de Looier - Hotel, Veilingmarkt en Bridgeclub


Vrijdag 31 juli 2020. Tijd 6.55 uur gewicht 74,1 kg.

De Notaris heeft een oplossing gevonden om de SRL (de Italiaanse BV) die eigenaar is van het hotel, aan Nello te verkopen. Een hypotheek als zekerheid bleek niet haalbaar. Er zou dan € 70.000,- aan kosten betaald moeten worden. Mijn financiële positie zou dan verder ondergraven worden, dus dat doe ik maar niet. Volgende week zou de verkoop al plaats kunnen vinden. Ik wil me in de toekomst op Nederland en de veilingsite concentreren. Kijken of daar een succes van te maken valt. Toevallig stond er een bericht op de site  dat er wat verkocht is.


 terug