de Looier - Hotel, Veilingmarkt en Bridgeclub
de Looier - Hotel, Veilingmarkt en Bridgeclub


De ideale Looier biedverlopen van spel-7 t/m 12 Looier Cash 2017.

Spel 7
Z/A
A 9 5 3
J 3
8 5 2
6 5 4 2
Q 6 4
Q T 6
Q J T 4
K 9 8
N
W
O
Z
J 7 2
 9 5 4
A K 7 6
J T 7
K T 8
A K 8 7 2
9 3
A Q 3


Het ideale Looier biedverloop.

West
-
Pas
3xPas
Noord
-
2

Oost
-
Pas

Zuid
1
2


Een alternatief eveneens goedgekeurd biedverloop: 

West
-
Pas

Noord
-
2

Oost
-
3xPas

Zuid
1


Een derde mogelijkheid:

West
-
Pas
3
Noord
-
2
3xPas
Oost
-
2

Zuid
1
2


Spel8
W/N

K
J 4
A Q 9
A K J T 5 3 2
T 5 2
A 3 2
T 8 5 4 3
7 4
N
W
O
Z
A Q 7 4 3
Q T 8 5
K J
Q 9
J 9 8 6
K 9 7 6
7 6 2
8 6

Het ideale Looier biedverloop:

West
Pas
Pas
3xPas
Noord
2
3

Oost
2
Pas

Zuid
Pas
3SA


Een alternatief goedgekeurd biedverloop

West
Pas
Pas
3xPas
Noord
2
3

Oost
Pas
Pas

Zuid
2
3SA


Spel 9
N/OW
T 6 5 3
K J T 2
A J 7
K 3
A K J 8
Q 5
3
Q 8 7 6 5 2
N
W
O
Z
9 4 2
A 8 4 3
K T 4
A J T
Q 7
9 7 6
Q 9 8 6 5 2
9 4


Het ideale Looier biedverloop:

West
-
3xPas

Noord
1


Oost
Pas


Zuid
2


Een alternatief biedverloop dat ook goedgekeurd is:

West
-
3
3xPas
Noord
1
3

Oost
Pas
4

Zuid
2
4


Nog 'n alternatief biedverloop dat ook goedgekeurd is:

West
-
3

Noord
1
3

Oost
DBL
3SA

Zuid
2
3xPas


Spel 10
O/A
T 8 4 3
Q 9 7
Q 9 8 7
T 5
K 9 7
T 6 5
A T 6 2
K 9 3
N
W
O
Z
Q 6
K 4 3 2
-
A Q 8 7 6 4 2
A J 5 2
A J 8
K J 5 4 3
J


Het enige goede Looier biedverloop op dit spel:

West
-
RDBL
1SA
3SA
Noord
-
Pas
2
3xPas
Oost
1
Pas
2

Zuid
DBL
1
3Spel 11
Z/N
A Q J 7 5
T 5 3
A Q 9
Q 6
T 4
8 7 6 4
K T 7 5
A 8 4
N
W
O
Z
K 8 3
K J
8 3 2
K J T 3 2
9 6 2
A Q 9 2
J 6 4
9 7 5


 Het ideale Looier biedverloop.

West
-
Pas
Pas
Noord
-
1
2
Oost
-
Pas
3xPas
Zuid
Pas
1SA


Spel 12
W/NZ
J 9 8
9 7 5
A 8 3 2
A 6 3
K Q 5
K 8 4 2
T 6
K Q 8 7
N
W
O
Z
A 4 3
A Q J 6
Q 5
J T 4 2
T 7 6 2
T 3
K J 9 7 4
 9 5

 Het ideale Looier biedverloop:

West
1
2

Noord
Pas
Pas

Oost
1
4

Zuid
Pas
3xPas

Een alternatief biedverloop dat ook goedgekeurd is:


West
1
3

Noord
Pas
3

Oost
1
4

Zuid
2
3xPas


 


 terug