de Looier - Hotel, Veilingmarkt en Bridgeclub
de Looier - Hotel, Veilingmarkt en Bridgeclub


Inleiding Dagboek

Inleiding:


Geïnspireerd door de 2 boeken van Hendrik Groen "Pogingen iets van het leven te maken" en "Zolang er leven is" start ik vandaag een dagboek/blog. Wat dat precies gaat betekenen weet ik niet, maar ik zal mijn computer-leraar Marco Rump vragen daarin lijn aan te brengen. Een e-mail naar hem is onderweg.


Om te beginnen zal ik me even voorstellen. Hans Becker is mijn naam en ooit runde ik, in het centrum van Amsterdam, een antiekmarkt. Na de verkoop daarvan bleven er een hotel in Toscane en twee huizen in Antona over. 's Zomers werk ik in het hotel en 15 september reis ik weer af naar Nederland om me op de bridgeclubs (die ik ook run) te storten. Die bridgeclubs eisen momenteel extra veel aandacht op. We zijn na de verkoop van het gebouw van de Looier uit het centrum van Amsterdam naar Noord vertrokken. Het Zwanenmeer aan de Beemsterstraat in de wijk Nieuwendam biedt ons nu onderdak. Tachtig procent van de leden is na die verhuizing opgestapt. Van de clubs die we voortzetten is één club al ter ziele en één club ligt aan het infuus. Alle clubs hebben het moeilijk en het is de vraag of het lukt de maandagavond en de vrijdagmiddagclub groei te bieden. Daarmee houd ik me momenteel dus intensief bezig.


Een nieuwe club op dinsdagavond, waar je in één avond voor € 10,- kunt leren bridgen moet zorgen voor nieuw elan. Er staan bij die Robberclub al 6 leden geregistreerd. Voor de cursus van vrijdagmiddag hebben zich 8 leerlingen gemeld en de cursus van maandagavond heeft 5 nieuwe leden opgeleverd. We zijn in oktober dit jaar dus al met ruim 50% gegroeid. Dat geeft de burger moed.


Afgelopen zaterdag heb ik me ook weer op het antiek gestort. Voor het eerst sinds enkele jaren werd er weer eens antiekmarkt door mij georganiseerd. De start van die regelmatig georganiseerde antiekmarkten lijkt me een goed moment om dit dagboek te beginnen. Daarom grijp ik een paar dagen terug om dit dagboek te beginnen.


 terug