de Looier - Hotel, Veilingmarkt en Bridgeclub
de Looier - Hotel, Veilingmarkt en Bridgeclub
     


Maandagavond hebben we nog een bijzondere club.

Op maandagavond proberen we een Robber Club te strarten. Het lidmaatschap tot begin oktober 2020 bedraagt € 110,-. Deze club is in verschillende opzichten bijzonder. Je kunt er in één avond leren bridgen en er wordt om 'n bedragje gespeeld.


 

Leer Bridge in 10 MinutenBij Bridgeschool de Looier kun je, als je bridge wilt leren, op maandagavond wekelijks starten!

Wij verzorgen een "Privé-Les Basic Acol" op basis van het boek:

"Leer Bridgen in 10 minuten"


Kosten van één les, inclusief cursusboek € 10,-.


Besluit je na de les lid van deze Robber Club te worden?

Voor € 100,- extra ben je tot begin oktober 2020 onder de pannen. 
 terug