de Looier - Hotel, Veilingmarkt en Bridgeclub
de Looier - Hotel, Veilingmarkt en Bridgeclub


Analyse spel 2 Looier-Cash 2018


 

Spel 2 Looier-Cash 2018

 N            O           Z           W

XXX      P      -     2♣   -   P

2    -    P      -     3   -   P

2♠    -    P      -     3SA  -   3xP

Spel 2 van Looier Cash

De 2♣ opening belooft in dit geval een hand met ± 8 slagen als troef wordt. Met minder dan 18 punten is 2 de verplichte relay van Noord. Met 3 vertelt Zuid dat hij ± 8 slagen denkt te halen als troef wordt.  Noord biedt zijn 6-kaart ♠ aan en Zuid maakt het af met 3SA. Omdat Noord, zeker nu er geen fit is, slechts 2 of 3 slagen kan garanderen lijkt een slem ver weg. Een slem mag niet op een snit worden geboden en vaak is er in Looier bij een semi forcing opening van 2♣ een snit nodig. Je telt dan 7 slagen en 12 is dan heel ver weg. Dus passen op 3SA!


Alternatieve Looier biedingen die goed gerekend worden, maar minder efficiënt zijn:

 N            O           Z           W

XXX      P      -     2SA  -   P

3    -    P      -     3SA  -   3xP N            O           Z           W

XXX      P      -     2SA  -   P

3    -    P      -     3♠  -  P

4♠    -    3xP N            O           Z           W

XXX      P      -     2SA  -   P

3    -    P      -     3♠  -  P

4♣   -   P      -    4  -  P

4♠    -    3xP


4  = De 'Looier Slam Convention'

Met het antwoord 4 geeft Zuid aan in 2 kleuren 2 directe verliezers te hebben.


 terug