de Looier - Hotel, Veilingmarkt en Bridgeclub
de Looier - Hotel, Veilingmarkt en Bridgeclub


Champagne-Drive van zondag 25 februari 2018 had te veel deelnemers.

Peter Limbach vind de Champagne-Drive leuk, maar wilde meer deelnemers. Hij zou daar voor gaan zorgen en ik moet zeggen, dat is hem wonderwel gelukt. Hoewel er voordien al bekend was dat het druk zou worden, is het bij een open inschrijving moeilijk exact te voorzien hoeveel deelnemers er zullen komen. Dat waren er meer dan zaal 5, die door de Looier gehuurd wordt, kan herbergen. Dat is geheel aan Peter's inzet te danken. Al draag ik noch hoed noch pet, toch zeg ik: "Petje af Peter!"


Het was bij aanvang een chaos. Ik zou inschrijven, maar ben dat ontwend. Arjan bleek allerlei groepen te hebben aangemaakt, waardoor je om mensen te vinden je ze in de juiste groep moest opzoeken. Dat zal hij dan misschien weten en het kan zijn dat hij daar makkelijk mee werkt, ik niet. Toen ik de inschrijving nog regelmatig zelf deed, hadden we slechts 2 groepen. Leden en gasten. Wie lid waren kon je nakijken en de andere waren gasten. Hij heeft dat systeem zonder mijn medeweten en toestemming veranderd. Het is er niet eenvoudiger op geworden. Ik kon er in ieder geval niet mee overweg. Een hulp achter de bar bleek hij evenmin. Yolanda zei hem mij te gaan helpen, want hij liep haar in de weg. Toen Arjan de mensen indeelde en ik het geld inde ging het gelukkig gelijk beter. Hij kon echter evenmin met het door hemzelf opgezette systeem van 4 groepen overweg en veranderde het direct. Daarna verliep alles betrekkelijk gesmeerd en om één uur was iedereen ingeschreven.


Er waren 58 deelnemers op deze drive afgekomen. Dergelijke aantallen zijn wij ontwend. Een groot deel kwam ook nog eens voor de eerste keer en daarvan moest het lidmaatschapsnummer van de Nederlandse Bridge Bond genoteerd worden. Dat hadden slechts weinigen paraat. Het leverde echter een voordeel van 50 cent en daar wilden mensen wel even voor zoeken. Ook dat kostte tijd.


Een tweede probleem was dat niet alle deelnemers in de zaal die wij in gebruik hebben pasten. Daarin kunnen we slechts 40 man herbergen. We moesten daarom in twee afzonderlijke zalen spelen. Dat is niet optimaal, maar ik was niet van plan de prachtige, speciaal voor en door de Looier ingerichte zaal, ongebruikt te laten. Het was juist de bedoeling nieuwe mensen met de kwaliteit, die onze club biedt, kennis te laten maken. Dat moet de drive Champagne-Drive van 25 maart anders.


De vraag blijft of we dit succes ook zonder Peter's hulp kunnen continueren. Het gevoel dat iedereen heel content was geeft vertrouwen. Met wat aanpassingen zou het kunnen werken. Yolanda heeft daarover nagedacht. Ik signaleer de problemen en zij denkt na en komt met oplossingen. Hoe heb ik zo'n vrouw kunnen vinden! Ik zal het ook aan jullie voorleggen dan kunnen jullie zelf proberen oplossingen te bedenken. Gemakkelijk is dat niet.


Het grote probleem betreft de kosten. Die zijn voor onze drives over het algemeen hoog omdat wij niet met vrijwilligers werken. Wij hebben per deelnemer minimaal € 5,- nodig om quite te draaien. Indirecte kosten, zoals afschrijving van de inrichting, het dupliceren van spellen enz. zijn dan niet eens meegerekend. Wij willen van niet-leden ook een bijdrage in die indirecte kosten. Daarom betalen zij voor de Champagne-Drive € 10,-. Als ze geen lid van de Nederlandse Bridge bond zijn komt daar zelfs nog eens 50 cent bij. Die entreegelden zijn nodig om de club in stand te houden. Clubs die met vrijwilligers werken vragen aan niet-leden voor deelname echter slechts 3 tot 5 Euro. Daar komen wij dus niet mee uit. Velen kunnen en andere willen die hogere kosten niet dragen. Zij gaan dan liever naar een drive die goedkoper is. Hoe los je dat op?


Ik denk en hoop dat Yolanda onze problemen getackeld heeft. Zij bedacht het volgende:

- Het is niet leuk om in 2 zalen te spelen, dus beperken we het aantal deelnemers tot 40.

- De inschrijving voor Looier- en VVBAN-leden bedraagt 5 Euro en niet-leden betalen 10.

- Men kan zich tot zondagmorgen 10 uur op onze site www.looierbridge.nl aanmelden.

- Als er plaats over is kunnen zowel leden als niet-leden voor € 3,- deelnemen.


Iemand die verzekerd wil zijn van een plaats kan zich vooraf tegen het normale tarief inschrijven. Wil of kun je slechts € 3,- betalen, dan schrijf je je aan de zaal in. Op de site kun je door op de knop Champagne-Drive te klikken zien of er nog plaats is. We gaan bekijken of dit systeem werkt, want we willen wel onze kwaliteit handhaven. Het voorstel van de Peter Plasman om de kosten te drukken door er een Water- in plaats van een Champagne-Drive van te maken omarmden we niet. Heeft u ook een oplossing bedacht. Mail ze naar info@looier.com, want we horen ze graag.


De eerste inschrijving voor de drive van zondag 25 maart staat al geregistreerd. Schrijf je ook vooraf in en steun daarmee onze club. Dat kan via: http://www.looier.com/bridge/champagne-drive


Hè hè dit ei is gelegd. Nu kunnen we de drive zelf bespreken. Ik moet jullie heel eerlijk zeggen dat ik er weinig van mee gekregen heb. Na die hectische inschrijving moesten we eerst nog van plaats wisselen omdat Yolanda in de 4e ronde tijd nodig had om de bitterballen klaar te maken. We moesten de loopbriefjes met paar 7 verwisselen. Dat gaf ook weer de nodige frictie. Toen bleek Joyce Meijer, die met een huurauto gekomen was, niet gratis kon parkeren en een tarief van 30 cent per minuut moest betalen. We waren beiden vlug klaar, dus hielp ik haar met het proberen een plaats te vinden waar dat tarief niet gold. Dat lukte niet. We reden, zonder resultaat, de halve stad rond. Zij zette de auto neer op plaatsen waar niemand hem kon vinden. Je moet hem kennelijk op drukke punten neerzetten zodat ook anderen hem weer in gebruik kunnen nemen. Het is maar een weet.


Yolanda was gelijk in de stress. Ze belde me terwijl ik achter het stuur zat. De telefoon kon ik nog net op tijd uit mijn zak opdiepen, want met die snelbinders is dat best lastig. Ik gaf hem aan Joyce. "Waar blijven jullie nou?" "We komen er aan en zijn er zo."


Yolanda en ik zaten in de grote zaal. Het was een goed besluit van Arjan ons daar te plaatsen, want we wilden zoveel mogelijk mensen van de luxe zaal laten genieten. Door de ongebruikelijke drukte en als er dan constant aan je getrokken wordt, kun je niet echt van het spel genieten. Toch deden we het niet slecht. We werden 3e met 60,58%. Liesbeth Tollar en Margje Muurling hadden verschillende kerend de rondeprijs gewonnen, maar eindigden toch als 2e met 60,90%. Siep van Bruggen, die met Adriaan van Poppel speelde, sleeptemet hem de Champagne in de wacht. Zij konden kiezen, moesten we een fles Moet & Chandon openen of wilden ze de magnum van Törley? Zij kozen voor de magnum en lieten al hun vrienden mee proeven. Yolanda en ik werden ook bedeeld en het was werkelijk een heerlijke mousserende  wijn. Mede daardoor werd het een gezellige nazit en zo genoten Yolanda en ik ook nog even van deze dank zei Peter Limbach geweldig geslaagde drive.


Hopelijk heeft iedereen dat zo ervaren en komen ze de Champagne-Drivevan 25 maart terug. De inschrijving staat open.


 terug