur gewicht 76,1 kg.

Donderdag 16 april 2020. Tijd 7.30 uur gewicht 76,1 kg.

Als je positief wilt blijven kun je zeggen: "We hebben vandaag op de Stepbridge wedstrijd van Nieuwendam bijna 3% beter gescoord dan vorige week, maar met 41,67% zijn noch Yolanda noch ik tevreden. De toppen en nullen zijn met 3 nullen tegenover 3 x 100% in evenwicht, maar bij die middenmoot spellen, moeten nog vele extra slagen gewonnen worden. Het leuke van Stepbridge is dat je de dag erna de bieding, de spelverdeling en het volledige slagen verloop toegezonden krijgt. Geweldig, want daarvan kun je veel leren. Onze eerste 100% score hadden we bijvoorbeeld te danken aan een 3♠ contract dat we mochten maken omdat de tegenstanders hun fit in  niet ontdekten. Zij kunnen zelfs 5 maken. Yolanda maakte dat, met haar tussenbod van 1♠, wel moeilijk. Wat doe je je als partner 1♣ opent en je hebt de volgende hand?

♠ A 9 7

 T 9 7 4 2

 B

♣ Q T 7 5

Je vreest een -bod van partner, want moet je dan die gammele  of 2SA bieden? Je weet niet dat je partner een 4-kaart  met A K Q mee heeft, sterk is en een singelton in ♠ heeft. 

Met 4 schoppens mee en een singelton  bood ik gelijk 3♠. Zie er dan, als Zuid, nog maar uit te komen. Een 4-kaart  bieden heeft grote risico's: Een misfit + de kans dat je de tegenstanders naar een maakbaar 4♠ drijft. Onze Zuid paste dus. Yolanda mocht 3♠ maken, terwijl de andere Noord Zuid paren allen 3- of 4 scoorden. 

Om biedverloop, afspel en uitkomst te bekijken, als u op het plaatje clickt wordt het groter.


 terug