de Looier - Hotel, Veilingmarkt en Bridgeclub
de Looier - Hotel, Veilingmarkt en Bridgeclub
     


Dinsdagavond hebben we een bijzondere club.

Op dinsdagavond speelt onze Robber Club. Omdat die club pas sinds kort bestaat geldt daarvoor een aanbieding. Het lidmaatschap tot begin oktober 2019 bedraagt slechts € 110,-. Deze club is in verschillende opzichten bijzonder. Je kunt er in één avond leren bridgen en er wordt om 'n bedragje gespeeld.


 

Leer Bridge in 10 MinutenBij Bridgeschool de Looier kun je, als je bridge wilt leren, op dinsdagavond wekelijks starten!

Wij verzorgen een "Privé-Les Basic Acol" op basis van het boek:

"Leer Bridgen in 10 minuten"


Kosten van de les, inclusief cursusboek € 10,-.


Besluit je na de les lid van deze Robber Club te worden?

Voor € 100,- extra ben je tot begin oktober 2019 onder de pannen. 
 terug