BRIDGEPUZZELS

 

< Terug naar de recente berichten Ga naar overzicht van alle berichten >

 Zondag, 8 februari 2015

Puzzel 5 met oplossing

Je zit Zuid, bent met 1♠ gestart en hebt de volgende hand.

♠: A K T 7 6
: V J 6 2
: T
♣: J T 5

West biedt 2 tussen en je partner op Noord geeft een relay met 2. Wat wordt je bod als je Looier speelt?

A. Je herhaalt ♠.
B. Je biedt 2SA
C, Je vraagt met 3 om een stop in de tussengeboden kleur.
D. Je noemt je 2e lange kleur en biedt 3.

Het goede antwoord is A.
Je bent minimaal en weet niet of Noord 11 of 12, dan wel 13+ punten heeft. Als Noord 11 of 12 punten heeft wordt het, als je 3 biedt onmogelijk om onder de manche te passen, terwijl jullie daarvoor niet genoeg punten hebben. Daarom is antwoord A, het herhalen van je kleur, goed. Had je 14 of 15 punten gehad, dan zou 3 geboden moeten worden.

Er staan Noord na het 2 bod een scala aan mogelijkheden open:
a. Pas. Dit bod zal weinig voorkomen, maar is goed in geval er een mis-fit in is en Noord minimale punten heeft. De verdeling is dan iets van 2-kaart en verder een 4-4-3. Het kan zijn dat een fit onontdekt blijft. Er is ook geen stop in anders was er 2SA geboden.
b. 2SA. Noord heeft een minimale hand (11 of 12 punten) geen fit wel een dekking in . Jij past hierop.
c. 3. Hiermee geeft Noord een 6-kaart aan. Dit bod is non forcing. Met een 3-kaart mee en een stop in , zou je nu voor 3SA kunnen opteren.
d. 3. Dit bod is forcing en vraagt om een stop in . Nu je die mist, kun je alsnog je 4-kaart bieden.
e. 3. Ook dit bod is forcing en biedt minimaal een 5-kaart aan.
f. 3. Een non forcing bod. Noord heeft een fit in met 11 of 12 punten en weet niet zeker of de benodigde 26 punten gehaald worden.
g. 3SA Noord stopt de en heeft minimaal 13 punten.
h. 4. Noord ziet slem mogelijkheden en biedt de 'Looier Slam Convention.'
i. 4. Noord heeft een mooie 6-kaart met 13+ punten.
j. 4 Noord heeft 13+ punten en een fit in .

Sander Kuijk gaf een gedegen analyse om zijn keuze voor 2 te onderbouwen. Vanwege zijn adequate betoog vond ik het zinnig zijn hele e-mail te plaatsen:

Ik ga voor antwoord A, je herhaalt je .

Uitleg:
2SA bieden is uitgesloten, je geeft geen extra informatie terwijl je een 5 kaart hebt en ook nog een 4 kaart .
Om een stop vragen lijkt me heel onhandig. Je hebt ook geen dekking in de .
Op 3 hoogte met zo'n minimale hand (12/13 punten) lijkt me veel te gevaarlijk, je zit dan al te hoog en hebt teveel biedruimte weggenomen om nog op 2 hoogte te blijven hangen.
Vandaar dat ik mijn zou herhalen en aan zou geven dat het een 5 kaart is.

Naast Sander en Bart-Jan werden goede oplossingen ingestuurd door: Niels Richter; Wessel Oomens; Donell Janssen en Arijan Porsius.


top

Zondag, 15 februari 2015

Puzzel 6 met oplossing

Zuid opent 1 en na uw relay van 1 biedt Oost 1. Zuid en ook West passen. U zit Noord en hebt de volgende hand.

: - A
: - Q 5 4 3 2
: - A 9 2
: - T 8 6 5

Welk bied-kaartje legt u neer?
a. Pas
b. Doublet
c. 1SA
d. 2
e. 2
f. 2SA
g. 3
h. 3

De oplossing.
Je bent te sterk voor pas. Uit de pas van Zuid kun je concluderen dat je partner geen 2e lange kleur heeft en 12 of 13 punten bezit. Samen hebben jullie 23 of 24 punten Dat vraagt om actie, maar welke?
Doublet is niet handig, omdat je met je 5-kaart vóór de harten bieder zit. Bovendien moet je als je doubleert een troef-start van je partner kunnen verdragen. Als je de dan de vrouw legt maken je partner en jij misschien geen enkele troefslag.
1SA is riskant, want je hebt slechts één stop in en de schoppenkleur is eveneens riskant. Ook 1SA valt daarom af.
2 is een zwak stopbod. zonder overwaarde. Dat is, met die singleton schoppen Aas, geen juiste omschrijving van je hand en dat bod laat de tegenstanders bovendien te veel bied-ruimte.
2 vraagt om een stop is ronde forcing en met een extra harten-stop bij partner zou je 2SA kunnen spelen. Zuid wordt geacht zonder stop 3 te bieden. Die singleton in schoppen blijft echter een risico voor Sans en [klavereen] zou wel eens beter kunnen scoren.
2SA is nog riskanter dan 1SA dus onjuist.
3 is mijn bod. Dat bod belemmert de tegenstanders en Zuid weet nu dat je hand 10+ punten bevat. Die kennis kan in een strijd om de deelscore belangrijk zijn.
3 is veel te hoog. Een manche is erg onwaarschijnlijk.


top

Zondag, 22 februari 2015

Puzzel 7 met oplossing

Puzzel 6 blijkt, met de vele antwoorden die er als mogelijke oplossing gegeven worden, vrij moeilijk. Daarom nu een wat eenvoudiger probleem.

West - Noord - Oost - Zuid
1 Pas 2 Pas
2 Pas 3??


a.) 3 = Een tweede relay en mancheforcing

b.) 3 = Een echte klaveren en forcing

c.) 3 = Een transfer naar 3.

d.) 3 = Nonforcing met 6+ klaveren.

Stuur uw oplossing vóór maandag 23 februari naar naar info@looier.com. Iedereen mag meedoen. De trekking vindt tijdens de maandagavond-Looier-drive van 23 februari plaats. Onder de goede inzenders wordt € 100,- verloot.
Om uw prijs te kunnen claimen, dient u wel bij de trekking van maandagavond, of op de niet-roken-Looier-avond van dinsdag 24 februari mee te spelen.
Bij afwezigheid op maandag wordt een e-mail gestuurd, zodat de winnaar dinsdagavond alsnog kan deelnemen om zijn of haar prijs in ontvangst te nemen.

Ook als u geen Looier speelt en denkt de oplossing te weten mag u meedoen. Wie weet is uw oplossing goed en wint u die
€ 100,-. U kunt dan maandag-, of dinsdagavond gewoon meespelen, want u mag tijdens het spelen de systeemkaart gebruiken en zó moeilijk is Looier nou ook weer niet. Simon de Wijs bestudeerde de systeemkaart 15 minuten en werd gelijk eerste.

De oplossing van Puzzel 7
Antwoord D is goed.
West - Noord - Oost - Zuid
1 Pas 2 Pas
2 Pas 3 ??

West heeft zijn hand verteld en dan is er geen 2e relay.
Oost geeft met 3 een lange kaart (6+) aan. Zijn kracht is dus op lengtepunten gebaseerd. Heeft u drie mee en ook in de andere kleuren wat punten, dan is het zaak naar 3SA te gaan. Zonder fit in wordt een manche moeilijk. Op een lage kleur mag zonder fit gepast worden, zelfs als er samen met partner genoeg punten voor de manche zijn!


top

Zondag, 1 maart 2015

Puzzel 8 met oplossing

Onderstaande hand kwam 10 ferbuari langs. Na de pas van Zuid bent u aan de beurt. U biedt volgens het Looier systeem. Voor welk bied-verloop kiest u om onderstaande hand optimaal te omschrijven?
♠. - A
. - A
. - A K Q J T 9 3
♣. - K T 9 4Oplossing Looier Puzzel nummer 8
Bovenstaande hand lijkt in Looier verschillende mogelijkheden te bieden. Dat is echter onjuist. U mag deze hand maar op één manier aanbieden.

Bied-verloop a is niet goed omdat u 9 slagen telt zowel in sans als in een contract. Een kleuropening van 2♣ belooft ± 8 slagen.
Bied-verloop b is onjuist omdat u geen 22/23, maar inclusief lengte 26 punten telt. Ook uw 'shape' is ongeschikt voor sans.
Bied-verloop c geeft, naast de lange , ook een 4-kaart ♣ aan. Dat is precies wat u in de aanbieding hebt. Het is in Looier van cruciaal belang dat u uw partner een adequaat beeld van uw hand schetst. Hij kent nu de kleur van minstens 10 van uw 13 kaarten. Dat is Looier in optima forma!

Bied-verloop d werd door meerdere spelers als het juist bied-verloop gekozen. U geeft weliswaar uw 26 punten aan, maar u roept een volkomen onjuist beeld van uw hand op. Met een mooie 5-, of 6-kaart ♠ zou ik na 3SA voor een ♠ contract kiezen. Dat scoort, speciaal als je weinig punten hebt, beter dan een sans contract, waarbij de lange schoppenkleur misschien niet ontwikkeld kan worden en dan geen slagen oplevert. Met bovenstaande verdeling kan zo'n contract dan heel verkeerd uitpakken.
Ik zal u het spel zoals dat 10 februari voorkwam nog even laten zien. Hier maakt u een ♣ of een , of een Sans slem. Als u fout biedt kan dit mooie slem moeilijk of niet gevonden worden.

Op dit spel scoorden Yolanda en ik een gedeelde 0, omdat er 26 punten aangegeven werden en ik de verdeling verkeerd inschatte. Punten zijn een hulpmiddel, het draait echter om het aantal slagen dat je kunt halen!

Ik telde in mijn hand inclusief lengte 11 punten, verwachtte bij Yolanda alleen hoge-kaartpunten en meende dat wij slechts 4 plaatjes-punten misten. Gezamenlijk 37 punten is het groot slem gebied. Toen 7♠ gedoubleerd werd, zijn we naar 7SA gevlucht, maar doordat ik in ♣ de verkeerde kant op sneed, gingen we (verdiend) één down. Als er een lange met een 4-kaart ♣ aangegeven zou zijn, was ik nooit naar groot slem, maar naar 6♣ gegaan. Ik tel namelijk hooguit 3 extra slagen als ♣ troef wordt.
Het spel met de resultaten ziet u hieronder.De winnaar was Sander Kuijk en goede oplossingen werden er ingezonden door: Saskia Kramer, Donell Janssen, Toos van Vliet, Gérard van Heusden, Bart-Jan van Zijl, Niels Richter, Wessel Oomens en Arijan Porsius.


top

Zondag, 8 maart 2015

Puzzel 9 met oplossing

Wij leggen u 4 handen voor. Wij willen graag weten hoe u die handen in Looier opent en wat uw 2e bod wordt nadat uw partner een relay heeft gegeven. De tegenstanders passen en niemand is kwetsbaar.

Hand A Hand B Hand C Hand D
♠. - T 8 ♠. - T 9 8 ♠. - T 8 ♠. - T 9 8
- K - K 4 - A Q J T 9 3 - A Q J T 9 3
- A Q J T 9 3 - A Q J T 9 3 - K - K 4
♣. - K T 9 4 ♣. - K T ♣. - K T 9 4 ♣. - K T

De crux van deze puzzel is het verschil in behandeling van de sterke 6-kaart in een zwakke kleur en de behandeling van een sterke 6-kaart in of ♠.
We hebben als voorbeeld en gebruikt, maar we hadden ook voor een sterke ♦ kleur en ♠ kunnen kiezen. Daartussen bestaat geen verschil.
In tegenstelling tot sterke handen met een 6-kaart in een hoge kleur, worden eenzijdige sterke 6-kaarten in de lage kleuren, na een relay, altijd met een sprong geboden. Dus:
1♣ P 1 P
3♣ P ?

en

1 P 1 P
3 P ?

Bij een sterke 6-kaart met daarnaast een 4-kaart ♣ ontstaat een mogelijkheid om je hand nog beter te omschrijven. Die kans mag je niet laten liggen! Daar biedt je dus als volgt:
N O Z W
1♣ P 1 P
3 P ?

Bij die laatste bieding zijn nu 10 van de 13 kaarten bekend. Een extra voordeel zou kunnen zijn dat Zuid, met een onbekende verdeling 3SA biedt en het contract mag spelen. De uitkomst wordt dan een gok en zal voor de tegenstanders regelmatig verkeerd uitpakken.


top

Zondag, 15 maart 2015

Puzzel 11 met oplossing

Zuid opent 2♣ en na uw relay van 2 biedt Zuid 2. O/W passen. U hebt de volgende hand en bent kwetsbaar.
♠. - A T 9 4
. - Q 5
. - A 9 2
♣. - T 8 6 5
Welk bied-kaartje legt u neer?

Voor de oplossing laten we dit keer eerst Arijan Porsius aan het woord. Hij was samen met Renate Syswerda, Yvo Baudoin, Fred Valkenburg en Wessel Oomens één van de van inzenders die een goede analyse gemaakt hadden.


De oplossing van Puzzel 11
Arijan schreef:
Dag Hans,
Zuid geeft een semi mf. . In Looier belooft zoiets 7,5 tot 8 (8,5) vaste slagen. Ik breng als Noord er zeker twee mee, dat worden er dus, zeg maar, tien. Zouden we 12 slagen kunnen incasseren? Die twee azen van mij zijn natuurlijk wonderschoon!
Mijn hand telt weliswaar maar twee troeven (er is een fit) en de introefwaarde is nihil, maar tóch wil ik weten hoe de verdeling is van Noord. Is er wellicht nóg een fit? Als dat zo is, wordt de kans op slem aanzienlijk groter! Het kost allemaal niks als ik de 2e relay geef. Dus ik kies voor het kaartje met 2 erop en wacht af wat partner te melden heeft.

Hg
Arijan

Het antwoord van Yvo Baudoin wil ik u evenmin onthouden:
Beste Hans,

Op de valreep probeer ik het ook eens:

hoewel ik sowieso de slam-route wil volgen, geef ik eerst nog een 2e relay: een gratis mogelijkheid om meer te weten te komen over de verdeling van mijn partner.

Weesgegroet,
Yvo

De analyse van Wessel was enigszins verschillend, maar hij kwam wel tot hetzelfde resultaat.
Hoi Hans,

Ik ga sowieso de manche bieden met 3 slagen mee ( vrouw tel ik ook al slag) en slem zal er niet in zitten.
Het probleem is dus slechts welke manche.
Partner heeft een semi forcing hand met beloofd, maar dat wil niet zeggen dat hij/zij altijd 6 kaarten heeft. De 2de relay biedt uitkomst; partner zal laten horen of hij/zij 6 heeft of nog een 2de kleur.

Antwoord: Het 2♠ biedkaartje

gr Wessel

Heeft u ook opgemerkt dat we niet allemaal op één lijn zitten wat kaartbeoordeling betreft? Arijan Porsius dacht dat hij 2 slagen meebracht terwijl Wessel en ik ♥ vrouw meetelden en daarom op 3 zekere slagen uitkwamen! Wessel vindt ook een 5-kaart mogelijk terwijl Arijan en ik toch echt van een 6-kaart uitgaan.


Lenie Oostendorp is verantwoordelijk voor deze puzzel. Zij kaartte een spel met ±8 speelslagen aan waarop zij met 1♣ en niet met 2♣ opende. Ze was bang dat een ♠ fit anders misschien onontdekt zou blijven. Ze vond inderdaad de fit, maar miste het slem. Haar partner kon niet weten dat zij zó sterk was.
Lenie wat jammer dat je deze situatie niet herkende. Je sprong net als vele anderen gelijk naar 4, dat is onjuist, want het slem komt zo niet in beeld.
Via deze puzzel hebben wij geprobeerd diegenen die evenmin wisten dat er na een semi forcing bod een 2e relay bestaat, te laten zien dat er wel degelijk mogelijkheden zijn om die 2e fit na een semi forcing bod te ontdekken.

U moet om te beginnen onderkennen dat dit semi forcing bod een 6-kaart belooft en u, in deze situatie met die mooie Vrouw in partners kleur, zo'n 3 slagen meebrengt. Het is echter best mogelijk dat er naast die 6-kaart een 4-kaart aanwezig is. Mocht dat zo zijn en er is een 2e fit in ♣ of ♠, dan komt slem in zicht. Daarom verdient het aanbeveling om, na een semie forcing, als u toch van plan bent de manche uit te bieden, een tweede relay te geven.
U biedt hier dus na het 2 bod van Zuid, het forcing bod van 2♠. Dat bod vraagt de zuidhand verder op. Na een 3♠ en in mindere mate een 3♣ bod knapt uw hand enorm op. Als Zuid een ♠ 4-kaart belooft, is een slem onderzoek zeker gewenst. Met een lange ♣ als 2e kleur wordt slem wat minder aantrekkelijk, maar nog steeds niet onmogelijk. Het voordeel is dat Zuid in de overgebleven kleuren of een 2-1, of een 3-0 verdeling heeft. Met een ♠ fit kunnen er, als de singleton of renonce in zit, twee extra slagen ontwikkeld worden. Slem is dan 'kat in 't bakkie.' Een ♠ contract zal, ook als er geen slem in zicht is, gewoonlijk meer slagen opleveren. Dat komt omdat er in een contract meestal niet aan de korte kant zal kunnen worden ingetroefd. Met een 4-4 fit kunt u, mits de handen niet dezelfde verdeling hebben, kiezen aan welke kant u wilt introeven om extra slagen te maken.
Het goede antwoord is dus 2♠!


De les uit deze puzzel: "Als de hand van uw partner nog niet geheel omschreven is, kan een 2e relay uitkomst bieden."


top

Zondag, 22 maart 2015

Puzzel 12 met oplossing

Zuid opent de bieding met 1♣. Na uw relay van 1 past Oost. Zuid biedt nu 1SA.
Zegt u pas, of doet u nog een bod? Als u nog biedt, welk bod zou u dan geven?

♠. - A
. - Q 5 4 3 2
. - A 9 2
♣. - T 8 6 5

De oplossingWat weet u, na het 1SA antwoord op uw relay, van de hand van Zuid?
a. Hij heeft een 4-3-3-3 verdeling.
b. Hij heeft een 4-kaart ♣.
c. Hij heeft minimaal 12 en maximaal 15 punten.

Uw hand telt, nu de verdeling van Zuid bekend is en er zowel in [klaver] als in een fit is, 13 punten. U heeft 10 hoge-kaartpunten en 3 korte-kaartpunten.
De tegenstanders hebben een mooie fit in ♠ die niet ontdekt is, maar in een sans contract voor grote problemen kan zorgen. Sans valt dus af.
Een 4-4 fit speelt het makkelijkst. Je hebt dan de keuze aan welke kant je aftroevers wilt maken. Die singelton aas is dan goud waard. Er is een 4-4 fit in ♣. Om een manche in ♣ te maken moet je 11 slagen halen. Daarvoor heb je ± 28 punten nodig. Dan moet je partner een maximum hebben Dat is dubieus. Een contract lijkt te moeten kunnen. Extra slagen vanwege die singelton leveren hier echter niks op. Je moet jezelf dan de vraag stellen of die korte-kaartpunten in een contract wel een waarde vertegenwoordigen. Nee dus! Die mag je er, als je voor een contract gaat, dan ook niet bijtellen. Je hebt dan slechts 11 punten en zult een limiet-bod van 3 moeten geven.
Met 12 of 13 punten zal Zuid passen en met 14 of 15 punten gaat hij naar 4.

Van de 4 goede oplossers verblijden mij er 2 met hun Analyse. De oplossing van Erica van den Bosch deed mij extra genoegen, want we zien haar nauwelijks meer. Hier komt hij.
Hoi Hans,

Ik zou stop 3 bieden. Partner geeft 4-3-3-3 en 12 t/m15 punten aan dus we hebben een fit in de Als partner 14-15 punten heeft kan hij er 4 van maken anders past hij. Hopelijk ben ik het bridgen nog niet verleerd...

Tot dinsdag.
Groetjes, Erica

Arijan Porsius had wat meer woorden nodig, maar zag het probleem in een groter verband. Hij betrok er ook de viertallen, of Butler telling bij en schreef:

Beste Hans,
Nu Zuid 1SA antwoordt op de relay van 1, constateren we een [klaver]fit. Zuid bezit een 4-3-3-3 verdeling met een 4-kaart [klaver]. Er is ook een fit. Met mijn kale A dient geen troefcontract te worden gespeeld. Een is lucratiever dan een [klaver]contract. Mijn kaart fleurt geweldig op. Het wordt in ieder geval niet 2! Ik bezit twee mooie azen, ik heb 10 hoge kaartpunten, en daarbij tellen we een lengtepunt op. Als troef wordt (en dat wordt het!) tellen we twee punten bij voor de kale aas. Maar mijn troeven zijn uiterst mager, partner kan ook harten 976 in handen hebben. Om nu meteen 4 te bieden, dat gaat me wat ver, want partner Zuid heeft geen enkele introefwaarde. Bovendien kan hij 'maar' 12 hoge kaartpunten hebben. Neen, ik kies (in paren!) niet voor het overmoedige 4, maar voor 3 (in Butler is meteen 4 verleidelijk) . Het 3bod vraagt partner of hij minimaal is of wat extra's heeft. In het laatste geval biedt hij 4.

Hg Arijan

De overige goede antwoorden kreeg ik van Joke Schreuders en Niels Richter. De € 100,- werd door Arijan Porsius gewonnen.


top

Zondag, 29 maart 2015

Puzzel 13 met oplossing


Zuid opent de bieding met 1SA. Wat biedt u met de volgende hand, als Oost en West passen?

♠. - Q 9
. - 6
. - K Q J T 9 7 6
♣. - 9 4 2

Oplossing puzzel 13.


Deze puzzel is gebaseerd op een spel dat donderdagavond 26 maart langs kwam.
Om te beginnen moet u zich realiseren dat er, als troef wordt 6, maar waarschijnlijk 7 slagen voor het oprapen liggen. Dat is bijna een semi forcing opening terwijl uw partner met 1SA heel sterk opent. Zo'n spel schreeuwt om slem onderzoek.
In Looier kun je slem-interesse in een lange kleur aangeven, door die kleur op 3 hoogte te noemen. Dat staat omschreven op pagina 19 en 20 van het cursusboek. Naar aanleiding van die afspraak werd de oplossing dus 3.

Er waren een record aantal inzendingen. Daarmee was ik natuurlijk in mijn nopjes. Toch hadden slechts weinig inzenders het cursusboek er op nageslagen en daar had u het echt kunnen vinden! We kregen slechts 3 goede inzendingen. Dit waren: Erica van den Bosch, Donell Janssen en Fred Valkenburg. Zij lootten dus om die Paasprijs van € 250,-. Erica werd de gelukkige.

Tegen die afspraak zijn velen in de pen geklommen, want men is het er niet mee eens. Omdat de afspraak in het lesboek staat, moet u hem echter wel kennen. Stel dat iemand hem toepast en u denkt dat het een zwakte bod is om de tegenstanders de wind uit de zeilen te nemen. Dat kan natuurlijk niet. Maar... na alle commotie en alle oppositie ertegen heb ik besloten deze afspraak een langzame dood te laten sterven, want hij maakt het systeem wat ingewikkelder.
Er blijft nu één vraag over: "Doe je een transfer bod zodat de sans-hand het spel kan spelen of pas je de 'Looier Stayman Variant' toe? Ik zou dat van de hand die je krijgt laten afhangen. Het kan soms handiger zijn de kaart met ongebruikelijke lange kaart te verhullen.

Er waren verschillende inzendingen die het transfer-bod voorstonden. De meesten zijn echter van mening dat degene die de mooie lange kleur heeft, meer gebaat is met een goede omschrijving van die sans-hand. Speciaal in Looier, waarbij je met de 'Looier Stayman Variant' de verdeling en het aantal punten zo uiterst nauwkeurig kunt aangeven, valt voor dat laatste argument wel wat te zeggen.
De behaalde scores en de verdeling van dit spel vindt u hieronder.


top

Zondag, 5 april 2015

Puzzel 14 met oplossing

De bieding gaat als volgt:


Noord Oost Zuid West
- - -Pas- -1♣-
-Pas- -1- -Pas- -2-
-Pas- -2- -Pas- - ? -

West opent de bieding met 1♣. Noord past en uw partner Oost geeft met 1 een relay.
Na de pas van Zuid, legt u 2 neer.
Wat biedt u, niet kwetsbaar, na een 2e relay van Oost, met de volgende hand?

♠. - 6
. - K Q 9
. - A Q J 3
♣. - A K 8 7 4Oplossing puzzel 14
Deze puzzel was extra moeilijk, omdat er hier een aantal problemen spelen die je eerst moet onderkennen. Er is bovendien een verleidelijk alternatief en de hand telt een verwarrende 20 punten. Dergelijke handen open je gewoonlijk op twee hoogte.

Wessel Oomens had die 20 punten gelijk in de gaten. Hij dacht: "Dit kan een strikvraag zijn." en informeerde daarnaar voordat hij zijn oplossing instuurde. Hij dacht dat je deze hand met een 'Lekke Sans' zou moeten openen. Uit díe droom heb ik hem gelukkig tijdig kunnen wekken. Deze hand is, ondanks zijn 20 punten echt niet geschikt om met een 'Lekke Sans' van 2 geopend te worden. Je gaat namelijk, nadat je lekke kleur kapot gespeeld is, minstens nog één keer in van slag voordat je de benodigde slagen hebt kunnen maken. Je moet bij een 'Lekke Sans,' nadat je partner aan slag gekomen is, achter elkaar 8 slagen kunnen rapen. Daar mag één snit inzitten, maar bij deze hand ga je in geheid ook nog van slag, je -kleur zit niet dicht en dan moet ook de snit op nog goed zitten. Als je de 'Lekke Sans' op dit soort krentenbroodjes biedt, dan kan ik begrijpen dat je er niet enthousiast over bent. (Wessel haat die 'Lekke Sans') Een strikvraag was het dus niet Wessel. Wel mooi dat jij als enige over die 20 punten viel, nu heb ik voor een later stadium weer een leuke puzzel.

Enkele jaren geleden stelde Arian Porsius voor om bij een 4-4-3-2 verdeling met 4-kaarten in de lage kleuren, op een 2e relay je 3-kaart in een hoge kleur te noemen. Zijn redenering was:
"Als je een 4-kaart in één van de hoge kleuren gehad zou hebben, dan had je die al eerder moeten noemen. Door op de 2e relay een hoge kleur te noemen, geef je daarom een 3-kaart aan. Het voordeel is dat de sterke hand het contract dan speelt, als partner een 5-kaart mee heeft." Aan die redenering was op zich niets mis, maar hij leek me te algemeen, want hij eiste niet dat er een ferme stop in die hoge 3-kaart zou zitten. Er is daardoor verder nooit iets met die "verbetering" gedaan. Toch is zijn opmerking mij bij gebleven. Toen bovenstaande hand donderdagavond 26 maart langs kwam, herinnerde ik me zijn voorstel gelijk. Zíjn idee vormde de aanleiding om van de vrij rigide Looier-biedregels af te wijken. Ik vroeg me namelijk het volgende af: "Wil ik met deze 20-punter (één lengtepunt in de ) in 5 of 5 belanden, of moet ik kijken of partner een fit heeft of 3SA kan bieden?"

In mij schuilt een kleine Piet Forma, ook wel Piet Sans genoemd. Dat voorstel van Arijan Porsius borrelde op en ik noemde mijn 3-kaart met ferme stop gelijkwaardig als een die je bij een lekke sans zou moeten hebben in . Yolanda begreep het gelukkig en bood, omdat zij de stopte 3SA.

Dat er 6 in dit spel zat kwam er bij ons jammer genoeg niet uit, maar we scoorden met 3SA+2 toch een redelijke 80% zoals u in onderstaand staatje van dit spel kunt zien:Wessel Oomens was samen met Joop Schreuders in eerste instantie één van weinige inzenders die de goede oplossing ingestuurd had. Hij verantwoordde zijn bod als volgt:

Hoi Hans, hierbij mijn antwoord op puzzel 14:
Ik bied 3. Dat klinkt een beetje gek, maar 3 kan geen 4 krt meer beloven (dan had je namelijk 2 ipv 2 geboden.
Door nu 3 te bieden weet partner dat hij zich geen zorgen over de hoeft te maken indien we SA gaan spelen. Hij kan ook uittellen dat ik kort in ben, dus zal met goede schoppens nu 3SA kunnen bieden. Ook wil ik niet slechts 3 bieden gezien mijn super mooie hand (20 punten)

gr Wessel

Later zijn er ook nog goede oplossingen van Niels Richter, Erik van der Hilst, Sander Kuijk Joop Schreuders en Barry Sanders ingestuurd. Sander Kuijk won de loterij.


top

Zondag, 12 april 2015

Puzzel 15 met oplossing


De trekking van puzzel 15 is met een week vertraagd.
Er was voor een Teaser gekozen. Deze Teasers werden ooit, naar een idee van Marcel Winkel, op tafel gelegd om mensen beter te leren bieden. Het is moeilijk, tijdrovend en ingewikkeld om ze te produceren. Het gebruik ervan is daarom gestopt. Nu komen ze echter goed van pas en kunnen ze tot puzzels worden omgevormd.
Er waren vele goede inzenders. De trekking leverde wat problemen op, omdat bij het voorlezen van de namen van de goede oplossers bleek dat Wessel Oomens, die ook een goede oplossing had ingestuurd, niet in de pot zat. Het heeft dus kennelijk zin om voor alle zekerheid aanwezig te zijn, want zo'n vergissing kan voorkomen. Er moest dus opnieuw getrokken worden. Martha Horbach werd toen de winnares. Goede inzenders van deze puzzel waren naast Martha: Erica van den Bosch, Lenie Oostendorp, Wessel Oomens, Arijan Porsius, Joop Schreuders, Sander Kuijk, Erik van der Hilst en Niels Richter


Oplossing Puzzel 15

* Antwoord D is goed! *


Hoewel er net geen 9 zekere slagen zijn, is 2 in dit geval toch het beste bod.

Je zou volgens de regels met 2♣ moeten openen, maar dan wordt die 4-kaart moeilijker te bieden, want vele spelers vergeten de 2e relay nadat er een sterke hand is aangeboden. Daarom is het met deze hand, waarin je op bijna 9 zekere speelslagen kunt rekenen, handiger om op deze manier je 6+ en 4+ aan te geven.
Eén is natuurlijk zwaar onderboden en 1 is echt helemaal fout.


top

Zondag, 19 april 2015

Puzzel 16 met oplossing

De trekking van puzzel 16 heeft plaatsgevonden en Wessel Oomens was de winnaar van deze puzzel. Naast hem was er slechts één goede inzender namelijk Sander Kuijk.


Oplossing Puzzel 16


Heel veel inzenders ook spelers die wel iets van bieden afweten kozen voor d). 4
Dat is niet slecht en kan in sommige gevallen (zeker in de derde hand als slem onwaarschijnlijk lijkt) zelfs beter uitpakken. Toch ben ik geen voorstander van biedruimte verspillen als je toch naar een manche-, of slemcontract op weg bent. Ik kan niet overzien hoe vaak 4 onnodig down gaat en hoe vaak je met deze hand de tegenstanders uit 4- of 5 houdt. Dat is de reden dat ik zeker in de eerste hand toch voor 2 kies.


top

Zondag, 26 april 2015

Puzzel 17 met oplossing

De trekking van puzzel 17 heeft plaatsgevonden. Joke Schreuders - de Korte was de winnares, maar ook Donell Jansen had de 'goede' oplossing ingestuurd. Die oplossing is omstreden. Ook voor de andere antwoorden is namelijk veel te zeggen. Die zijn dan ook niet helemaal fout en scoren misschien wel 90, 80, of 70%.
Arjan de Jong kwam er nu pas achter dat er op 3 gepast kan worden. Dat is in Acol onbestaanbaar. Daar is een nieuwe kleur op 3-hoogte manche forcing. In 'Looier' belooft het een 6-kaart en men wordt geacht met 3 naar 3SA te gaan en anders te passen. Arjan vond dat maar niks.
Sander Kuijk analyseerde de uitkomst en koos 3SA. Een hele goede analyse, maar tocht geloof ik dat (in dit specifieke geval) 3 het betere bod is.
Sander vond dat maar niks.
Wessel Oomens koos voor de 5-2 fit en gaf 4 als juiste oplossing. Daarvoor had ik in eerste instantie eveneens gekozen. Het bod ligt dus heel dicht tegen de 100% goed aan. Bij nader inzien, zo'n teaser los ik (voordat ik de oplossing bekijk) altijd eerst opnieuw op, leek 3 me voor deze specifieke hand toch beter.
Wessel vond dat maar niks.

Mijn voorkeur gaat uit naar 3, omdat dit bod hier enkele voordelen heeft:
1. Als partner een 3-kaart heeft, biedt hij 4. De kans op een dubbelton in de kleur is aanmerkelijk groter dan een in .
De kleur kan dan vrijgetroefd worden en levert zo vijf slagen op.
2. Als partner geen fit in heeft staan hem twee biedingen open:
a. Hij kan een 6-kaart nog eens herbieden.
b. Hij kan 3SA bieden.
Mocht partner voor 3SA kiezen, dan heeft dat nog een groot voordeel. De tegenstanders spelen dan naar een dekking in toe. Heer klein in is een dubieuse dekking als jij 3SA biedt. Daar speelt men dan doorheen en als het aas achter H zit ben je de klos. Sander Kuijk deed uitgebreid verslag van zijn analyse. Ik ben het echter op enkele punten niet met hem eens. Hij schreef:

Hoi Hans, mijn uitleg en antwoord op puzzel 17:

Het 3 bod hoort eigenlijk een 6-kaart aan te bieden en daarnaast zal partner er bijna altijd op passen. Je wilt absoluut niet de manche missen, dus dit lijkt me niet het goede bod.
Het 3 bod belooft eigenlijk een 5 kaart. Daarnaast heb je op zijn best dan een 4-3 "fit" wat, ondanks je AHV niet heel lekker speelt omdat je geen extra introevers kunt maken.
"Dit is niet juist, want je partner mag je enkel met een 3-kaart steunen. Als partner 4 biedt is er dus altijd een 3-4 fit. Omdat je zelf veel hebt, is de kans dat je partner een 2-kaart in heeft groter dan dat hij een dubbelton bezit. Je kunt dan één of twee aftroevers aan de korte kant maken en de kleur vrij-troeven. Dat zijn 2 extra slagen!"
Het 4-bod is niet eens heel gek, een 5-2 "fit" speelt makkelijker dan een 4-3, maar je liegt wel want je hebt geen 3, maar slechts 2 mee.
Dat was ook de oplossing waarvoor op de teaser gekozen is. Door de dubbelton in is er een redelijke kans op een aftroever aan de korte kant. Dat levert een extra slag op. Daarom werd de oplossing in eerste instantie in die richting gezocht."
Ik zou denk ik 3SA bieden, je hebt weliswaar de ruiten niet gedekt maar je hoeft 1 slag minder te halen, het contract is meer waard en de tegenstanders weten zo niet hoe ze uit moeten komen, alleen de zijn genoemd. Daarnaast is er nog een hele kleine kans dat het 4-4 bij de tegenstanders zit en ze er dus maar maximaal 4 slagen mee halen als ze goed uit komen en het perfect tegenspelen. Mocht maat er echt geen heil in zien en toevallig een 6 kaart hebben zal hij er vaak zelf 4 van maken wat ook prima is met jouw 2-kaart steun.

Mijn antwoord is dus C: 3 SA.
Jammer Sander, een mooie analyse, maar het bod vond ik toch wat minder negatief dan jij. Daar heb ik dus uiteindelijk voor gekozen.

Ook Joop Schreuders schreef op wat zijn overwegingen waren om tot zijn bod te komen. Zijn eerste opmerking was direct raak:
Ja, je wilt naar de manche!
Joop schreef:

Beste Hans,

Inderdaad een moeilijke afweging. Met zoveel punten wil ik wel naar de manche.
SA brengt te veel risico in met zich mee. In heb je wel een goede 4-kaart maar partner hoeft er maar 2 te hebben en met 6 de manche spelen lijkt me niet raadzaam.
Joop, met een 2-kaart moet partner een ander bod verzinnen en na 3 staan hem nog steeds verschillende mogelijkheden ter beschikking:
a. Hij kan zijn herhalen als hij een 6-kaart heeft.
b. Hij kan 3SA bieden met een verder verdeelde hand.
c. Hij kan je kleur met een 3-kaart steunen. Hij moet dan een 2-kaart in of hebben en ik schreef al dat de kans op een dubbelton wat groter is.

Uiteindelijk kies ik voor 4. In heb je in ieder geval een 5-2 fit. Als partner 3 heeft maak je nog kans op een introever. Heeft hij maar 2 dan geen introever maar dan heeft hij in ieder geval 3 Klavers en 3 Hartens zodat dezer kleuren ontwikkeld kunnen worden. Je bent afhankelijk van het zitsel van je partner, maar volgens mij maak je met de meeste kans.
Mijn antwoord is dus d) 4.

Vr. groet
Joop Schreuders

Naschrift. Hoe dicht de oplossingen bij elkaar liggen blijkt wel uit het feit dat toen de teaser gemaakt werd, ook ik voor de 'zekerheid van de 5-2 fit koos. Wijlen Max Wolper, een partner waar ik jarenlang mee gespeeld heb, zei echter altijd: "Ik heb helemaal geen moeite om in een 3-4 fit te spelen." Misschien heeft Max me achteraf de uiteindelijke oplossing ingegeven.


top

Zondag, 3 mei 2015

Puzzel 18 met oplossing

U bent zuid, gever en u hebt de bieding met 1 geopend. Na een pas van uw linker tegenstander biedt uw partner 2.

Wat is de betekenis van dit bod?

a. Met 2 belooft partner een 5-kaart en van 4 tot 8 punten.

b. Met 2 belooft partner een 5-kaart en minder dan 8 punten.

c. Met 2 belooft partner een opening met een 6-kaart .

d. 2 is een transfer en belooft een 5-kaart ♠ en meer dan 8 punten.

e. 2 is een transfer en belooft een 5-kaart ♠ en minder dan 8 punten.

Puzzel 18 met oplossing.
De goede oplossing is b. Partner belooft een 5-kaart en minder dan 8 punten.

Er kwamen op dit relatief eenvoudig probleem toch nog 7 foute oplossingen binnen.
Drie mensen waren in de war met de voorkeur om met 0 tot 3 punten te passen als er een fit is. Hier is duidelijk géén fit. Hierdoor moet je ook met 0 punten een stopbod geven.
Vier mensen kozen voor c. Zij verwarden Looier met Acol. In Acol beloof je met zo'n sprong een forcing hand met een 6-kaart .
De transfer biedingen d. en e.? Daar trapte gelukkig niemand in.

De goede oplossing werd gevonden door maar liefst 18 man! Dat is een nieuw record. Dit waren: Helene Högsbro Thygesen, Renate Syswerda, Donell Janssen, Guurtje Mulder, Joke de Kort, Wil Kenter, Lenie Oostendorp, Anita Janssen, Eveline van Weijnsbergen, Erik van der Hilst, Fred Valkenburg, Bernard Stegeman, Bart-Jan van Zijl, Sander Kuijk, Wessel Oomens, Joop Schreuders, Roberto Angelozzi en Paul Bosman.


top

Zondag, 10 mei 2015

Puzzel 19 met oplossing

De trekking van deze puzzel zou vanavond, maandagavond 18 mei plaatsvinden, maar er was slechts één goede inzending. Er behoeft dus niet geloot te worden.
De wedstrijd begint om half acht. Inschrijven tot 19.15.

Looier-Puzzel 19

Iedereen kwetsbaar Oost is uw partner en gever. Hij opent met 1. De tegenstanders passen.

Na uw relay biedt partner 2. U heeft de volgende hand:

♠. - K 2
. - A T 4
. - 8 7 5
♣. - J 8 5 4 3

Wat wordt uw bod?

Oplossing puzzel 19

Het Looier Biedsysteem kiest voor pas! Dat is kennelijk niet algemeen bekend, want enkel Anita Jansen bedacht de goede oplossing en is daarmee de gelukkige winnares. Er behoeft dus jammer genoeg niet getrokken te worden, om de prijswinnaar vast te stellen. Anita zit kennelijk als enige op dezelfde golflengte als Hans Becker.

"Waarom geen 2? Dat betaalt toch beter?" zult u misschien opmerken. Dat is juist, maar u maakt dan een sprong in het duister. U mag enkel naar 2 vluchten als 1 gedoubleerd wordt. In een parenwedstrijd zal 2 misschien niet altijd scoren, maar de kans dat u in het verkeerde contract komt is groter. Dat er niet gedoubleerd wordt is een meevaller. Het kan goed zijn dat de tegenstanders in verband met het openingsbod een strafpas hebben gegeven nadat uw partner met 1 opende. In Looier worden bij openingen in , en geen plaatjes en slechts 4-kaarten beloofd. Daarom is pas een veiliger bod.


top

Zondag, 17 mei 2015

Puzzel 20 met oplossing

Puzzel 20 luidt als volgt: "U mag als kwetsbare Noord na twee passen de volgende hand openen."
Wat wordt uw openingsbod?

♠. - 2
. - 9 3
. - A Q J T 9 8
♣. - A Q 7 2

Kies uit de volgende mogelijkheden:
a. 1♣
b. 1
c. 2♣
d. 2
e. 3♣
f. 3


Oplossing van Puzzel 20.
In tegenspraak met mijn e-mail van zaterdag 23 mei is het aantal goede oplossingen die op puzzel 20 zijn binnengekomen zero! Ik heb me weer eens vergist en trapte in de door mijzelf opgezette val. Ook ik koos bij de beoordeling van de antwoorden niet voor het optimale bod. Zó moeilijk is het dus.
De hand kwam dinsdagmiddag 28 april 2015 voor.
Er zijn 13 hoge-kaartpunten en 3 lengtepunten. Het lijkt eenvoudig, maar toch blijkt het beste bod uiterst moeilijk te ontdekken.
U moet er rekening mee houden dat dit een 3e hands opening is! Een 6-4 verdeling is extra waardevol en als dan ook nog eens alle hoge-kaartpunten in die lange kleuren zitten wordt het helemaal interessant. Maak het de tegenstanders moeilijker om een fit in of ♠ te ontdekken en bied deze mooie hand als een semi forcing . Open dus met 2♣. U telt weliswaar 'slechts' 7 speelslagen en komt dus een half puntje tekort, maar als uw partner al gepast heeft, kunt u zich wat permitteren.

Het 1♣ openingsbod maakt het Oost veel te gemakkelijk zijn kleur te noemen en voor het preëmptieve Verdi bod van 3♣ (om de tegenstanders te dwarsbomen) bent u veel te sterk. Ik kan het u niet genoeg zeggen: "Tel het aantal potentiële slagen en weeg daarnaast alle consequenties af." Het resultaat blijkt uit onderstaand staatje van de uitslag op dit spel. Yolanda en ik scoorden met het 5 bod 87,5%. Mijn 3e hands opening met 2{klaveren] maakte dit contract mogelijk.
top

Zondag, 24 mei 2015

Puzzel 21 met oplossing

Yolanda Schaefer en Hans Becker bieden volgens het Looier Systeem. Daarbij deed zich dinsdagmiddag 28 april op spel 14 een probleempje voor.
Na de opening van 1 door Hans zat Yolanda met de volgende hand:

♠. - Q 9 6 5
. - Q T 3
. - J T 7 3
♣. - Q 3

Wat zou haar bod moeten worden?
a. Pas
b. 1
c. 1♠
d. 1SA
e. 2

De trekking van deze puzzel heeft vanavond maandag 1 juni plaatsgevonden. De prijs van € 100,-, die onder de goede inzenders verloot werd ging naar Bart-Jan van Zijl. Hij gaat er met Thieu Wolters een kroegentocht voor boeken.

Oplossing puzzel 21

Peter Driessen gaf wel het goede antwoord, maar zijn motivering was onjuist. Hij schreef:

"Beste Hans, Ik smokkel er maar een puntje bij en bied 1."

Het juiste antwoord is inderdaad 1. Je hoeft er helemaal geen puntje bij te smokkelen Peter. Gelukkig zie je aan de bridgetafel niet wat iemands motievering is om een bepaald bod te gebruiken. Peter's bod wordt dus wel goed gerekend.

Er is een fit in . Na het ontdekken van een fit kunnen eventuele korte-kaartpunten als extra waarde bij uw hoge-kaartpunten opgeteld worden.
Let op! U mag gewoonlijk slechts één type verdelingspunten tellen: of kortekaart-, of lengtepunten. Hier zijn er 7 hoge- en één korte-kaartpunt precies 8, net genoeg om met 1 een relay te geven. Zou uw partner sterk zijn en in de ♠ een 2e lange kleur hebben dan kan, zeker met een dubbele fit, 4♠ misschien gehaald worden.
Acol spelers bieden met deze hand 1♠. Als u twee systemen door elkaar speelt ligt deze fout op de loer.
Ziet u die korte-kaartpunt over het hoofd, dan zou u een stopbod moeten geven. Dat zou in Looier 2 en geen 1SA moeten worden.

Op de relay van 1 biedt uw partner één sans. Nu u weet dat er geen fit in is, gaat u alsnog naar 2. Zoals u in onderstaande score-staat kunt zien levert een eindbod van 2, waar u na het antwoord op de relay van 1, in terecht moet komen u een mooi percentage van 68,75% op. 1SA is zowel 1 down als contract gegaan.
Een kleuren-fit is gemiddeld genomen veiliger. Dat blijkt op dit spel maar weer eens en... Eén sans levert evenveel punten op. Vijf van de negen spelers eindigden in 2.

Het hele spel zag er als volgt uit:


Naast Peter Driesen stuurden ook Wil Kenter, Saskia Swart, Anita Janssen, Fred Renkema, Fred Valkenburg, Sander Kuijk, Niels Richter, Wessel Oomens en Bart-Jan van Zijl een goede oplossing in.

Met vriendelijke groet,
Hans Becker


top

Zondag, 31 mei 2015

Puzzel 22 met oplossing

Wat opent u, niet kwetsbaar, als eerste bieder met de volgende hand?

♠. - 6
. - K Q J
- A Q J 3
♣. - A K 8 7 4

Oplossing puzzel 22.Het kan niet vaak genoeg gezegd worden: "Bij bridge gaat het om slagen halen. De puntentelling is een hulpmiddel!"
U haalt met bovenstaande hand, zonder hulp van uw partner ondanks die 21 punten, nooit 8 laat staan 9 slagen! Er waren velen die deze hand met 2 openden om na partners relay met 2SA de 'lekke Sans' aan te bieden. FOUT!
U kunt maar 3 slagen garanderen en met die snit erbij (mocht die al lukken) vijf. Dat is niet genoeg. Nadat die lekke kleur kapot gespeeld is, heb je 8 slagen van top nodig. Je mag dan niet meer van slag voordat je die slagen hebt binnengeharkt. Een snit kan daarbij zitten, maar hier ga je in en van slag als je partner de vrouw van en het aas van niet heeft. Diegenen die 2 als oplossing bedachten hadden het dus mis.
Dit is nou zo'n hand die je in Looier ondanks zijn 21 punten met 1 opent. Dat betekent niet dat die opening altijd beter zal scoren, heeft partner steun in en zit de snit goed dan kan 3SA gehaald worden. Misschien kom je daar met een partner die in enkel vrouw/boer in drieën heeft niet in. Dat is dan jammer. Gemiddeld zul je door dit soort handen op één hoogte te openen beter scoren.
Van de goede oplossers kreeg ik de meest laconieke van Joke. Zij schreef:

Beste Hans,
"De oplossing van puzzel 22 heb ik gevonden in het lesboek "Bridge, een spel of een wetenschap?" en wel op pag. 49.
Mijn oplossing is derhalve 1. Ik ben een beetje vroeg, maar dat geeft rust in "Huize Schreuders".
Mooie tijd in Italië gewenst,
Joke de Korte."

Natuurlijk had Joop het ook goed. Op dit spel zonden Donell Janssen en Guurtje Mulder voor het eerst verschillende oplossingen in en... Guurtje had het goed.

Helene Hoegsbro Thygesen verwerkte gelijk drie vragen in haar oplossing. Ze is verhuisd en speelt de laatste tijd niet meer bij ons, maar ze houdt Looier kennelijk nog wel bij. Zij schreef:

"hmm misschien toont een 2 opening gevolgd door 3 deze hand? Als ik primair had gehad had ik 2 geopend, toch? Maar goed, het is ook de vraag of de hand sterk genoeg is om als mancheforcing te verkopen.
Ik kies dus uiteindelijk voor een 1 opening, al is de hand misschien net aan de sterke kant daarvoor. Een 2 opening gevolgd door 2SA (ik heb een lek in !) was misschien ook een optie maar dat moet toch een dubbelton zijn lijkt me?"

Wat een onzekerheid straalt er uit dit antwoord, maar wel begrijpelijk als je er al zó lang uit bent.
Hier volgen eerst de antwoorden op je vragen Helene.

1. Zou je 2 openen en daarna 3 bieden, dan zou je een 6-kaart beloven. Niet dus.
2. Als je primair had gehad en 9 slagen had kunnen garanderen, dan had je inderdaad met 2 moeten openen. 9 Slagen zijn hier
echter ver te zoeken.
3. Die 2 opening om daarna met 2SA een 'Lekke Sans' aan te bieden had inderdaad een optie geweest als je zeven en 'n halve slag
had kunnen garanderen. Dat is hier niet het geval. De (het lek) behoeft echter helemaal geen dubbelton te zijn. Hoe korter
hoe beter! Als je een 4-kaart zonder plaatjes zou hebben wordt het al niet eens meer als een lek gezien.
Uiteindelijk heb je met al je twijfels wel de goede beslissing genomen Helene. Gefeliciteerd!

De enige andere goede inzending kwam van Annemarie van Zijst. Volgens mij biedt zij in Acol. Toch dapper dat ze regelmatig een oplossing instuurt. Dit keer zat je goed Annemarie! Kijken of je vanavond getrokken wordt en die € 100,- wint. Je weet toch dat je dan vanavond, als de trekking plaatsvindt, of morgenavond dient mee te spelen om recht op je prijs te kunnen doen gelden? Er zijn slechts 5 goede inzendingen, dus grote kans dus om te winnen.

Noch Annemarie noch Helene zijn het geworden. Dat had ik wel graag gezien, want zij spelen gewoonlijk niet op de Looier Clubs. Zij hadden dan in ieder geval op dinsdag moeten komen om recht op die € 100,- te kunnen doen gelden. Nee, Joop Schreuders was de gelukkige. Ook hem gunde ik het van harte, speciaal omdat ik één de laatste keren een fout gemaakt had en de trekking toen over moest.
Hij was de eerste winnaar en moest door die fout zijn € 100,- weer inleveren.
Joop van harte gefeliciteerd.


top

Zaterdag, 6 juni 2015

Puzzel 23 met oplossing

Soms vragen mensen me hoe een hand naar mijn mening in Looier geboden zou moeten worden. Wessel Oomens droeg dit keer een boeiend probleem aan. Hij schreef:

"Er was nog wel een interessante hand gisteravond waar ik benieuwd ben naar jouw mening. Anita had:

: 10xxxx
: x
: AVxxx
: Ax

Rechts van haar werd 1 geopend. Wat zou jij nu bieden? 2SA wellicht? Of vind je dat doublet ook kan? Anita deed in ieder geval Doublet."

Natuurlijk is 2SA het beste bod. Je partner weet dan gelijk dat je twee 5-kaarten hebt, waarvan één de kleur is. Die conventie behoort echter tot 'Looier Standard', terwijl Anita volgens 'Looier Light' biedt.

Ik maak het wat ingewikkelder. Er komt een psychologisch aspect om de hoek kijken. Daartoe geef ik Wessel de hand van Anita. Nu mag hij de hand (na die 1 opening) bieden. Wessel wordt nu geconfronteerd met zijn eigen probleem en mag nu natuurlijk ook een oplossing insturen. Hij weet dat Anita 'Looier Light' gebruikt. Wat moet Wessel bieden?

a. Pas
b. Doublet
c. 1
d. 1
e. 1SA
f. 2SA

Oplossing puzzel 23

Wessel zit in de sterke lijn van onze maandagavondclub. Daar wordt je geacht volgens 'Looier Standard' te bieden. 2SA zou daar op zijn plaats zijn. Ik zou bij de Looier in de sterke lijn gewoon 2SA geboden hebben, dan moeten mensen die het niveau hebben dat ze in de sterke lijn kunnen spelen maar zorgen dat ze de conventies die daarbij horen kennen maar... de puzzels zijn voor een veel groter publiek bedoeld. Daarbij gaat om het er om, voor dit probleem een 'Looier Light' oplossing te bedenken. Zeker als ik op andere plaatsen en niet op de maandagavond bij de Looier speel, wil ik goed scoren. De maandagavond Looier Club voelt voor mij toch altijd iets van: "Ik moet les geven." 2SA valt daarom af.

Geen enkele van de gegeven antwoorden, buiten het 2SA bod, is ideaal. Daarom is dit probleem ook zo moeilijk. Het minst aantrekkelijke bod is 1. Je komt dan waarschijnlijk niet meer in een eventuele fit terecht. Als je daar wel aan toe zou komen, dan biedt je revers en die kracht heb je niet.
1 is al veel aantrekkelijker. Dan geef je een 5-kaart aan, maar de kwaliteit van de is abominabel. Daar had nog een honneur bij moeten zitten. Evenmin een goede oplossing dus.
Je hebt een dekking. Met een sterkere hand had je 1SA kunnen bieden. Wij gebruiken op 1SA volgbiedingen Niemeijer. Je 5-kaart komt na een relay nog uit de verf. Die kleur blijft mager en je zit ten opzichte van het 1 volgbod gelijk een niveau hoger. 1SA spelen lijkt met die singleton aas evenmin ideaal. Dat bod is fout! De alternatieven zijn beter.
Met doublet vraag je aan je partner zijn sterkste kleur te bieden. De kans is groot dat hij of zij dan noemt. Daar zit je ook al niet op te wachten en je partner komt niet te weten dat je geen 4-, maar twee 5-kaarten hebt. Als partner noemt, moet je bieden om aan je partner te melden dat er tussen en gekozen moet worden. Ook niet je dát.
Pas blijft dan over. Wacht even af wat de tegenstanders doen. Je hoeft je niet altijd gelijk met de bieding te bemoeien. Je linker tegenstanders zal niet passen op die 1 opening. Mocht er wel gepast worden, dan heeft hij steun en hooguit 3 punten. Je partner zal dan beslist nog wel wat zeggen en dan wordt het leven heel waarschijnlijk veel makkelijker. Bovendien krijg je een beter beeld van de kaart der tegenstanders, dat kan nooit kwaad.
Pas is een bod dat sommige mensen maar moeilijk uit het doosje kunnen krijgen. Dat is wel gebleken, want niemand heeft voor deze oplossing gekozen. Pas heeft in deze situatie echter de minste nadelen. Je komt beslist nog aan de beurt en dan wordt de afweging welk bod in deze situatie het meest geschikt is wellicht duidelijker, want 1 en doublet zijn niet echt fout, maar in deze situatie is (voor Looier Light spelers) even afwachten veel beter.

Sander Kuijk droeg nog enkele argumenten aan om voor de en niet voor de te kiezen als je uiteindelijk toch zou besluiten om je gelijk in de bieding te storten. Hij schreef:
Hoi Hans,
Normaliter zou ik denk ik doublet doen. Maar nu eens keertje out of the box. Het mooie is dat je twee 5-kaarten hebt. Als je eerst je aanbiedt neem je gelijk lekker veel bied ruimte weg bij de tegenstanders. Mocht je maat het niets vinden heb je dikke kans dat je je ook nog kunt aanbieden en heb je perfect je twee 5-kaarten aangegeven.
Ik ga voor antwoord: D: 1
Groetjes,
Sander

Joop Schreuders redeneerde langs gelijke lijnen als ik om tot een eventueel bod te komen. Hij schreef:
Beste Hans,
In dit geval zou ik om een fit te zoeken liever direct een vijfkaart bieden dan een doublet geven. Een doublet kan immers ook: "Ik heb 2 vierkaarten." betekenen.
En ondanks het feit dat ik in geen honneur heb geef ik toch de voorkeur aan het bieden van die hoge kleur.
Mijn oplossing is dus d) 1.
vr.groet
Joop Schreuders

Donell Janssen gaf een heel bijzonder commentaar bij haar oplossing. Zij heeft de vervoglcursus gekocht en is die nu op eigen houtje aan het bestuderen. Zij schreef:
Hoi Hans
Op deze puzzel 23 dus, moet Wessel 2 SA zeggen, dit bestaat ook in "Looier Light"

(Dat geloof ik dus niet!)


Alweer niet eens met Guurtje, wie weet.

(Donell en Guurtje overleggen samen en sturen dan ieder een eigen oplossing in.)


Ik leer veel van de puzzels, maar ben het niet altijd eens met je eens.
Misschien moet je, als je er weer bent, een paar lesjes eraan besteden.
Met vriendelijke groet Donell

Donell volgend jaar heb ik besloten eind januari of begin februari de 2e cursus Looier te doen. Die wordt op vrijdagavond gegeven. Noteer dat maar vast in je agenda.


top

Zaterdag, 13 juni 2015

Puzzel 24 met oplossing

Een regelmatig voorkomend probleem is het volgende:
De bieding gaatals volgt:

N O Z W
- - - P
1* 2* 2* 2
3 3 4 P
?

* 1 betekent een opening. Partner kan zelfs geen enkele hebben.
* 2 is forcing en belooft kracht.
* 2 is de relay en belooft minimaal 8 punten.

Noord heeft de volgende kaart:
: A
: K T 2
: 7 8
: K Q J 9 7 6 2

Wat moet Noord bieden?

a. Pas
b. 4
c. 4SA
d. 5

Oplossing puzzel 24


Sorry mensen er stond een 'foutje' in de oorspronkelijke opgave. Die is hier verbeterd, maar mensen die de puzzels via ons e-mail bestand in de bus krijgen, hadden die foutive opgave al binnen.
Wessel Oomens wees me er als eerste op die onvolkomenheid. Hij schreef:

Hey Hans,

jammer dat bij puzzel 24 het antwoord 4 ontbreekt. Veel mensen zullen 4 als de 'looier Slam Convention' zien. Dan zou 4 het antwoord zijn.

Je hebt helemaal gelijk Wessel dat was ook de bedoeling van deze opgave. Het 4 bod had 4 moeten zijn. mijn fout!

In de verbeterde opgave die op de puzzelpagina geplaatst werd is de 'fout' gelijk hersteld, maar die e-mails waren verstuurd en dat kon niet meer teruggedraaid worden, anders gaf ik teveel van het goede antwoord weg, want noch 4 noch 4 waren de goede oplossing. Gelukkig had deze onvolkomenheid daarom weinig consequenties, maar het was wel een misser van mij dat 4 antwoord.

Helene Hoegsbro Thygesen onderkende de fout in de opgave eveneens. Zij koos voor 4 ondanks dat dit antwoord er in de e-mail niet bij stond. Helene schreef:

Hoi Hans,

Ik zou toch maar het 4 bod als LSC (Looier SLam Convention) opvatten en het aantal ongedekte kleuren dat ik heb aangeven door 4 te bieden, ook al is het niet een van de vier opties.

Ik snap dat als we de tegenstanders geloven we nauwelijks een slem kunnen hebben, maar soms bieden ze sterk met heel weinig verdedigende waardes. Misschien heeft Oost gewoon 6-6 in + en als partner een singleton heeft kan het gauw slem worden. Hij heeft tenslotte een relay gegeven dus hij heeft wat.

Mocht partner 4 als "om te spelen" bedoelen dan heb ik een meer dan ik beloofd heb en is het niet per se een ramp dat we in 5 eindigen.

Mijn complimenten Helene een prachtige analyse en in je uitleg springt gelijk mijn 'fout' naar voren.
Eén van de vragen in deze opgave had moeten zijn: "Is dit 4 bod LSC of om te spelen." Het antwoord op de LSC met één 'rot-kleur,' of twee-verliezer had inderdaad 4 en niet 4 moeten zijn.

Hoe die fout erin geslopen is weet ik niet meer, maar het was de bedoeling de volgende keuzes voor te leggen:
a. Pas (om te spelen) in het gevecht om de deelscore.
b. 4 De 'Looier Slam Convention'
c. 4SA (Het initiatief overnemen en zelf naar slem gaan hengelen)
d. 5 het limiet bod. Heb je overwaarde biedt dan 5.

Hier sloeg Barry Sanders de spijker op z'n kop. Hij schreef:

Hoi Hans,
De oplossing van puzzel 24 is in mijn optiek 'Pas', want partner kan zelf ook 5 bieden.

Barry was dan ook één van de inzenders met de goede oplossing.
Dit is een gevecht om de deelscore.

Goede oplossingen naast die van Barry werden ingestuurd door: Anita Jansen
Marthy Horboch. Guurtje Mulder, Joop Schreuders, Bart-Jan van Zijl
Fred Valkenburg en Bernard Stegeman.

De winnares van puzzel 24 was Anita Jansen.


top

Zaterdag, 20 juni 2015

Puzzel 25 met oplossing

Partner Noord heeft 1♣ geopend en uw rechter tegenstander Oost biedt 1.
Wat wordt uw bod, als u Looier speelt, met de volgende hand?

♠. - Q J T 8
. -
. - K J 6 3 2
♣. - 7 4 3 2


a. Pas
b. Doublet
c. 1
d. 1♠
e. 1SA
f. 2 ♣

De oplossing!Alle antwoorden kunnen op zich goed uitpakken. Dat maakt kiezen zo gecompliceerd, maar...
Ook al belooft je partner niet met zekerheid , toch moet je daar altijd in eerste instantie wel vanuit gaan. Als jullie een fit hebben, dan tel je 5 kortekaartpunten en met 7 + 5 = 12 punten zeg je doublet. Heeft hij geen dan is hij sterk. Als West op jouw doublet past, is er een flinke kans dat Noord zegt. Dan ontstaat er een nieuw dilemma. Leuk om daar een volgend probleem van te maken. Dus bereiden jullie je daar maar vast op voor.

Er is gelijk een Winnaar uit de bus gerold. Peter Driessen was de enige van de 21 inzenders die de door mij verkozen oplossing ook gekozen had. Peter gefeliciteerd!


top

Zaterdag, 27 juni 2015

Puzzel 26 met oplossing

Partner Noord heeft 1♣ geopend en uw rechter tegenstander Oost biedt 1SA.
Wat wordt uw bod, als u Looier speelt, met de volgende hand?

♠. - A T 9
. - 7 3 2
. - 6 3 2
♣. - A 4 3 2

Kies uit onderstaande mogelijkheden:
a. Pas
b. Doublet
c. 2♣
d. 2
e. 2SA

De oplossing van Puzzel 26.


Het was voor veel mensen een makkie deze puzzel, want er werden maar liefst 12 goede oplossingen ingestuurd!

U heeft 8 punten en geeft een relay. De relay na 1SA is het opvolgende kleurbod. In de kleur is partner echter geopend en u moet er in eerste instantie vanuit gaan dat die kleur echt is! Die kleur moet u daarom overslaan en 2 bieden. Natuurlijk is het mogelijk dat doublet scoort en ook 2SA kan soms een goed bod zijn. Alle biedingen kunnen scoren. Het is dan handig dat men zich aan de afspraken houdt.

Goede oplossingen werden ingestuurd door: Wil Kenter, Donell Janssen, Toos v Vliet, Joke en Joop Schreuders, Gerard van Heusden, Fred Valkenburg, Hans van Vianen, Barry Sanders, Ben van der Spek, Arijan Porsius en Bernard Stegeman.


top

Zaterdag, 4 juli 2015

Puzzel 27 met oplossing

Beloofd is beloofd! Het dilemma van deze week werd bij de oplossing van puzzel 25 al aangekondigd.
U bent Zuid en heeft de hand uit puzzel 25.

♠. - Q J T 8
. -
. - K J 6 3 2
♣. - 7 4 3 2

Wat wordt uw bod na de volgende biedserie:

a. Pas
b. 1
c. 1SA
d. 2
e. 2
f. 2SA

De oplossing van Puzzel 27.


Probleem 27 behandelt één van de moeilijkste onderdelen van het Looier systeem. Dat bleek ook wel, want er was tot mijn grote verdriet niemand die mijn denktrant volgde. Dientengevolge werd er dan ook geen oplossing ingediend die met de mijne overeen komt. Hier is mijn visie:

Net zoals gesteld in spel 25 moet u er (ondanks de mogelijkheid dat partner een voorbereidende geopend kan hebben) vanuit gaan dat de echt zijn.
Nu er een misfit in is moet u proberen partner duidelijk te maken dat uw doublet op een -fit gebaseerd is. Dat kan door nu 2 te volgen.

Aangezien u in eerste instantie geen stopbod van 2 gegeven hebt, belooft u na uw doublet wel 10+ punten, maar nu partner als 2e kleur geen heeft genoemd, laat u hem weten voorzichtig te zijn. Heeft partner 18 of 19 punten, dan kan hij met 2 om een stop in vragen.

Dit is mijn oplossing van het probleem, maar ik kan me voorstellen dat zo'n gedachtengang wat moeilijk is.

Overigen is het hier in Albergo Ristorante San Carlo dit weekend zo vreselijk druk geweest dat het me niet gelukt is tijdig een nieuwe puzzel voor te bereiden. Daar ga ik nu aan beginnen, want momenteel is het hotel bijna leeg. dus nog even geduld.


Waar blijven de viertallen?
Bridgeclub de Looier zoekt teams die voor ons in de externe viertallen competitie willen uitkomen. Alle teams die promoveren wordt een midweek op basis van B&B, tijdens onze bridge-trip volgend jaar, in het vooruitzicht gesteld.
Iedereen is welkom, maar...
Als het team volgens het Looier Systeem biedt en kampioen in hun groep wordt, krijgt het als het uit 6 man bestaat ook nog eens € 5.000,-. Een team van 5 dat aan de voorwaarden voldoet wordt € 4.166,67 in het vooruitzicht gesteld en teams van 4 man die met Looier promoveren krijgen € 3.333,33.
Eén vrouwenteam heeft zich al aangemeld. Waar blijven de mannen en de gemengde teams, of het tweede vrouwenteam? Doe mee, schrijf u in en vorm ook een viertallenteam. Wij zitten echt om u te springen! Er zijn nog wat extra voorwaarden verbonden aan het winnen van deze geldbedragen. Wij willen niet dat u een papieren lid bent, maar proberen u te verleiden om van onze aanpak te proeven. Dat wordt echt genieten! Probeer het eens een jaartje, dat kan toch geen kwaad? Bekijk de folder en schroom niet, ook als u nog geen compleet team bij elkaar hebt om u in te schrijven. Wij vinden beslist mensen die zich bij uw team willen aansluiten. Ook als u alleen bent en wel interesse hebt om mee te doen kom langs en schrijf u in! De tijd dringt, want officieel moet u zich voor 1 augustus melden.Laat horen als u geïnteresseerd bent en schrijf een mailtje naar info@looier.com


top

Zaterdag, 11 juli 2015

Puzzel 28 met oplossing

Er kwam, in ons hotel in Toscane, toen Yolanda en ik tegen Helena Swart en John Tielbaard speelden een rot-probleem voorbij. Spel 3 liep heel ongelukkig voor ons af.
Na een pas van Yolanda, die Zuid zat en een pas van Helena opende ik met 1. John sprong naar 2 en Yolanda gaf nu met 2 een relay en daar ging het mis. Mijn hand:
K T 7 4 3
A Q
A T 9 5
Q 4

Heel eerlijk gezegd, wist ik niet goed wat ik met die hand aan moest. Heeft u een oplossing? Diegenen die een goed bod aandragen dingen mee naar de weekprijs van € 100,-. Wij zullen voor dit soort situaties die oplossing propageren. De namen van diegenen die dit 'Beste Bod' bedachten, zullen hierbij uiteraard worden vermeld.
Ik ben heel benieuwd met welk bod u, na de relay van Yolanda, op de proppen komt. Mijn antwoord begreep zij in ieder geval niet.

De oplossing van Puzzel 28.


Om te beginnen ging ik de fout in, omdat ik dacht met 2SA kracht aan te geven.
Het komt regelmatig voor dat je met een 4-kaart tegenzit, maar 2SA geeft enkel een stop en helemaal geen 4-kaart aan. Bovendien zou er ook dan dan naar 3SA moeten worden gesprongen om 16+ aan te geven.
Mijn gedachtegang was: "Als mijn partner minimaal is (ze heeft een gepaste hand) kan ze passen en is ze max dan kan ze naar 3SA." Ik geef met 2SA echter 12-15 punten met een -stop aan. Yolanda kan niet zien of ik 12 dan wel 15 punten heb. Fout dus!
Met 3 komt mijn -stop niet meer in beeld. Ook kom je dan misschien te hoog. Bovendien wordt een -contract door partner gespeeld en dat scheelt gelijk een slag, omdat er door de heen gespeeld zal gaan worden. Met een minimale hand van mijn partner komen we ook te hoog. Daarom was 3, ondanks dat dit bod volgens de regels het juiste zou zijn, voor mij geen optie.

Ook Arijan Porsius had die visie hij schreef:
Dag Hans,
Volgens de regels dien je 3 te bieden, maar dat bod heeft voor mij bij dit biedverloop niet de voorkeur. Stel dat Yolanda minder dan drie -kaarten bezit, dan heeft ze een probleem. Een sanscontract mag niet in haar hand komen, want dan komt hartenaas-hartenvrouw op tafel en speelt West er bij de uitkomst meteen al doorheen! Het heeft daarom mijn sterke voorkeur om in een sans-contract te komen, te spelen door Noord.
Moet je nu 2SA of 3SA bieden? Je hebt (als Noord) 15 + 1 punt en Yolanda (Zuid) 8-11. Het ligt dus voor de hand om NIET meteen 3SA te bieden, maar inviterend 2SA. Als Yolanda 8 of 9 punten heeft, past ze, als zij 10-11 pnt heeft verhoogt ze naar 3SA.
Mocht ze toch 3 -kaarten bezitten, dan vallen er mogelijk in een sanscontract 4 -slagen te maken en dat is ook 'lekker'.
Zo zie ik het en niet anders.
Met vriendelijke groet, ook aan Yolanda,
Arijan
Corrie Blok en Donell Janssen kozen eveneens voor 2SA, maar gaven geen onderbouwing voor deze keuze.

Peter Driessen, Fred Valkenburg, Bart-Jan van Zijl en Barry Sanders hielden zich aan het systeem en kozen voor 3. Met dat bod komt de dubbele stop in nooit meer in beeld. Dat bod heeft daarom niet mijn voorkeur.

Top spelers kozen allemaal voor een sprong naar 3SA!
Marcel Winkel reageerde als eerste. Hij schreef:
Beste Hans

Wat leuk dat je het druk hebt in het hotel.
Het beste bod is natuurlijk 3SA. De stop schreeuwt om SA en na de relay van partner zijn er voldoende punten samen. De -kleur gaat in SA ook veel slagen opleveren als daarin fit is. Het probleem van een 3 bod is dat partner nergens heen kan zonder fit en zonder stop:

Ax
xx
HVBxx
B10xx
Groetjes Marcel

Wessel Oomens koos eveneens voor 3SA. Hij gaf een uitgebreide (hier iets ingekorte) onderbouwing:
Hoi
Lastig geval aangezien je EN je wilt vertellen EN je dubbele -stop ( als het in jouw hand zit!!) EN je overwaarde.

3 valt voor mij af want dan kom je nooit meer in 3SA. Als er geen -fit is moet je altijd in 3SA zitten en dat gaat maat gezien jouw A/V van over over 3zeker niet bieden. Nog een nadeel is dat een -contract in maats hand zit en er dus zeker door de A/V van gespeeld gaat worden.
2sa valt af want dat doe je ook met 12 punten.
3 en 3 zijn onzin.
3 is op zich grappig maar vraagt te veel van je partner. Dit bod moet in mijn ogen EN een -stop beloven. Want waarom bied je anders niet 3 of 3sa. Je geeft partner de keuze. Paar problemen met dit bod:
1) Geen maat, onder eerste divisie niveau, die je aan tafel gaat begrijpen.
2) Een eventueel contract zit in maats hand.
3) Als maat je begrijpt en hij heeft geen -fit, dan biedt hij SA. Dan zit ook SA in maats hand en hebben we dus maar één -stop, behalve als maat er ook een heeft, maar dat is erg tegen de kansen in
Blijft over het bod dat ik zou doen: 3sa
Dit is verreweg het meest praktische bod. Een beetje overboden, maar daar ontkomen we nu niet meer onderuit. Ook al is er -fit, dan nog zal SA goed spelen omdat we zo 9 slagen hebben door de 5 . En nogmaals, het zit in onze hand. Gelet op het bieden en de punten tellend zal onze rechter tegenstander niet vaak aan slag komen om door de te spelen en hebben we vermoedelijk genoeg tijd om 9 slagen te maken
Ik weet niet hoeveel punten de 2 relay belooft, maar ik vrees 8. Dat moet gewijzigd worden in minimaal 10 en wel om deze exacte situatie. Ook wanneer je een 3/3/4/3 verdeling hebt in dit biedverloop zonder goede -stop zit je helemaal vast. Dat moet maat op kunnen vangen met zijn relay. Vergelijkbaar met reverse bieden door antwoordende hand in Acol.
Mijn antwoord is dus 3sa

Helene Thygesen
3SA.
2sa vind ik ook redelijk. We hebben een punt te veel maar hebben nog ruimte om de -fit te vinden.
3 ligt misschien voor de hand maar ik vind het onhandig. Partner zit dan vast en moet 4 bieden als ze geen -fit heeft. Bovendien moet het contract in mijn hand zitten om -vrouw tegen de uitkomst te beschermen.
Pas is ook een optie maar toch te pessimistisch en partner kan kort in zijn.
Met 2 tientjes en negen is het een redelijk 16 looier punten en rechtertegenstander heeft niet veel, dus komt waarschijnlijk niet aan slag om door de vrouw te spelen, dus waag ik 3SA.

Ed Kilian schreef:
Beste Hans, Afgezien van het feit dat niet vermeld staat wie moest openen en wie kwetsbaar was, zou ik naar je 1 opening met de kaart van Zuid (15 punten) direct 3 Sans Atout bieden. Je hebt als Zuid een dubbele dekking in de kleur van de tegenstander rechts en je hebt een fit in de openingskleur. Gezien het feit, dat je door het biedverloop weet, dat Oost niet al teveel punten kan hebben (volgbieding van Oost = min. 6 krt met een opening = 12 punten) is 3 SA een alleszins redelijk bod. Ben benieuwd naar je uitleg, maakt niet uit of het Looier is of Acol! m.vr.groet, Ed Kilian

Sander Kuijk schreef:
Hoi Hans,
Lastige vraag zo :-)
Het probleem zit hem voornamelijk in dat jouw hand heel goed speelt maar niet als hij in de dummy ligt. Hierdoor kunnen Oost en West door je AQ heen spelen waardoor je maar 1 stop hebt.
Je aanbieden kan, maar als er geen fit blijkt te zijn heb je een probleem want ik denk niet dat je partner 3sa durft te bieden. Daarnaast speelt Zuid dan wat heel ongewenst is.
Beetje 'out of the box thinking' zou 3 bieden zijn. Hierbij vraag je om een -stop, die maat sowieso niet heeft (alle zitten bij Oost en jij hebt zelf AQ), dus vraag je eigenlijk naar de langste kleur van je partner. Je zadelt alleen je partner op met een gigantisch probleem als het om een verdeelde hand blijkt te gaan, die heeft echt geen idee wat hij moet bieden. De kans dat partner 5 aanbiedt of 4 biedt lijkt me uitermate klein. In alle andere gevallen heeft maat een probleem.
Ik vermoed dat een SA contract in je eigen hand bij de meeste handen van partner het makkelijkst speelt. Zonder risico te lopen dat je maat als eerst SA zegt en je vanuit zijn hand speelt denk ik dat je zelf het initiatief in handen moet nemen.
Vraag is dan 2SA of 3SA.
Een conservatief iemand zal 2SA bieden. Je onderwaardeerd je hand, je hebt samen 24-27 punten en maat is sterk genoeg om op 2 hoogte nog relay te geven, meer kans op 10-11 punten. Daarnaast zal Oost bijna altijd met starten en wordt je Q direct een slag. Als de punten van maat een beetje gunstig zitten zou je zo 9 slagen moeten halen voordat je allebei je harten stops gebruikt hebt.
Ik ga daarom denk ik gewoon direct voor 3SA. Heel misschien loop je een makkelijkere fit mis maar in alle andere gevallen speelt dit het makkelijkst en levert het meeste punten op.
Groetjes,

Erik van der Hilst hield het kort:
Op puzzel 28 zou ik 3 sa bieden je partner heeft rond de 11 punten en je hebt een dubbele harten stop Gr. Erik

Alle spelers die de juiste oplossing instuurden heb ik gemaild (tijd zat het hotel is na een overvolle zaterdagnacht weer helemaal leeg gestroomd). Als die allemaal komen kan het vanavond extra gezellig worden. De kans op die € 100,- is met 1 op 6 redelijk groot.


top

Zaterdag, 18 juli 2015

Puzzel 29 met oplossing

Een primair probleem. Dit vraagstuk zou iedereen moeten kunnen oplossen. U hebt geopend en uw partner biedt, nadat u uw kaart omschreven heeft, 4♣. De tegenstanders zijn kwetsbaar en hebben zich niet met de bieding bemoeid. U bent niet kwetsbaar.

Wat moet u als Noord bieden met de volgende kaart?
: A
: K T 2
: 7 8
: K Q J 9 7 6 2

U heeft de keuze uit de volgende antwoorden:

a. Pas
b. 4
c. 4
d. 4
e. 4SA
f. 5

Oplossing puzzel 29.


Deze puzzel was voor bijna geen der inzenders een probleem. Er kwamen maar liefst 17 goede oplossingen binnen. Dat mocht ook wel na twee puzzels die zó moeilijk waren dat bijna niemand voor mijn oplossing koos.


Bovenstaand elementair probleem gaat erom dat als partner 3SA voorbij gaat en 4 biedt, als u zich niet in een competitief biedverloop bevind, altijd naar het aantal twee-verliezers (rotkleuren) in uw hand vraagt. Hij moet anders gelijk 5 bieden, want 3SA is heilig!
Hier heeft u slechts één kleur waarin wat uw hand betreft de tegenstanders gelijk 2 slagen kunnen oppakken. Dat geven we aan met 4. Heeft u als antwoord voor c gekozen, dan had ook u dus de goede oplossing.


top

Zaterdag, 25 juli 2015

Puzzel 30 met oplossing

Wessel Oomens reageerde met Marcel Winkel als eerste op mijn vraag naar moeilijk te bieden spellen.
Hij vond dit een probleemhand. U ook?

Wat zou u in Looier met onderstaande hand openen?
Q 9
A J 8 7
A K Q J 4
Q 6

Oplossing puzzel 30.Hoewel u met de lengtepunt in 20 punten telt, mag u niet met 2SA openen, want er zijn twee kleuren ongedekt. Dat had iedereen wel door. Wij openen dan op één hoogte. Erik van der Hilst vond een wel heel gedurfde oplossing. Hij schreef:

"Op puzzel 30 open ik 1SA dit levert de meeste punten op. Als mijn partner 2 biedt, dan noem ik 2 en bij een pas hoeft partner maar 1slag mee te hebben of misschien krijg ik een slag kado met de start."

Erik in Looier open je 1SA met een sans verdeling en daarbij mag maar één lange kleur, een 4-kaart in de hoge of een 4/5-kaar in één der lage kleuren zitten. Aangezien je met 4 punten en een fit al wat moet zeggen en zonder fit zelfs met 0 punten verplicht bent te bieden! Is de kans dat je partner past erg klein. Begin gewoon met 1 en als je partner biedt, geef je je kracht aan door revers te bieden en je te noemen.

Een hele reeks goede oplossingen op Wessels probleem. Dat bleek dus niet zo moeilijk, hoewel de verantwoording van de 1 opening regelmatig rammelde.

De volgende mensen leverden het goede antwoord in: Joke de Korte-Schreuders; Donell Janssen; Guurtje Mulder; Wil Kenter; Anita Janssen; Helene Hoegsbro Thygesen; Fred Valkenburg; Niels Richter; Joop Schreuders; Bart-Jan v Zijl; Sander Kuijk; Wessel Oomens; Martin Wolff; Arijan Porsius; Hans v Vianen; Jan Raap en Ben van der Spek.

Natuurlijk allemaal komen vanavond, want wie weet wordt je naam getrokken en win je die € 100,-!


top

Zaterdag, 1 augustus 2015

Puzzel 31 met oplossing


Marcel Winkel zond het volgende probleem in. Hij vond het moeilijk bieden. U ook?
U zit Noord en heeft onderstaande hand gekregen.

K Q 9 8 5
A4
8
A K Q 7 6

Uw partner opent na een pas van Oost en de bieding verloopt als volg:
W N O Z
- - P 1
2 3 P 3
P ?
Wat zou u als Noord met het Looier systeem bieden?

Oplossing puzzel 31.


6 'Looier Lovers' kozen voor een 2e relay van 3. Gewoonlijk is dat goed bieden. Speciaal als je onderweg naar slem bent. In dit geval loop je echter het risico dat partner 4 biedt. Dan wordt je essentiële informatie over het aantal twee-verliezers onthouden, want je bent 4 voorbij en kunt dan de 'Looier Slam Convention' niet meer gebruiken. Het staat vast dat er een contract gespeeld gaat worden. De tweede relay is in dit geval daardoor minder belangrijk. Nu moet je gelijk 4 bieden om te onderzoeken of er en zo ja, welk slem er geboden moet worden.

Het hele spel lag als volgt:

Spel 18 K Q 9 8 5
O/NZ A4
8
A K Q 7 6
7 4 N T 6
K Q J 8 2 W O 9 7 5
Q 9 3 2 7 6 4
9 5 Z J T 4 3 2
A J 3 2
T 6 3
A K J T 5
8

Er waren 13 inzenders die eveneens voor 4 kozen. Dit waren:
Yolanda Schaefer, Joke de Korte-Schreuders, Donell Janssen, Guurtje Mulder, Anita Janssen, Joop Schreuders, Bart-Jan van Zijl, Yvo Baudoin, Sander Kuik, Niels Richter, Martin Wolff, Arijan Porsius en Wessel Oomens.


top

Zaterdag, 8 augustus 2015

Puzzel 32 met oplossing

Yolanda Schaefer zond onderstaand spel in. Daar had zij, toen ze met Alie (een bridgepartner van haar uit Amsterdan Noord) Acolde, wat moeite mee. Zij kwamen er niet uit. Hoe zou het biedverloop in Looier volgens u moeten gaan?
Stuur de hele bieding naar: info@looier.com en maak kans op € 100,-!

West is gever
N/Z kwetsbaar.

B 7
A Q T 6 4 3 2
K T 5
T
A 9 6 2
-
A Q 7
A K Q J 5 4
N
W
O
Z
K 8 3
K J 9 8 5
3 2
8 6 2
Q T 5 4
7
J 9 8 6 4
9 7 3

 


Oplossing puzzel 32.


Er is dankzij deze puzzel een opmerkelijke biedfout bij Guurtje Mulder en Donell Janssen aan het licht gekomen. Zij boden beiden 2 (volgens hen een relay) op het tussenbod van 2 van Noord.
Partner komt na het tussenbod van Noord nog aan de beurt. Je weet niet of hij zwak dan wel sterk is. Als hij zwak is moet hij passen. Nu dwingen jullie hem (als hij zwak is) 3 te bieden. Dat kan met die paar punten gevoelig down. Je kunt met deze minimale hand niets bieden en een relay bestaat er in deze situatie niet.

Dat foutje kostte Guurtje misschien wel € 100,-, want ze zat, als één van de weinigen, heel dicht bij de goede oplossing. Als zij die relay niet gegeven had was haar bieding helemaal goed geweest!

De eerste vraag is: Wat opent West? Dit is een typische 2 opening. Er zijn net geen 9 zekere slagen. Uw plan is deze hand met 8 vaste slagen als partner de stopt, als 'Lekke Sans' te verkopen. Dat bod zit kennelijk bij velen diep weggestopt. Men kwam met 3 een semie forcing in en 3SA een manche forcing in aandragen, maar dat doet geen recht aan deze hand. Die vermaledijde 'Lekke Sans', daar is deze hand uitermate geschikt voor! Acht slagen voor het oprapen en de 9e als partner een stop in heeft.
Nu Noord 2 tussenbiedt, heeft Oost een probleem. Straft hij met een dubbel, steunt hij partner omdat hij daar een 6-kaart vermoedt, of wacht hij even af. 'Gissen doet Missen' is niet voor niets een gevleugeld gezegde. Oost moet passen en afwachten.
Als partner zwak met is, hebben de tegenstanders genoeg punten voor de manche. Waarom zou je dan nu al dubbelen? Laat ze maar opstomen, of laat ze met al die punten in een deelcontract stranden. Is partner sterk, dan meldt hij zich nog wel.

Aangezien Zuid niets te melden heeft en dus past, biedt West zijn hand met 2SA. Dit is een uitermate verwarrend bod. De afspraak is dat West, na een kleuropening op twee hoogte, zijn hand met zijn 2e bod omschrijft. 2SA belooft nu geen stop in , maar geeft een hand met ±8 gelijk op te rapen slagen aan met één lekke kleur.

Yolanda Schaefer vond een veel elegantere oplossing! Zij schreef: "Met de westhand zou ik nu 3 bieden, partner heb je een -stop? Oost realiseert zich meteen dat partner vermoedelijk een 'Lekke Sans' heeft en biedt 3SA.

Ik ruil mijn oplossing graag in voor een betere. Yolanda, die eer komt jou toe. Eenvoudig, helder en veel effectiever dan de bieding die ik voor ogen had.

Mijn betoog ging als volgt verder:"De volgende moeilijkheid is het bod van Noord. Noord heeft een 7-kaart {harten] en zou dus eventueel 3 kunnen bieden. Zijn partner heeft echter geen interesse getoond. Dat is een veeg teken. West heeft veel punten en het is nooit goed je hand twee keer te verkopen. Bij deze kwetsbaarheid zou het een smakelijk hapje voor Oost/West opleveren. Noord past dus.

Een mogelijk 3 bod van Noord wordt door het bod van Yolanda voorkomen. Misschien scoort mijn biedverloop hier af en toe beter als Noord het waagt om zijn te herhalen en door Oost voor straf gedoubleerd wordt. Heeft partner niet zo'n sterke tegen, wat in de meeste gevallen zal zijn, dan is het bod van Yolanda superieur.

Vervolg van mijn betoog: "Nu moet Oost zijn conventies kennen, want hij moet nu met 3 de lekke kleur opvragen ook al vermoedt hij dat dit zal zijn."

Na de pas van Zuid, geeft West nu zijn lek in aan door 3 te bieden. Noord doubleert dat bod natuurlijk voor zowel straf als uitkomst en West heeft ondanks de vorken in de -kleur genoeg lengte om de te stoppen en biedt 3SA. Hierop moet iedereen natuurlijk passen.

Ik wissel mijn omslachtig gepruts graag in voor de eenvoud en helderheid van de oplossing van Yolanda, al had ik oplossingen die mijn denktrant volgden eveneens goed gerekend. Er was op Yolanda na echter niemand die een solide biedverloop wist te bedenken. Yolanda gefeliciteerd, er hoeft vanavond zelfs niet geloot te worden. Die € 100,- zijn voor jou en zeker verdiend.

Het goede Looier biedverloop zou er dus als volgt moeten uitzien:

West
2
3
Noord
2
doublet of pas
Oost
Pas
3SA
Zuid
Pas
3xPasEveneens het volgend biedverloop zou goed geweest zijn, daar zat Guurtje Mulder dus heel dicht bij, maar verder kwam niemand ook maar in de buurt!

West
2
2NT
3
Noord
2
Pas
Doublet
Oost
Pas
2
3NT
Zuid
Pas
Pas
3xPasYolanda bedankt! Het was een enig spel waarin zoveel boeiende Looier aspecten naar voren kwamen dat iedereen hier heel veel van heeft kunnen opsteken.


top

Zaterdag, 15 augustus 2015

Puzzel 33 met oplossing

West opent de bieding en Noord en Oost passen. Wat zal Zuid in Looier bieden met onderstaande hand?

A J 2
A K 8 4
8 3
A K Q 6

West
1
Noord
Pas
Oost
Pas
Zuid
?

 

 

Oplossing puzzel 33.


Het is in Looier bijna verboden om op een opening van partner te passen. Met 4 punten en een fit moet je hier al 2 zeggen en zonder fit biedt je je 5-kaart, of 1SA. Is je 5-kaart dan zou je ook 1SA mogen noemen en heb je een dubbelton naast een 3-kaart steun en 3 of minder punten dan is je hand ook geschikt voor een pas. Noord en Oost samen zullen maximaal 7 en minimaal 4 punten hebben.

Wat biedt je in Looier met een opening en twee 4-kaarten die niet geboden zijn?
Met een openingen van 12 t/m 15 punten zeg je doublet.
Met een stop in de geopende kleur en 16+ punten zeg je 1SA.
Zonder stop en 16+ punten biedt je de kleur die de tegenstanders geopend hebben.

Mijn oorspronkelijk idee was dus om 1SA goed te rekenen. Wessel Oomens komt de eer toe een betere oplossing aangedragen te hebben.

Hij liet Zuid 'Doublet' bieden, maar voegde een essentiële opmerking aan dat bod toe. Hij schreef: "en daarna zeg ik 'sans'!" Met dat kleine zinnetje extra heeft Wessel € 150,- verdiend, want dit is een verbetering van het Looier Biedsysteem! In het komende nummer van Looiernieuws zal die uitbreiding gepubliceerd worden. Ik ben er erg enthousiast over. Tot nu toe hadden we in Looier namelijk geen afspraken hoe we handen met 20 of meer punten en een stop in de geopende kleur moesten bieden. Dankzij Wessel nu wel.

In de puzzel vroeg ik om één bod. Door dat extra zinnetje van Wessel hebben allen die doublet als antwoord gaven daarmee een goede oplossing ingestuurd. Dat waren naast Wessel: Donell Janssen, Sander Kuijk, Erik van der Hilst en Bart-Jan van Zijl. Vanavond zal het lot beslissen wie van hen de € 100,- krijgt die het insturen van een goede oplossing kan opleveren.

Naar aanleiding van het bovenstaande, schreef Joop Schreuders de volgende mail:
Beste Hans,

Met belangstelling de oplossing van puzzel 33 gelezen met de daarbij voorgestelde verbetering van het looiersysteem door Wessel.
Maar... in de opgave van puzzel 33 stond duidelijk "wat je volgens looier zou moeten bieden" en niet bedenk iets creatief o.i.d. Dus...op dat moment was de voorgestelde verbetering van Wessel nog niet bekend en gepubliceerd. Wessel zou dus volgens het bestaande Looier Systeem als oplossing hebben moeten gegeven 1SA, maar voor de toekomst stel ik een verbetering voor. Dan had Wessel het goed gedaan. Nu was doublet volgens het bestaande Looier Systeem niet goed.
Dat wilde ik even kwijt, want zo is het niet leuk voor de mensen die willen laten zien dat ze de de regels van het bestaande Looier Systeem goed toepassen.
Vr.groet,
Joop Schreuders1

Mijn antwoord aan Joop:
Beste Joop,

Sorry, maar je hebt helemaal gelijk. Ik ga het op de site gelijk verbeteren en zal Barry bellen om te zeggen dat er 2 prijzen zijn één voor de mensen die doublet boden en één voor de mensen die het nu inmiddels veranderde systeem toepasten en 1SA als antwoord gaven. Goed dat je me op de vingers tikte Joop, want ik had me dat eigenlijk helemaal niet gerealiseerd. Het 1SA volgbod bod wordt namelijk ook vaak uitgelegd als 16 t/m 19 punten. Ik speelde het echter wel altijd als 16+met een stop in de geboden kleur.

Naast bovenstaande winnaars wordt er dus ook voor Joke en Joop Schreuders (zij hadden 1SA als oplossing gekozen) een loting gehouden.


top

Zaterdag, 22 augustus 2015

Puzzel 34 met oplossing

Wekelijks publiceren wij een Looier-Puzzel.
Een goede oplossing tijdig ingestuurd kan € 100,- opleveren!

Een vreselijk spel kwam maandagavond 17 augustus voorbij. Iedereen scoorde anders. Men zat in verschillende contracten, of speelde slecht af. Eén paar bood en maakte slem. Kijkt u zelf:

Zouden zij dat slem met het juiste Looier biedverloop bereikt hebben? Ik hoop het van harte.
Hoe zou volgens u het biedverloop in Looier moeten gaan?

Oplossing puzzel 34.


Mijn biedverloop zou als volgt gaan:

West
-
Pas
Pas
Pas
Noord
1
2
3
4
Oost
Pas
Pas
Pas
Pas
Zuid
1*
2
4*
?*1 is een relay.
*4 is de 'Looier Slam Convention'
*4 vertelt partner dat er 2 of meer slechte kleuren in zijn hand zitten. Slechte kleuren zijn die kleuren waarin een aas of heer ontbreken en die 2 of meer kaarten bevatten.

Inclusief lengte telt de zuidhand 25 punten. Dan komt, nu partner een opening mee heeft, groot slem zelfs in zicht. Die misfit strooit roet in het eten daarom toch maar op klein slem gokken. Als er 3SA geboden wordt, zal dat waarschijnlijk met overslagen gemaakt worden. Daarom vallen 5 en 5 af. De verdeling is ongeschikt voor een sans contract en uw zijn afgewezen. Het wordt dus of . Ik kies voor 6 omdat partner met een dichte -kaart nog naar 6 kan corrigeren. Ik neem aan dat partner met 0 azen begrijpt dat ik ze allemaal heb als ik 4SA oversla.
Die aas in partners lange kleur kan goud waard zijn, maar welk contract het gaat worden daarover moet partner nu beslissen. Hij kan tot passen, 6, of 6 besluiten in dit geval met de vrouw dubbelton in mee past hij. Wessel Oomens was de enige die op identieke wijze tot dit eindbod kwam.

Yolanda Schaefer maakte 'n half foutje maar kwam wel tot het juiste eindcontract. Zij schreef: "Ik zou nu als Oost een creatief bod van 2 proberen. West weet dat ik als Oost geen 4 kaart schoppen heb, 3 kaart met plaatjes. Geen handje waarmee ik sans wil spelen, zelfs 3 is acceptabel."
Had dat acceptabele bod van 3 maar gekozen Yolanda, dan had je met Wessel om die € 100,- kunnen loten. Waarom biedt je een stop in aan als je geen sans wil spelen? Die logica ontgaat me. Jammer ik had graag gezien dat Wessel en jij er voor zouden gaan!

Joop Schreuders koos een verkeerd eindcontract. Hij koos voor 6SA. Je kunt aan de bijgeleverde scores zien dat 6SA er niet in zit. Bovendien zijn handen met een singletons gewoonlijk ongeschikt voor sans. Ook voor jou jammer Joop je zat er zo dicht bij.

Mocht u deze wekelijkse puzzels per e-mail willen ontvangen, schrijf dan een mailtje naar info@looier.com en vraag om in ons puzzelbestand te worden opgenomen.
In het archief kunt u alle vorige puzzels met oplossingen bekijken. Om daar te komen klikt u rechts bovenin de hoek van deze pagina, op "Naar Archief." Alle puzzels en hun oplossingen die het afgelopen jaar voorgelegd zijn, verschijnen dan op uw scherm.


top

Zaterdag, 29 augustus 2015

Puzzel 35 met oplossing

Wij zoeken altijd naar interessante biedsituaties, waarbij op een zeker moment een keuze moet worden gemaakt hoe verder te gaan. Wessel Oomens stuurde ons het volgende spel toe en vroeg: "Is deze hand wat?"
Deze hand is (met de bijgeleverde bieding) voor Looier zeker interessant. Er is gelijk een puzzel van gemaakt. Heel leuk om de 'Looier Lovers' hier hun tanden eens in te laten zetten.

Uw hand ziet er als volgt uit:
A 6
K Q T 4 2
A K
9 6 4 3

Bieden:

West
1
Pas
Noord
Pas
Pas
Oost
1*
?
Zuid
1* 1 Is een relay. Hiermee vraagt u aan uw partner om zijn hand verder te omschrijven.

Wat wordt uw bod?

De oplossing van puzzel 35.


U begint met een analyse van de hand van uw partner.
Hij heeft 12 of 13 punten inclusief eventuele lengtepunten. Er is geen 2e kleur, anders had die, omdat u een relay heeft gegeven, genoemd moeten worden.

Een opening met 12 of 13 punten met slechts één lange kleur wordt in dit geval interessanter als er geen of weinig lengtepunten in het spel zitten. Het is wat dat betreft moeilijk de kaart van uw partner in te schatten.
Wat zijn de mogelijkheden? Vele contracten kunnen scoren, maar welk van uw biedingen zal gemiddeld het beste resultaat opleveren?
a. Bangerikken zullen 1SA bieden. Als er een 5-kaart tegen zit en de tegenstanders rapen die eerst op dan hebben zij het goed gedaan. Met zoveel punten zal dit bod op de lange duur echter verliezen.
b. Een nieuwe kleur hoge kleur voorstellen is ronde-forcing en wie weet is er een fit in . Ook dit bod kan goed uitpakken, maar draagt wel risico's in zich. Uw partner mag, als hij geen fit heeft met een stop in 2SA zeggen en zonder stop zijn herhalen en dan weet u nog niets.

Toch wordt dit bod goed gerekend, want van Looier Light spelers mag je het betere bod dat onder c wordt uitgelegd niet verwacht worden.

c. 2 is ook forcing, maar dit bod geeft ook kracht aan. Het vraagt om een stop in die je overigens zelf hebt en wordt die stop aangegeven, dan verleidt dat de tegenstanders om met te starten en kun je het initiatief eventueel gelijk overnemen.

Voor partner staan er nu verschillende mogelijkheden open.
Met een stop biedt hij Sans
Zonder stop moet hij kiezen. Zijn punten moeten ergens zitten, want in de heeft hij er aan hoge kaartpunten hooguit 3. Hij kan dan met plaatjes in of een 3-kaart in die kleur bieden. Hij geeft daarmee direct een gelijkmatig verdeelde hand aan. Is zijn opening op lengte gebaseerd, dan zal hij zonder stop in zijn herhalen. U heeft nu in ieder geval informatie om tot een meer verantwoorde manche te geraken.

Dit is het betere bod, mijn advies aan Looier Standaard en Looier+ spelers is: "Maak in dit soort situaties van het cue-bod gebruik!"

Alle biedingen kunnen goed uitpakken. Mijn voorkeur gaat dus uit naar het cue-bod van 2, maar ook 2 is een goede oplossing.

Wil Kenter was de enige die 2 bood. 2 boden Martha Horbach, Guurtje Mulder, Joke de de Korte, Helene Hoegsbro Thygesen, Yolanda Schaefer, Fred Valkenurg, Joop Schreuders en Peter Driessen.

Guurtje Mulder won de € 100,-.

Veel mensen sprongen naar 3 of 4. Zij gingen er abusievelijk vanuit dat partner met zijn pas ook een 3334 verdeling aangaf. Dat is niet het geval! Hij kan best een 5-, of 6-kaart hebben. Met 12 of 13 punten moet altijd je passen.

Mocht u deze wekelijkse puzzels per e-mail willen ontvangen, schrijf dan een mailtje naar info@looier.com en vraag om in ons puzzelbestand te worden opgenomen.
In het archief kunt u alle vorige puzzels met oplossingen bekijken. Om daar te komen klikt u rechts bovenin de hoek van deze pagina, op "Naar Archief." Alle puzzels en hun oplossingen die het afgelopen jaar voorgelegd zijn, verschijnen dan op uw scherm.


top

Zaterdag, 5 september 2015

Puzzel 36 met oplossing

Arijan Porsius is verantwoordelijk voor het volgende probleem:
Niemand is kwetsbaar en partner Zuid is gever. De bieding gaat:

West
-
P
P
P
P
Noord
-
2
4
4NT
?
Oost
-
P
P
P
Zuid
1NT
3
4
5NT


Wat biedt u met onderstaande hand?
J
J 6 3
A Q J 8 2
Q J 9 7

De oplossing van puzzel 36.

Om te beginnen:
DIT SLEM HAD U NOOIT MOGEN BIEDEN!
Wat mij betreft had er in de 4/3 fit in gespeeld moeten worden. Samen met je partner hebben jullie 3 tweeverliezers (rotte kleuren) en dan is slem uitbieden onverantwoord! Had u dát als oplossing geschreven dan had u het helemaal goed gedaan!

Die opmerking heeft echter niemand aangedragen. Dat was ook moeilijk, want in de opgave die Arijan instuurde werd er wel verder geboden en als je dan toch op dat schip zit, dan moet je verder varen. Ook oplossingen die in mijn ogen na het 5SA bod goed zouden kunnen scoren, worden als goed aangemerkt.

Een hele analyse van de hand van Zuid heb ik er op losgelaten. Dat was leuk, maar bleek achteraf totaal overbodig. Er is een heel eenvoudige redenering mogelijk om tot een beslissing te komen. Je moet namelijk ook praktisch zijn. Je hebt aan de bridgetafel geen uren voor een analyse tot je beschikking.
Nu je partner 5SA geboden heeft en je 9 -kaarten mist, is SA geen optie. Er moet dus voor een klein slem in of gekozen worden. Je kunt een hele analyse maken van de mogelijke kaartcombinaties die de tegenstanders in handen kunnen hebben en je afvragen of daaruit iets te destilleren valt. Ik ben er echt uren mee bezig geweest, maar het blijft gissen. Er is een fit in en die singleton maakt een sans contract onaantrekkelijk. Een -contract kan, als de troeven gunstig zitten, ook regelmatig gemaakt worden, want dan kun je aan de korte kant aftroeven. De kans dat de troeven tegen zitten is echter groot. In paren zou ik misschien 6 prefereren. In viertallen moet je in 6 zitten.

Hier rekenen we dus 2 oplossingen goed: 6 en 6

De onnodige analyse die ik maakte, wil ik u niet onthouden. Het is misschien interessant om te lezen wat je, via de 'Looier Slam Convention' en de KRO azenvraag, zoal aan de weet gekomen bent, maar u kunt hem ook overslaan, want aan de bridgetafel heeft u slechts 7 minuten per spel en uren analyseren is er dan echt niet bij. Hier komt wat ik allemaal bedacht voordat ik tot bovenstaande conclusie kwam.

Wat weet Noord van de hand van Zuid?
a. Zuid heeft een 3-3-3-4 verdeling met een 4-kaart in ;
b. Hij heeft 18 of 19 punten;
c. Hij heeft 2 azen ongelijk van kleur en ongelijk van rang. Dat zijn en aas.
d. Hij heeft één kleur waarin zowel het aas als de heer ontbreken. Dat kunnen dan enkel of zijn. (Meer dan 50% kans dat het is, omdat de tegenstanders samen 9 of 10 -kaarten hebben.
e. Als de lekke kleur is heeft Zuid H.
f. Is lek, dan heeft partner H.

We hebben al vastgesteld dat dit een kantje boord slem is. Dank zei de lengtepunt in mag je het proberen, want als partner 19 punten heeft, hebben jullie er samen 32 en dat is het proberen waard. Je moet met zo'n scherp uitgeboden slem echter wel wat geluk met het zitsel hebben.

Je mist 9 of 10 punten en daarin zit A. Er blijven dus 5 of 6 punten over. Dat kunnen 2 heren of één heer en een vrouw zijn. Welke heren en vrouwen mis je? , en heer en van de vrouwen mis je en vrouw.

Als H aanwezig is, kan daarnaast V zitten. Slem in is via aftroevers mogelijk.
Hebben de tegenstanders naast H V, dan moet je uitvinden welke afspeel mogelijkheid de beste kansen biedt.
Is naast H H afwezig, ook dan ben je afhankelijk van het zitsel.
Mist je partner H dan moet de snit daarop goed zitten anders ga je down als je je B niet tijdig hebt kunnen lozen.

De heer Porsius was niet zo vriendelijk mij het hele spel vooraf te sturen, maar ook het afspel zal nog een hele analyse worden.

Als de hand van je partner op tafel komt kun je een speelplan maken. Je weet dan precies welke vrouw en heer de tegenstanders naast A hebben.

Goede oplossingen werden ingestuurd door Joke de Korte, Anita Janssen, Wil Kenter, Niels Richter, Fred Valkenburg, Joop Schreuders, Tom Out, Gerard van Heusden, Bart-Jan van Zijl, Menno Belger en Peter Driessen.


top

Zaterdag, 19 september 2015

Puzzel 37 met oplossing

West
-
Doublet
Noord
-
Oost
Pas
Zuid
2** De 2-opening kan in Looier drie betekenissen hebben:

1. Mancheforcing: "Ik beloof 9 slagen als troef wordt.";
2. Een sterke sans opening met 22 of 23 punten, of...
3. Een zwak spel met een 6-kaart en maximaal 8 hoge kaartpunten.

Wat betekent in 'Looier' het doublet van West in deze situatie?

a. Straf: "Ik heb de -kleur."
b. Informatief: "Partner zeg wat."
c. Een hand met 15+ punten en een lange of kaart.
d. Een hand met 20+ punten.

De oplossing van puzzel 37.

Puzzel 37 was niet makkelijk. Er werden dan ook maar 5 goede oplossingen ingestuurd. Dat waren: Joke de Korte-Schreuders, Sander Kuijk, Joop Schreuders, Barry Sanders en Menno Bechger

Het was een probleem waarbij we de oplossing zoeken in een een conventie die door Arijan Porsius bedacht is: "de Looier Multi Destructor". Arijan zelf was zijn bedenksel glad vergeten en stuurde straf als oplossing in.

Straf was een oplossing die Bart-Jan van Zijl en Sander Kuijk resoluut van tafel veegden. De argumentatie van Bart-Jan luidt: "Voor antwoorden A en B heb je het probleem dat je niet weet wat openaar bedoelt met 2 waardoor je geen straf en ook geen informatie-doublet kunt geven. Wat betreft antwoord C daar heb ik nog nooit van gehoord dus kies ik voor antwoord D." Eenvoudige boerenwijsheid, maar hij maakte wel 50% kans om op het goede antwoord te gokken. Dat deed hij jammer genoeg niet.

Sander Kuijk had een soortgelijke analyse. Hij schreef: "Ik weet dus inderdaad nooit wat dit precies is.
Straf lijkt me gek omdat het bod ook kan beloven.
Informatief lijkt me onhandig op 2 hoogte.
20+Hand zegt helemaal niets.
Ik ga voor C, 15+ punten met of .
Beetje een gok, maar antwoord C. Goed gegokt Sander

Joke de Korte was heel duidelijk. Haar man Joop heeft ook de vervolg cursus Looier, waarbij wat extra bij Looier passende conventies behandeld worden en ook signaleren aan bod komt, gevolgd. Zij bestudeert voordat zij een antwoord geeft ijverig de lesboeken. Ze schreef me: "Na het doorspitten van de in mijn bezit zijnde studieboeken heb ik de oplossing gevonden en wel onder de uitleg van de Looier Multi destructor. Hier vond ik: "Het bod 'doublet' houdt in: Sterke hand (meer dan 15 punten) met extra lengte in of met extra lengte in . De of de is dan de enige biedbare kleur."

Ook haar Man Joop is studieus: "Ik was eerst in verwarring omdat je een opening aangaf volgens looier en ik kon het doublet niet direct plaatsen na de opening van 2 in Looier, maar ik wist nog dat er in de vervolgcursus was aangegeven wat je kon doen tegen 2 openingen in Acol en dáár vond ik dat bij een Multi 2 opening een volgbod van Doublet als verdediging wel bekend was bij “De Looier Multi Destructor”. Ik neem maar aan dat het toepassen van de Looier Multi Destructor de bedoeling is.
Ja Joop dat was een goede aanname.

Mijn eigen analyse is: "Bij het gebruik van Hackett tegen zwakke 2 openingen heb je een probleem met de lange lage kleuren. Zou je afwachten of openaar zwak of sterk is, dan moet je op 4 hoogte bieden, omdat 3 en 3 informatief zijn. Je komt dan erg hoog uit. Doublet is in dit geval een ideale manier om aan te geven dat je iets in één van de lage kleuren hebt. Straf is zinloos, omdat er toch 2 geboden zal gaan worden. Je zou er mee kunnen aangeven dat je hebt, maar dat is niet handig. Met deze afspraak kun je zowel als aangeven. Een verdubbeling van de handen die je kunt aanbieden.

Hebt u besloten zich wat meer in Looier te verdiepen, dinsdagavond 6 oktober as. wordt er (als start van de nieuwe cursus) aan de Lijnbaansgracht 187 in Amsterdam, een gratis proefles gegeven. Zorg dat u er rond 19 uur bent om u in te schrijven.


top

Zaterdag, 26 september 2015

Puzzel 38 met oplossing

West
-
?
Noord
-
Oost
1
Zuid
Doublet


Wat biedt u in Looier met de volgende hand?
9 8 3
7 4 2
A Q 9 8
T 9 6

a. Pas
b. Redoublet
c. 1
d. 1SA

 

De oplossing van puzzel 38.


Het was kennelijk een makkelijke probleem dit keer, want de meeste ingezonden oplossingen waren goed.

Ik vroeg me af of u de afspraken die er gemaakt zijn als uw partner met 1, 1, of 1 opent en de tegenstanders doubleren nog kende. Gelukkig gaf bijna iedereen dus het goede antwoord van 1SA.

Ooit was men in de veronderstelling dat een zwakke hand zonder steun in partners kleur en zonder eigen 5-kaart met redoublet moest worden aangegeven. Om een zwakke hand aan te geven hebben we echter het 1SA bod ter beschikking. Partner weet dan gelijk waar hij aan toe is.
Redoublet gebruiken we voor handen met 10+ punten. Met pas geven we nog steeds 8 of 9 punten aan en 1 als stopbod moet minstens een 5-kaart zijn.

Het goede antwoord is dus: d. 1SA.

Er werden maar liefst 16 goede oplossingen ingestuurd en de winnaar werd Arijan Porsius.


top

Zaterdag, 3 oktober 2015

Puzzel 39 met oplossing

Oost is de gever O/W kwetsbaar.

West
-
1*
P
Noord
-
1SA
2
Oost
P
P
P
Zuid
P
2*
?


* 3e Hands opening in vanaf 8 hoge kaartpunten.
* Transfer

-
K J 9 7 5
T 8 6 5 2
J 9 7

Wat biedt u in Looier met de bovenstaande hand?

a. Pas
b. 2SA
c. 3
d. 3SA

Oplossing puzzel 39.

Hier ziet u het effect van de 3e hands opening. U weet niet of West 8 dan wel 15 punten heeft. Er is een gerede kans dat West zwak is en daarom vind ik 'Pas' niet goed.
Hoewel partner Noord een dekking in heeft aangegeven, is uw verdeling niet mooi voor een sans contract. Twee of 3SA lijken mij daarom evenmin geschikte contacten. Mocht partner die wel zien zitten, omdat veel van zijn kracht isn zit, dan kan hij zelf 3SA bieden.
Dan blijft c. 3 over. Daarmee geef je partner die informatie die nodig is om tot een verantwoord eindcontract te komen.

Deze oplossing werd gevonden door; Joke de Korte; Marthy Horbach; Donell Janssen; Eveline van Weijnsbergen; Joop Schreuders; Kris Lessev; Barry Sanders; Erik van der Hilst; en Menno Bechger.

Het hele spel lag als volgt:

A T 8 7 6
A Q T
K 4 3
A T
K Q 9 5 3
6 2
A V 7
Q 6 5
N
W
O
Z
J 4 2
8 4 3
J 9
K 8 4 3 2
K J 9 7 5
T 8 6 5 2
J 9 7

 


top

Zaterdag, 10 oktober 2015

Puzzel 40 met oplossing

Oost is de gever O/W kwetsbaar.

West
-
1*
P
Noord
-
1SA
2
Oost
P
P
P
Zuid
P
2*
?


* 3e Hands opening in vanaf 8 hoge kaartpunten.
* Transfer

-
K J 9 7 5
T 8 6 5 2
J 9 7

Wat biedt u in Looier met de bovenstaande hand?

a. Pas
b. 2SA
c. 3
d. 3SA

Oplossing puzzel 39.

Hier ziet u het effect van de 3e hands opening. U weet niet of West 8 dan wel 15 punten heeft. Er is een gerede kans dat West zwak is en daarom vind ik 'Pas' niet goed.
Hoewel partner Noord een dekking in heeft aangegeven, is uw verdeling niet mooi voor een sans contract. Twee of 3SA lijken mij daarom evenmin geschikte contacten. Mocht partner die wel zien zitten, omdat veel van zijn kracht isn zit, dan kan hij zelf 3SA bieden.
Dan blijft c. 3 over. Daarmee geef je partner die informatie die nodig is om tot een verantwoord eindcontract te komen.

Deze oplossing werd gevonden door; Joke de Korte; Marthy Horbach; Donell Janssen; Eveline van Weijnsbergen; Joop Schreuders; Kris Lessev; Barry Sanders; Erik van der Hilst; en Menno Bechger.

Het hele spel lag als volgt:

A T 8 7 6
A Q T
K 4 3
A T
K Q 9 5 3
6 2
A V 7
Q 6 5
N
W
O
Z
J 4 2
8 4 3
J 9
K 8 4 3 2
K J 9 7 5
T 8 6 5 2
J 9 7

 


top

Zaterdag, 17 oktober 2015

Vakantie-Puzzel met oplossing

Allen kwetsbaar Zuid is gever en opent 1.
De tegenstanders passen.

West
-
Pas
Noord
-
?
Oost
-
Zuid
1Wat biedt Noord in Looier met de volgende hand?
♠ A 8 2
H 10 6
H 10 7
♣ A 8 4 3

U krijgt de keuze uit de volgende mogelijkheden:
a. U biedt 1♠; b. U biedt 2♣; c. U biedt 2; d. U biedt 3SA;
e. U biedt 4♣; f. U biedt 4

De oplossing van deze vakantie-puzzel was...
a. u biedt 1 (de relay).
In Looier biedt u, na een openingsbod van uw partner met 1, 1, of 1 met 8+ punten het opvolgende kleurbod. Dat vraagt aan uw partner zijn hand verder te omschrijven, want uw partner kan 18 of 19 punten hebben en dan zijn 8 punten genoeg voor de manche.

De relay op een openingsbod van 1 is 1
Er zijn dit weekend gelukkig nog vele goede oplossingen binnengekomen.
In alfabetische volgorde waren dat:Yvo Baudoin; Menno Bechger; Peter Driessen; Greetje Gehrels; Frans van Grafhorst; Erik van der Hilst; Marty Horbach; Donell Janssen; Joke de Korte-Schreuders; Sander Kuijk; Kris Lessev; Guurtje Mulder; Wessel Oomens; Lenie Oostendorp; Jan Raap; Niels Richter; Yolanda Schaefer; Joop Schreuders; Morgot Schoenmacker; Bernard Stegeman; Saskia Swart; Renate Syswerda; Fred Valkenburg; Eveline van Weijnsbergen; Marcel Winkel; Thieu Wolters en Bart-Jan van Zijl;


top

Zaterdag, 17 oktober 2015

Puzzel 41 met oplossing

Hetzelfde probleem dat vorige week moeilijk oplosbaar bleek. Nu heeft u echter 19 punten in handen.
De bieding gaat, tot het vraagteken, gelijk op:

West
-
P
P
Noord
P
1*
1*
Oost
P
P
Doublet
Zuid
1
1
?


* 1 is een relay. Deze relay belooft 8+ punten en vraagt partner om verder te bieden.
* 1 is de tweede relay die naar de verdeling vraagt.

U heeft de volgende kaart in handen:
Q 8
K Q 4 3
K 5 2
A K Q T
Wat wordt uw bod nu?

De oplossing van puzzel 41.


Bij deze puzzel moet je je afvragen wat je van je partner zou willen weten, want in theorie zouden er genoeg punten voor de manche moeten zijn.
De grote vraag is: "Heeft je partner een -stop."
Waarom wil je dat weten? Omdat de relay van je partner gedoubleerd werd en je verwacht dat je rechter tegenstander heeft.
Je moet er van uitgaan dat ook je partner dat begrepen zal hebben. Als je nu dus 2 biedt zal dat niet betekenen dat je ook nog een 4-kaart hebt, maar dat je graag zou willen weten of je partner de stopt.
Ik geef toe het is een wat moeilijke redenatie, maar wel hij is wel logisch. Het is niet altijd gelijk duidelijk hoe je moet denken, maar…
Daar zijn deze puzzels voor.

Het goede antwoord is dus 2 en er waren inzenders die dat ook bedacht hadden. Dit waren: Niels Richter, Wessel Oomens, Bernard Stegeman, Fred Renkema en Yvo Baudoin. Zij maken als ze de prijs van € 500,- of € 1.000,- niet gewonnen hebben, nog altijd kans op de prijs van € 100,-.


top

Vrijdag, 23 oktober 2015

Puzzel 42 met oplossing

Een nieuw probleem voor deze week, puzzel 42. U bent kwetsbaar en de tegenstanders niet. Links van u wordt 1 geopend en uw partner biedt nu stop 3. De rechter tegenstander past.

West
1
Noord
3
Oost
Pas
Zuid
?Wat wordt uw bod in Looier met de volgende hand?
Q 2
A Q J T 5
Q J T
J 4 2

U heeft de keuze uit: a. 3, b. 3SA, c. 4, d. 4 e. 4

Stuur uw oplossing vóór maandag 26 oktober naar: info@looier.com en maak kans op € 100,-.
Vermeld daarbij: "Oplossing puzzel 42."

Hebt u van Looier nog geen kaas gegeten en zou u zich wat meer in dit bied-systeem willen verdiepen? Er zijn een lesboek en een DVD-Box voor zelfstudie te koop. Die Box is niet goedkoop, maar als u hem samen met uw bridgepartner, of wat vrienden die bridge willen leren, aanschaft valt het best mee. Om een bestelling te plaatsen, Klik Hier.

Iedereen mag een oplossing insturen ook als u het Looier bied-systeem niet gebruikt, noch lid van onze Bridgeclub bent. U mag zelfs raden, als u maar meedoet. Misschien wint u de € 100,-, die onder de inzenders van een goede oplossing verloot wordt.

Voorwaarden om de prijs van € 100,- mee naar huis te nemen:
U dient tijdens de trekkingsavond van dinsdag-, of de maandagavond daaraan voorafgaand, mee te spelen. Bridgeclub de Looier is een inloop-club, dus ook niet-leden zijn altijd van harte welkom. Dinsdagavond wordt er in de bridgezaal niet gerookt. Op maandagavond kunt u onze rokers ontmoeten.

Looier is eenvoudig. Goede spelers hebben dit biedsysteem in een uurtje door. Bovendien mag u, op onze speciale Looier-avonden tijdens het bieden, de systeemkaart gebruiken. Andere middagen en avonden wordt er voornamelijk Acol gespeeld. Dan vindt niet iedereen het oké als u de systeemkaart tijdens het bieden ter hand neemt.
Die Systeemkaarten kunt u bekijken en downloaden door met de cursor op 'Klik Hier' te drukken. De systeemkaarten van zowel 'Looier light' als die van 'Looier Standard' verschijnen dan op uw scherm.

De oplossing wordt woensdag (de dag na de trekking) op de puzzelpagina gepubliceerd. Speelt u dinsdag op onze niet-roken Looier-avond mee en wint u die € 100,-, dan kunt ze gelijk meenemen. Heeft u maandagavond gespeeld en was u dinsdag afwezig, geen probleem, de winnaar krijgt een mailtje zodat zij of hij de prijs alsnog kan afhalen als hij de maandag vóór de trekking heeft meegespeeld. Was de winnaar afwezig, dan komt de prijs in een pot. Dat opgepotte geld wordt de prijs van de Paas-puzzel. Die Paaspuzzel wordt een extra puzzel die op 2e paasdag getrokken zal worden.

 

De oplossing van puzzel 41.

 Deze puzzel was eenvoudig, want de meeste puzzelaar stuurden de geode oplossing van 3♠ in.

Het probleem draaide om de volgende vragen:

a. Weet u dat we in Looier op volgbiedingen Verdi spelen?

b. Is deze hand een sprong naar 4♠ waar?

c. Zou 3SA misschien beter scoren?

d. Heeft deze hand slem potentie?

 

a. Als u niet weet dat er na een dubbele sprong die op 3 eindigt transfer geboden wordt, dan zult u passen of 4 bieden. Dat is fout.

b. Looier spelers bieden preëmptief met erg weinig punten. Een verhoging naar 4♠ is daardoor erg riskant en wordt niet goed gerekend.

c. U heeft met een dubbelton ♠ geen zekerheid dat er een oversteek is. Bovendien is er geen stop in ♣. Twee redenen om geen 3SA te bieden.

d. Als de manche al overboden is, dan is slem onderzoek via de 'Looier Slam Convention' van 4♣ helemaal te hoog gegrepen en dus ook fout.

Goede oplossingen werden ingestuurd door: Wil Kenter, Thieu Wolters, Joke de Korte, Joop schreuders, Tom Out, Coby Wolfrat, Yolanda Schaefer, Martha Horbach, Bar-Jan v Zijl, Toos van Vliet, Yvo Baudoin, Fred Valkenburg, Bernard Stegeman, Erik van der Hilst, Guurtje Mulder, Saskia Swart, Fred Renkema, Arijan Porsius, Eveline van Weijnsbergen, Helene Hoegst Thygesen, Marcel Winkel en Wessel Oomens.

 

Vanavond, maandag 26 oktober Looier Cash, een toernooi van 28 spellen met een prijzenpot van ruim € 15.000,--. Speelt u ook Looier, of wilt u het proberen? Kom dan vanavond om 7 uur naar de club en doe mee.

De belangrijkste voorwaarden om de prijs mee naar huis te nemen zijn:

U bent in dit individuele toernooi verplicht volgens het Looier systeem te bieden en mag niet teveel bied-fouten maken.

U kunt uw prijs pas in ontvangst nemen als u vóór 30 september 2016 twintig keer op de maandag- of de dinsdagavond bij ons gespeeld heeft.

 

 

 

 


top

Maandag, 26 oktober 2015

Veranderingen voor de puzzelaars.

Het effect van de puzzels op de toestroom van leden naar onze maandag- en dinsdagavond clubs valt tegen. We hebben nu bijna een jaar ervaring en zijn toe aan een evaluatie.

 

a. De onderlinge binding van de clubleden is door de puzzels versterkt.

b. Er is geen verdere terugloop in het bezoek van de clubs geregistreerd.

c. Nieuwe leden voor de maandag- en dinsdagavond komen nauwelijks opdagen.

 

Doordat de puzzels op zich wel succesvol zijn, gaan we daar mee door. Voortaan zullen we proberen ook het spelen op de club bij puzzelaars te stimuleren. Dat was van meet af aan de bedoeling, maar heeft tot nu toe nauwelijks effect gesorteerd. Het belijd wordt daarom aangepast.

 

De oplossing van de puzzels zal met ingang van november pas op woensdag op de site gezet worden. De trekking zal op de dinsdag plaatsvinden. Heeft een puzzelaar noch op maandag noch op dinsdagavond gespeeld, dan wordt een eventueel door hem of haar gewonnen prijs in de puzzelpot gestort. Deze puzzelpot zal één keer per jaar als prijs worden uitgeloofd. Die prijs zal dan misschien wat hoger uitvallen dan gebruikelijk is.


top

Dinsdag, 3 november 2015

Puzzel 43 met oplossing

bridgeclub de Looier

Het eerste spel van Looier Cash, de drive met een prijzenpot van € 17.250,-- die maandagavond 26 oktober gespeeld werd, leverde gelijk een probleem op.

Het bied-verloop ging als volgt:

West
-
Noord
1
Oost
1
Zuid
?

 

 

 

U zit Zuid en heeft de vlogende kaart in handen:

♠ T 8 5 3 2

 9 4

 Q 8

♣ Q 8 6 5

 

Welk bod legt u neer als u het Looier bied-systeem gebruikt?

 

Oplossing puzzel 43.

De oplossing van puzzel 43 was best moeilijk. Je lijkt namelijk 3 keuzes te hebben. Elke keuze heeft voor en nadelen. Soms scoort een mindere keuze zelfs beter, maar we streven ernaar om de gemiddeld beste te kiezen. Je hebt te weinig punten voor de manche en moet dat aan partner laten weten. Daarvoor staan in Looier in dit geval 2 wegen open.

a. Je geeft een stopbod

b. Je gebruikt het' Logjes Doublet.'

 

Het 'Logjes Doublet' mag je enkel gebruiken als er geen stopbod voorhanden is. Hier zijn zelfs 2 stopbiedingen voorhanden. Je hebt een 5-kaart ♠ die je zou kunnen noemen en je kunt ook de openingskleur van je partner steunen, want je hebt een 4-kaar ♣ mee. Aan vier tafels werd voor het (in dit geval foute) 'Logjes Doublet' gekozen.

 

De vraag die resteert is: "Kies je voor de helderheid van 1♠ om je 5-kaart aan te geven, of steun je de openingskleur ♣ die je partner misschien heeft?"

De regels hierover zijn duidelijk.

a. Het steunen van de kleur van je partner komt altijd als eerste aan bod. De sterke hand speelt dan en de punten komen niet open op tafel.

b. Als je partner 1♣ opent moet je er in eerste instantie vanuit gaan dat die ♣-kleur echt is.

 

Die regels laten je geen keuze. Je moet voor 2♣ kiezen. Drie spelers kozen hier voor helderheid. Jammer, want dat is fout. Als je partner een onechte ♣ heeft geopend, is hij sterk en zal hij met weinig ♣, alsnog zijn eigen kleur lange noemen. Is dat  of , dan kun je je 5-kaart ♠ alsnog introduceren.

 

Er waren slechts 2 spelers die het juiste bod van 2♣ verkozen, Eveline van Weijnsbergen en Bart-Jan van Zijl.

Bart-Jan heeft net Looier geleerd en toont al een verbazend goed inzicht. 

Het hele spel lag als volgt:

K
K 8 6 2
K J T 5
A K 9 7
J 9 7 6 4
A Q T 5 3
7 2
4
N
W
O
Z
A Q
J 7
A 9 6 4 3
J T 3 2
T 8 5 3 2
9 4
Q 8
Q 8 6 5


Op deze puzzel, nu de stress van zo'n met duizenden Euro's gedoteerd toernooi weg is, gaven heel wat meer mensen het goede antwoord. Dit waren:

Saskia Swart; Yolanda Schaefer; Joke de Korte-Schreuders; Guurtje Mulder; Martha Horbach; Eveline van Weijnsbergen; Joop Schreuders; Jan-Bart van Zijl; Jan Raap en Fred Valkenburg.

Joop Schreuders werd dinsdagavond als winnaar getrokken. Joop speelde maandag, dus hij kan zijn prijs volgende week meenemen.

 

Eveline en Bart-Jan die ook tijdens het toernooi goed boden, schreven waarom zij voor 2♣ kozen:

Hi Hans,
Volgens mij moet je met 6 punten eerst de ♣-kleur steunen (ook al hoeft die niet echt te zijn ) en later eventueel je

5-kaart ♠ in de strijd gooien. Mijn bod is 2♣. Fijn weekend, 

Eveline

 

Bart-Jan's e-mail luidde:

Hoi Hans,
Mijn oplossing voor puzzel 43 is 2♣. Een stopbod overruled het logjesdoublet en als de opening van 1♣ niks zegt over de ♣ heeft openaar 16 -19 punten en kan hij zelf doorbieden. Zodoende een stopbod van 2♣. Groetjes, Bart-Jan

 

 


top

Zaterdag, 7 november 2015

Puzzel 44 met oplossing

bridgeclub de Looier

Ook spel 5 van Looier Cash leverde voor velen zoveel problemen op, dat er wel 4 puzzels uit gemaakt hadden kunnen worden. Aan 4 van de 8 tafels werd fout geopend!

 

We hebben van dat openingsbod gelijk een puzzel gemaakt. Wat opent Oost met de volgende hand?

 

♠ A K Q J 5 4

Q 7

K 9 8 6

♣ A

 

De oplossing van puzzel 44.

 

Hier draait het eigenlijk om de vraag: "Hoeveel slagen telt deze hand?"

Dat de telling van het aantal slagen prevaleert als je een 6-kaart hebt is kennelijk niet bij iedereen bekend.

Toch zijn daarover duidelijke afspraken:

a. Een sterke hand met 6 of minder slagenen en een 6-kaart open je op één hoogte. 

b. Sterke handen met een 6-kaart of langer en ± 8 slagen, open je met 2♣.

c. Sterke handen met een 6-kaart of langer en 9+ zekere slagen open je met 2 in je lange kleur.

 

Sommigen telden hun kaart-punten. Dat zijn er inclusief de 3 lengte-punten 22 en zij openden met 2 om een sterke sans aan te bieden.

Die beslissing bevat 2 denkfouten:

a. Een sterke sans van 22-23 punten, open je in Looier met 2♦. Je moet in dan in alle kleuren gedekt zijn en hier is de -kleur lek! 

b. Een sterke sans bevat geen 6-kaart.

Ik dacht dat deze afspraken genoegzaam bekend waren. niet dus.

 

Aan 3 van de 9 tafels werd op één, in plaats van op 2-hoogte geopend. Als je dan op één hoogte opent, moet je wel beginnen met je 4-kaart  en niet met 1♣ wat aan één tafel gebeurde. Ook bij de ingezonden puzzels waren 2 puzzelaars die op één hoogte openden. 

Voor de manche-forcing opening van 2♠ (oplossing c) kozen 2 spelers van Looier Cash en 5 spelers die een oplossing van de puzzel instuurden. Zij schatten hun kaart veel te sterk in, want je kunt geen 9 slagen garanderen.

 

Dirk Pol, speelde nooit Looier, ontvangt sinds kort de puzzels en stuurt gelijk een goed antwoord in. Hij schreef: 

Ha die Hans, ik zou deze hand openen met een semiforcing ♠ en als ik het goed begrijp is dit in het Looier Systeem 2♣
h gr DP
 
Dirk Pol is een sterke speler. Toch vond ik het opmerkelijk dat hij gelijk met het goede antwoord kwam aanzetten. Ik was nieuwsgierig hoe hij aan zijn kennis kwam, want Dirk speelt noch op de maandag- noch op de dinsdagavond en dat zijn de enige avonden waarop er bij op onze bridgeclub gelooierd wordt.
Ik schreef hem daarom het volgende mailtje.
 
Hallo Dirk, 
Hartelijk bedankt voor het insturen van je oplossing op puzzel 44. Hij is genoteerd. Waar heb je die kennis gevonden? Veel van mijn leerlingen doen het nog steeds fout.
 
Hij antwoordde:  
Bij de opgave zit een link naar de systeemkaart.
gr D P
 
Het wordt dus tijd dat iedereen die dit soort fouten maakt zijn systeemkaart er weer eens op naleest!
 

Gelukkig waren er bij Looier Cash ook spelers die wel goed openden. Dit waren: Renate Syswerda, Donell Janssen, Joke de Korte-Schreuders en Niels Richter (4 van de 9 spelers) zij gebruikten met het juiste openingsbod van 2♣. 

 

De puzzel werd goed opgelost door:Coby Wolfrat, Leni Oostendorp, Bart-Jan van Zijl, Tom Out, Dirk Pol, Barry Sanders, Sander Kuijk, Niels Richter, Wessel Oomens, Jan Raap en Jan ten Hoor. Uit deze laatsten werd Jan Raap als winnaar getrokken. Hij speelde afgelopen maandagavond mee, dus kan hij zijn prijs komen afhalen.  

 

top

Dinsdag, 17 november 2015

Puzzel 45 met oplossing

Het volgende probleem deed zich maandagavond 9 november voor. Je partner opent met 1 en je hebt de volgende hand. 

 

♠ A Q J 5 4 2

 6

 9 3

♣ 7 5 4 3

 

Je geeft een relay en partner biedt 2. Dat had je misschien kunnen verwachten, maar nu is het te laat. Wat wordt je bod?

 

De oplossing van puzzel 45

 

Wessel Oomens was degene die dit probleem aandroeg. Op dit spel voorzag hij dat zijn partner na het openingsbod van 1 waarschijnlijk  zou bieden en dan heb je een probleem, want je hebt slechts 10 punten en als je partner maximaal 15 punten aangeeft moet je 11 punten hebben om een tweede relay te geven. Bovendien heb je dan.een misfit, waardoor je eigenlijk nog sterker moet zijn. Hij keek dus net als bij schaken, enkele biedingen vooruit en besloot daarom gelijk een stopbod van 2♠ te geven en scoorde daarmee 75%.

 

Het was dus een heel goede actie van Wessel. Toch zou dat mijn bod niet zijn want... als je dan toch een stopbod geeft, kun je ook 1SA bieden. Partner is dan verplicht zijn 2e kleur te noemen. Een eventuele ♣-fit raakt dan niet ondergesneeuwd en als hij biedt of herhaalt kun je altijd nog afwijzen door je lange ♠ te noemen. Er is zelfs een heel klein kansje dat je partner sterk is en als 2e kleur ♠ heeft. Dan heeft deze hand manche en misschien zelfs slem potentie. Dat wordt na een stopbod van 2♠ waarschijnlijk niet meer ontdekt. Deze interpretaties zijn zoals je uit dit voorbeeld kunt zien uitermate moeilijk. Je kunt ze bezigen als je Looier+ speelt. Die variant van ons biedsysteem is in ontwikkeling en laat ruimte voor interpretatie. Hier zitten we echter met het probleem dat we dat stadium voorbij zijn, want er is al een relay gegeven. Wat moet je dan doen?

 

De afspraak is dat je met 10 of minder punten uit de 2 door je partner gekozen kleuren moet kiezen! Het goede antwoord is dan Pas! Heel vervelend, maar 2♠ is een 2e relay. Je komt dan van de regen in de drup. 2SA is een limietbod. Je partner gaat met 14 of 15 punten dan naar 3SA. De introductie van ♠ op 3-hoogte is rondeforcing. Daardoor kom je helemaal te hoog uit. Er is slechts één goede oplossing ingestuurd. Leni Oostendorp schreef:

 

Dit is een moeilijke.
Je hebt geen en geen . Je hebt een mooie ♠-kaart maar je bent zelf ook zwak.
Je ♠ aanbieden op 2 hoogte is de relay. Met 11 punten of meer kun je voor 3♠ kiezen. Hier is 3♠ te hoog, want partner kan zo maar naar 4 gaan (down dus). 2SA is weer gevaarlijk voor de ♣. Allemaal problemen. En dus kies ik er voor maar te passen. Misschen komt de tegenpartij nog in aktie.
Mijn antwoord is dus pas 
Groetjes Leni Oostendorp  
 
Leni gefeliciteerd en heel juiste analyse en... We hebben dit keer niet eens behoeven te loten, want jij was de enige die de goede oplossing instuurde!

 

 


top

Woensdag, 25 november 2015

Puzzel 46 met oplossing

bridgeclub de Looier

Ook op spel 12 van Looier Cash ging het aan 4 van de 9 tafels al mis bij het openingsbod. Het lijkt daarom geen overbodige luxe nog een puzzel aan de problematiek van het openen te besteden.

Je hebt de volgende kaart in handen en komt als eerste aan bod.

 

♠ 4

A 9 7 6 5 2

K T 6 3

♣ 6 3

Waarmee open je deze hand in Looier?

a. Pas;  b. 1;  c. 1;  d. 2;  e. 2;  f.  3;  g. 3 

 
De oplossing wordt morgen (de dag na de trekking) op de puzzelpagina gepubliceerd. 

 

 

Oplossing puzzel 46

Met minder dan 12 punten en een 6-kaart (daarvoor worden in Looier alleen al 3 punten geteld) loont het vaak de tegenstanders te dwarsbomen door op 2 hoogte te openen. Misschien druk je ze uit de bieding.

Een 6-4 verdeling is erg sterk. Soms is het beter dat soort handen op één hoogte te openen. Dat geldt echter alleen voor handen waarbij de 4-kaart een hoge kleur is. Dat is hier niet het geval. Hier moet je kijken of je de tegenstanders kunt dwarsbomen en met 2 starten. Oplossing d was dus de juiste. Bij Looier Cash werd er aan één tafel met 3 geopend en aan 3 tafels liet men de kans om de tegenstanders dwars te zitten schieten en werd er gepast. Bij de puzzel dacht men kennelijk beter na. Hier werd slechts 3 foutieve oplossingen ingestuurd en waren er 23 goede. Daaruit werd Anita Janssen door Bart-Jan van Zijl als winnares getrokken.

 


top

Vrijdag, 27 november 2015

Puzzel 47 met oplossing

bridgeclub de Looier

De schrik sloeg me om 't hart toen ik spel 2 van Looier Cash corrigeerde. Aan 6 van de 9 tafels werd een verkeerd volgbod gegeven. Ik begon te vrezen dat er zoveel foute biedingen gedaan waren, dat verschillende van de 26 geldprijzen niet uitbetaald zouden kunnen worden. Dat bleek achteraf mee te vallen, want diegenen die vaak fout geboden hadden, scoorden slecht en wonnen daardoor toch al niet. Slechts enkele kleine prijzen, één van € 60,- en één van € 20,- worden wegens te veel biedfouten niet uitbetaald. Hieruit blijkt: "Goed bieden loont!"

 

De bieding liep als volgt:

 Bieding puzzel 47

 Noord heeft de volgende hand:

 

♠ Q J 9 7

 A K 9 4

 7

♣ A K 8 3

Hier mag je je tanden op stukbijten. Wat moet Noord met deze hand volgen?

 

De oplossing van puzzel 47

De singleton heeft die zes Looier Cash spelers er waarschijnlijk van weerhouden om met deze 17 punten en een dekking in ♠ voor het sans volgbod te kiezen. Toch is de afspraak duidelijk: "Met een stop in de geopende kleur en 16+ punten volg je met 1SA zonder daarmee een sansverdeling te beloven!"

Daarom gebruiken we na het 1SA volgbod ook Niemeijer. Je kunt daarmee namelijk ook een 5-kaart in één van de hoge kleuren aangeven.

Eén speler paste. Dat is wel erg laf. De andere spelers gaven een informatie doublet. Met een informatie doublet kun je 12 punten hebben. Hier heb je er 17. Dat wil je toch aan je partner laten weten, of ben ik nou gek? Duidelijke communicatie, daar draait het bij bridge om. 

De enige twee Looier Cash spelers die met 1SA volgden waren Marcel Winkel en Bogan Neacsu. Niet de minsten.

Op de puzzel kwamen veel meer goede oplossing binnen:

Lenie Oostendorp; Donell Janssen; Saskia Swart; Joke de Korte; Jan ten Hoor; Wessel Oomens; Bart-Jan van Zijl; Dirk Pol; Marcel Winkel; Joop Schreuders; Sander Kuijk; Jan Raap en Erik van der Hilst.

 

Erik van der Hilst werd getrokken. Erik speelde noch maandag noch dinsdag mee. Zijn prijs van € 100,- zou dus voor de Paaspuzzel beschikbaar komen ware het niet dat er een fout gemaakt is. Door omstandigheden werd een tiental e-mails die zondag verstuurd zijn niet geopend. Daar kwam ik pas woensdagavond achter. Daarbij zaten goede oplossingen van: Saskia Swart; Joke de Korte; Joop Schreuders; Niels Richter; Sander Kuijk en Jan Raap. 

 

Om deze fout te herstellen is er dinsdagavond een nieuwe trekking van puzzel 47 gehouden. Hierbij werd Sander Kuijk de winnaar.


 


top

Zondag, 6 december 2015

Puzzel 48 met oplossing

bridgeclub de Looier

Op spel 3 van Looier Cash vlogen verschillende spelers met het bijbod uit de bocht. Het was natuurlijk weer zo'n spel met een rare verdeling. Dan is het moeilijk om de juiste beslissing te nemen. Ook met het openingsbod hadden verschillende spelers al moeite, maar er waren er toch 5 van de  9 die het wel goed hadden. We willen niet iedere keer met die openingsbiedingen komen aanzetten, want er gaat ook in het verdere biedverloop vaak wat mis en ook dat willen we graag onder de aandacht brengen. Zuid (als die het goed gedaan had) is met 2 geopend, West past en Noord heeft de volgende hand:

♠ T 8 6 5

 A Q 7 6

 A

♣ Q J 5 4

Wat moet Noord met deze hand in Looier bijbieden?

  

 

De oplossing van puzzel 48

Gewoonlijk is je partner als hij op 2-hoogte opent zwak met een lange kaart in in de opvolgende kleur. In dit geval zou dat ♠ zijn. Als je dan naar je hand kijkt heb je een geweldige kaart mee. Je telt 3 kortekaart punten en 13 hogekaart punten. Dat zijn er 16. Als je partner er 10 of 11 mee heeft zouden jullie in een manche moeten zitten. Dat schreeuwt om actie, maar welke?

Enkele spelers gooiden het bod dicht en boden 4♠. Dat pakte goed uit, maar is dat het juiste bod? Mijns inziens niet. Er is. echt waar! ook nog een klein kansje dat je partner sterk met  is, of een sans van 24/25 punten heeft. Je hebt dan onnodig biedruimte weggegooid en het kan zijn dat daardoor het juiste eindcontract niet of moeilijk gevonden wordt.

Andere spelers boden dociel 2♠. Dat bod doet evenmin recht aan deze verdeling, want met 10 of 11 punten zal je partner passen.

Het juiste bod hier is 3♠! Dat bod laat alle ruimte. Heeft je partner in een dolle bui met 3 tot 6 hogekaart-punten een belemerend bod gedaan, dan kan hij passen, was hij sterk en wilde hij zijn kracht aangeven met 2SA dan kan hij nu nog 3SA bieden en had hij een mancheforcing  in handen dan staat het 4♣ bod tot zijn beschikking. Het dichtgooien na een 2 opening zal gewoonlijk scoren, maar die keren dat er slem gloort wil je het jezelf en je partner toch niet moeilijk maken door biedruimte te verspillen?

 

De Winnaar van de prijs van € 100,- is Bart-Jan van Zijl. Daarnaast waren er goede oplossingen van: Wil Kenter, Guurtje Mulder, Joke de Korte, Joop Schreuders, Fred Valkenburg, Tom Out en Arijan Porsius


top

Dinsdag, 15 december 2015

Puzzel 49 met oplossing

bridgeclub de Looier

Een spel uit de externe viertallen competitie dat bijna een catastrophe werd. 

De bieding ging als volgt:

West
-
Pas
Pas
Noord
-
2
?
Oost
-
Pas
-
Zuid
2
2 SA
-

 

 

 

 

Je hebt de volgende kaart in handen en bent nu aan de beurt.

♠ A Q T 5

 K J 8 5 4

 Q 9

♣ Q 5

 

Wat wordt je  bod met bovenstaande hand in Looier?

 

De oplossing van puzzel 49

De oplossing is, als je de regels kent, eigenlijk heel eenvoudig. Oost heeft zijn hand verteld. Nu heeft West vijf opties:

a. Passen.

b. Een stopbod geven.

c. Een limiet-bod doen.

d. Een eindbod geven.

e. Slem interesse tonen door de 'Looier Slam Convention' toe te passen.

 

Een logische gedachtengang waarvan je zou denken dat iedereen die zou bezigen en toepassen. Dat viel dus tegen. In de war gebracht door een 4-kaart ♠ naast haar lange -kleur dacht mijn partner met 2 een voorstel te doen waarop ik zou moeten doorbieden. Gewoonlijk mag je namelijk op een nieuwe hoge kleur niet passen. De 1SA opening vormt hierop echter de spreekwoordelijke uitzondering. Hiervoor gelden, omdat de hand van je partner genoegzaam bekend is, andere en wel de volgende regels: 

 

a. Je past als je geen eigen 5-kaart hebt en tussen van 8 t/m 10 punten bezit. 

b. Je geeft een stopbod als je een lange kleur (5+) hebt en inclusief lengtepunten van 8 t/m 10 punten bezit. 

c. Je geeft een limietbod met 11 of 12 punten.

d. Je maakt het bod met 13-16 punten af en biedt een manch.

e. Je biedt 4♣ (Looier Slam Convention) met 17+ punten om te onderzoeken of er een slem in zit.

 

Hier had West gelijk naar 4 moeten springen!

Het hele spel lag als volgt:

 

J 8 6
6 3
J 8 2
A 9 8 6 3
A Q T 5
K J 8 5 4
Q 9
Q 5
N
W
O
Z
K 7 3
A T 7
A 5 4
K J T 2
9 4 2
Q 9 2
K T 7 6 3
4 2

 

Het 4 antwoord werd uiteindelijk gelukkig toch nog door de volgende puzzelaars gekozen: Wil Kenter, Joke de Korte, Donell Janssen, Leni Oostendorp, Eveline van Weijnsbergen, Jan ten Hoor,  Wessel Oomens Arijan Porsius, Peter DriessenTom Out, Marcel Winkel, Erik van der Hilst, Bart-Jan van Zijl, Joop schreuders en Fred Renkema, Uit deze puzzelaars werd Marcel Winkel door Thieu Wolters als winnaar getrokken.


top

Woensdag, 16 december 2015

Puzzel 50 met oplossing

bridgeclub de Looier

Op dit spel ging de bieding ging als volgt:

West
-
Pas
Pas
Noord
-
2
?
Oost
-
Pas

Zuid
2
2 SA

 

 

 

 

Je hebt de volgende kaart in handen en bent nu aan de beurt.

♠ 9 6 4 3 2

 A 5 4 2

 T 9

♣ 7 3

 

Wat wordt je bod met bovenstaande hand als je het Looier biedsysteem gebruikt?

 

Oplossing puzzel 50

Om de goede oplossing voor puzzel 50 te kunnen bedenken, zou het handig geweest zijn als je de reeks Clinics, die ook eind januari weer van start gaan, gevolgd had. Bovendien moet je de betekenissen van het 2 openingsbod in Looier kennen. Die betekenissen staan op de systeemkaart en zijn voor iedereen te vinden. De openingen van 2, 2 en 2♠ hebben in Looier een multicolor karakter. Zij dragen 3 mogelijkheden in zich. Gewoonlijk is het een hand met een 6-kaart in de opvolgende kleur en weinig tot zeer weinig punten. Daarnaast kan het eem manche-forcing bod in de geopende kleur zijn. De 3e betekenis is een heel sterke Sans opening. Die laatste optie wordt in bovenstaand biedverloop aangeboden.

Net als bij het 2SA openingsbod gebruiken we op deze conventionele 2SA opening Niemeijer. Bij Niemeijer biedt het 3SA bod een hand aan met een 4-kaart  en een 5-kaart ♠. Het goede antwoord was dus 3SA.

Van de 26 inzendingen werd het goede antwoord door de volgende puzzelaars ingestuurd: Joke de Korte, Toos van Vliet, Eveline van Weijnsbergen, Leni Oostendorp, Thieu Wolters, Hans Berk, Marcel Winkel, Arijan Porsius, Joop Schreuders, Barry Sanders, Wessel Oomens en Sander Kuijk.

Yolanda Schaefer trok Leni Oostendorp dinsdagavond als winnares uit de briefjes met namen die in de Champagne-koeler zaten.  


top

Zaterdag, 2 januari 2016

Kerstpuzzel met oplossing en winnaar

     Kerstpuzzel

De trekking van de Kerstpuzzel heeft, in verband met vakanties, dinsdag 5 januari plaatsgevonden.

Naast de prijs van € 1.000,- die onder de inzenders van de goede oplossing verloot werd, was er voor spelers die op de trekkingsavond meespeelden een extra kans. Er kon een presntie-prijs van € 500,- gescoord worden. 

Eerst het biedverloop van deze laatste Looier puzzel van dit jaar:

 

West
2
3
?
Noord
Pas
Pas
-
Oost
2 ♠*
4 ♣*
-
Zuid
Pas
Pas
-

 

 

 

 

 

* 2♠ is de relay.

* 4♣ is de 'Looier Slam Covention' 

Wat wordt je bod, met de volgende hand, in een parenwedstrijd als iedereen kwetsbaar is?

 

♠ A J

A K Q T 7 6

A 7 5 2

♣ A

 

"Oplossing Kerst/puzzel." 

Iedereen had voor onze Kerstpuzzel een goede oplossing kunnen insturen. De oplossing is namelijk op internet te vinden. Als je op 'Looier Slam Convention' zoekt, Is bij Google een der eerste links  http://www.pecona.nl/conventies/terminilogie.htm die moet je hebben. Bij de conventies die behandeld worden staat 'De Looier Slam Convention' bovenaan. In eerste instantie keel ik er overheen, omdat hij in rood is opgenomen. Later klikte ik erop en kreeg toen het hele verhaal voorgeschoteld. Je leest dan dat je antwoord op 4♣, als je alle 4 de azen (of eerste controles) hebt 4SA is.

 

4SA was dus het goede antwoord, want West heeft alle azen. Deze oplossing werd door de volgende persone ingestuurd: Hans Berk, Jan van Buitenen, Fred van Diemen, Peter Driessen, Geert Hagoort,  P.C. van der Heijden, Erik van der Hilst, Jan ten Hoor, Martha Horbach, lenie van den Hurk, Anita Janssen, Donell Janssen, Wil Kenter, Joke de Korte, Sander Kuijk, Otto Meijer, Guurtje Mulder,  Wessel Oomens, Leni Oostendorp, Tom Out, Arijan Porsius, Jan Raap, Fred Renkema, Niels Richter, Barry Sanders, Joop Schreuders, Saskia Swart, Fred Valkenburg, Hans van Vianen, Toos van Vliet,  Evelien van Weijnsbergen, Marcel Winkel, Martin Wolff, Coby Wolfrat, Thieu Wolters en Bart-Jan van Zijl.

 

De winnaar die uit deze 36 goede oplossingen door Arjan de Jong getrokken werd was Martha Horbach. De € 500,- aanwezigheidspremie was voor Wessel Oomens.


top

Woensdag, 13 januari 2016

Puzzel 1- 2016 met oplossing en winnaar

bridgeclub de LooierSpel 2 van de Oudejaarsreis naar Hotel Marijke in Bergen van Boon-a-part leverde, ondanks een biedfout, een prachtige score op.

 

Die bieding liep als volgt:

 

West
-
2
3
?
Noord
-
Pas
Pas
Oost
2
2 SA
3
Zuid
Pas
Pas
Pas

 

 

 

 

 

 

West heeft de volgende hand:

♠ A 5

 Q T 9 2

 K J 5

♣ T 9 8 4

Wat moet West bieden?

 

De oplossing van puzzel 1 van 2016

 

Het is duidelijk dat er met zoveel punten een slem onderzoek gestart moet worden. We gebruiken daar in Looier de 'Looier Slam Convention' voor. Met het 4♣ bod vraagt u aan uw partner in hoeveel kleuren hij direct 2 verliezers heeft. Omdat u er vanuit moet gaan dat singeltons en dubbeltons aftroefmogelijkheden opleveren gelden die kleuren niet als tweeverliezers, of rotkleuren.

Het is dus duidelijk dat het 4♣ bod het juiste antwoord is.

Deze goede oplossing werd ingestuurd door: Hans Berk, Peter Driessen, Erik van der Hilst, Jan ten Hoor, Martha Horbach, Donell Janssen, Wil Kenter, Joke de Korte, Guurtje Mulder, Wessel Oomens, Leni Oostendorp, Tom Out, Arijan Porsius, Jan Raap, Fred Renkema, Joop Schreuders, Saskia Swart, Fred Valkenburg, Toos van Vliet, Eveline van Weijnsbergen, Bar-Jan van Zijl.

 

Ons jongste lid, Gilles de Jong heeft de trekking verricht en Peter Driessen werd de gelukkige winnaar.


top

Woensdag, 20 januari 2016

Puzzel 16-2 met oplossing en winnaar

bridgeclub de Looier

De externe viertallen competitie levert geregeld spellen waarbij je biedproblemen ondervindt.

Op spel 6 van woensdag 6 januari opent West in de derde hand met 3♣.

Je hebt de volgende kaart in handen en bent nu aan de beurt.

 

♠ A T 9 4

 A K T 7 6 5

 A 7 3

♣ -

 

Wat wordt je bod als je Looier Standard gebruikt?

 

 

De oplossing van puzzel 2 van 2016

 

Dit is een van de vele problemen waarover in de komende clinics oplossingen worden gegeven. Harry Fishbein bedacht een verdediging tegen preëptieve openingen op 3 hoogte. De conventie wordt daarom Fishbein genoemd.

In alle eenvoud luidt hij: Na een preëmptieve opening op 3 hoogte is doublet voor straf en het opvolgende kleurbod informatief.

Hoewel je een prachtige -kaart hebt mag je een ♠-fit niet riskeren. Je biedt hier dus 3. Daarmee verzoek je partner zijn lange kleur te noemen.

Goede oplossingen werden er ingestuurd door: Martin Wolff, Wessel Oomens en Tom Out.

Lenie Oostendorrp heeft uit de drie puzzelaars met de goede oplossing Martin Wolff als winnaar getrokken. Martin gefeliciteerd!


top

Zaterdag, 23 januari 2016

Puzzel 16-3 met oplossing en winnaar

       Puzzel 16-3

 

bridgeclub de LooierDe tegenstanders spelen 4 Je partner moet tegen dit contract uitkomen en start met ♠ Aas.

De dummy legt de volgende hand op tafel:

♠ Q T 9 

 K T 7 6 

 Q 7 3

♣ K Q 5

                Zelf heb je:

♠ 8 3 

 9 5 2 

 J T 8 4

♣ A 7 6 2

 

 

Welke kaart speel je bij als je Looier Standard gebruikt?

 

Oplossing puzzel 16-3

Puzzel 16-3 blijkt een bijna onoplosbaar probleem op te leveren. Dat komt omdat er twee afspraken met elkaar concurreren. 

We spelen in Looier Standard namelijk naast hoog is aanmoedigend en laag afwijzen maar ook, in bijzondere gevallen, Lavinthal.

 

Je wilt een aftroever, maar de afspraak is: "In situaties  waarbij het, als de dummy op tafel komt. duidelijk wordt dat je de tegenstanders in de kaart speelt als je de uitkomst-kleur doortrekt, geef je een Lavinthal signaal." 

 

Het ligt voor da hand dat je partner denkt dat hij ♠ vrouw niet mag vrijspelen. Dat doet de leider zelf wel. Hij verwacht daarom een Lavinthal signaal van jou. Bij dit signaal telt de troefkleur niet mee. Hij moet dus kiezen of hij of ♣ doorspeelt. Speel je de ♠ acht bij, dan zal hij denken dat je wilt en met  vervolgen. Als de tegenstanders het initiatief dan overnemen en er troeft getrokken wordt, maak je die aftroever niet. Heel vervelend! Daarom moet je ♠ 3 bijspelen! Nu zal hij met ♣ vervolgen. Als je nu zelf ♠ acht terug speelt moet hij begrijpen dat je wilt dat hij ♠ doorspeelt, want anders had je met , naar het zwak van de tafel vervolgd.

In de clinic van vrijdagavond 5 februari wordt het signaleren met Lavinthal behandeld. Als je die les wilt bijwonen zorg dan uiterlijk 19.30 aan de Lijnbaansgracht 185 binnen te zijn.

De volgende puzzelaars stuurden de goede oplossing in: Wil Kenter, Peter Driessen, Fred Valkenburg en Thieu Wolters. Fred Valkenburg gaf daarbij een goede analyse. Hij schreef:

Beste Hans, ik kies voor ♠ drie als signaal dat partner met ♣ door moet gaan (er van uitgaande dat partner ook over ♠H beschikt). De nagespeelde ♣ neem ik met het aas, waarop ik ♠ terug speel naar de heer van mijn partner die wederom vervolgt met ♠ voor een introever van mij en 1 down. Of is dit wensdenken?
Veel plezier met de voorbereiding voor jullie huwelijk in Italië, groeten Fred Valkenburg

 

Nee Fred, dit is nadenken!

 

Goede oplossingen werden ingestuurd door:Wil Kenter, Donell Janssen, Peter Driessen, Thieu Wolters en Fred Valkenburg die uiteindelijk door Ewan de Bruin trok de winnaar Fred Valkenburg uit de hoge hoed. 

 

 

 

Speel je nog geen Lavinthal en denkt je partner dat ♠8 een aansignaal is, dan is er bij dit spel gelukkig nog geen man overboord als hij de kleur doortrekt.

 


top

Dinsdag, 2 februari 2016

Puzzel 16-4 met oplossing en winnaar

       Puzzel 16-4

bridgeclub de LooierOm onze clinics, die een mooie aansluiting vormen op de eerste cursus Looier, te propageren wordt voor de puzzels die de komende tijd verschijnen Looier Standard gebruikt. Via de volgende link kunt u de systeemkaart vinden, zodat u weet welke conventies daarbij gebruikt worden: • Systeemkaarten

 

Wat open je met de volgende hand als je Looier speelt?

♠ Q T

 A K J 7 6 

 A K 7 3

♣ A T

 

De oplossing van puzzel 4 van 2016 

 

 

Er kwam een interessante analyse van Jan ten Hoor binnen op dit spel. Zijn conclusie werd gelijk tot puzzel 16-5 gebombardeerd. Hij schreef: 

Hallo Hans,
Minder dan 8 punten nodig bij maat, dus we moeten wat forceren.
2SA kan niet, Schoppen is niet gedekt.
2♣ lijkt aardig, Semi forcing in . Lijkt me wel goed, 4 moet te doen zijn, ook met een tweekaart bij maat.
Na 2♣ komt ongetwijfeld het antwoord 2 en dan 2. Dan weet maat heel aardig wat hij moet doen.
 
Antwoord: 2♣.
Vriendelijke groet, Jan
 
De oplossing van Jan '2♣' is goed. De vraag is interessant wat jullie van de rest van zijn betoog vinden. Ik vond het moeilijk en heb er lang over moeten nadenken.
Zijn idee was::"De ♠-kleur is lek er zijn ±8 slagen slagen van top na een geslaagde snit op dus semie forcing harten" Een 'Lekke Sans' kan, als partner een stop in ♠ mist en toevallig een 5-kaart ♣ in de aanbieding heeft, op een ramp uitlopen. Dat -bod is eveneens down als de tegen zitten. Wat zien jullie als de beste oplossing en waarom?
Is die lekke Sans niet goed en moeten we deze hand als sans-hand aanbieden? Velen waren die mening toegedaan en gaven op het oorspronkelijke probleem aan de hand met 2 te openen. Enkele slordige tellers, die lengtepunten over 't hoofd zagen (of niet tellen) openden met 2SA. Zij hoopten dat partner iets moois in ♠ mee zou brengen. Het lijkt  een Tantalus kwelling om tussen al die mogelijkheden  te moeten kiezenl. Ik heb echter een onderbouwd idee voor het goede antwoord. Hopelijk zijn jullie het met me eens. Dat zullen we onderzoeken in puzzel 16-5. Doen jullie weer mee?
 
2♣ Als oplossing werd naast Jan ten Hoor ook ingestuurd door: Jan van Buitenen, Erik van der Hilst, Dirk Pol, Jan Raap, Fred Valkenburg, Marcel Winkel en Arijan Porsius die winnaar werd. Hij was echter noch maandag- noch dinsdagavond aanwezig. Zijn prijs van € 100,- wordt daarom in de pot voor de Paaspuzzel gestort. De bodem van die pot is dus eindelijk met een bedrag bedekt.  
 

 


top

Woensdag, 10 februari 2016

Puzzel 16-5 met oplossing en winnaar

       Puzzel 16-5

bridgeclub de Looier

Je partner antwoordde met 2 op je openingsbod van 2♣. De tegenstanders passen.

Welk bod leg je met de volgende hand neer als je Looier Standard speelt?

♠ Q T

 A K J 7 6 

 A K 7 3

♣ A T

 

De oplossing van puzzel 5 van 2016 

 

Je wordt geacht je hand te omschrijven en hebt een Lekke Sans hand (± 8 zekere slagen en één lekke kleur) dus geef je dat aan met 2SA

 

Goede oplossing werden ingestuurd door: Toos van Vliet, Leni Oostendorp, Martha Horbach, Coby Wolfrat, Joke de Korte, Donell Janssen, Guurtje Mulder, Joop Schreuders, Tom Out, Sander Kuijk, Fred Valkenburg, Jan Raap, Jan van Buitenen, Erik van der Hilst en Wessel Oomens.

 

De robberbridgers hebben woensdagmiddag de trekking verricht. Teuni Koelman trok Wessel Oomens.

Omdat Wessel noch maandag- noch dinsdagavond meespeelde, wordt de Paas-Puzzel-Pot weer met € 100,- gespekt.

Daar zit nu € 200,- in!

 


top

Woensdag, 17 februari 2016

Puzzel 16-6 met oplossing en winnares

bridgeclub de Looier

 

Noord gever niemand kwetsbaar. Het vervolg van de vorige puzzel.

Nadat Zuid zijn hand als Lekke Sans heeft verkocht en Noord met 3♣ heeft vervolgd, ligt de bal weer op jouw helft.

Wat wordt je bod?

 

West
-
Pas
Pas
Noord
Pas
2 ♦*
3 ♣*
Oost
Pas
Pas
Pas
Zuid
2 ♣*
2 SA*
?

 

 

 

 

 

 

2♣* = Een Multi opening

2♦* = Een Relay

2SA = Ik heb een Lekke Sans

3♣   = Een vraagbod

 

Wat moet Zuid nu bieden? Als hij dezelfde hand als in de puzzel van vorige week heeft?

♠ Q T

 A K J 7 6 

 A K 7 3

♣ A T

 

De oplossing van puzzel 5 van 2016 

 

Noord vroeg met het 3♣-bod in welke kleur Zuid lek was. Het antwoord is makkelijk, De ♠ is lek dus biedt Zuid 3♠ om dat te vertellen. De 17 goede oplossingen die werden ingestuurd kwamen van: Leni Oostendorp, Martha Horbach, Eveline van Weijnsbergen, Wil Kenter, Renate Syswerda, Donell Janssen, Guurtje Mulder, Joke de Korte, Coby Wolfrat, Tom Out, Bart-Jan van Zijl, Jan Raap, Fred Valkenburg, Jan ten Hoor, Arijan Porsius, Wessel Oomens en Joop Schreuders.

 

De winnaar werd dinsdagavond getrokken door Thieu Wolters. Het werd Renate Syswerda. Zij speelde maandagavond mee en kan haar prijs maandag- of dinsdagavond aanstaande in ontvangst nemen.


top

Zondag, 21 februari 2016

Puzzel 16-7 met oplossing en winnaar

     bridgeclub de LooierNoord gever niemand kwetsbaar. Het vervolg van puzzel 16-6.

Nadat Zuid zijn hand als Lekke Sans heeft verkocht, gaf Noord met 3♣ een vraagbod. Uit het antwoord 3♠ bleek dat Zuid geen dekking  in de ♠-kleur had.

 

West
-
Pas
Pas
Pas
Noord
Pas
2 ♦*
3 ♣*
?
Oost
Pas
Pas
Pas
Zuid
2 ♣*
2 SA*
3 ♠*

 

 

 

 

 

2♣* = Een Multi opening

2♦* = Een Relay

2SA = Ik heb een Lekke Sans

3♣ = Een vraagbod naar de kleur die lek is.

3♠ De ♠-kleur mist een stop.

 

Wat moet Noord met de volgende hand bieden? 

♠ 7  

 Q 8 5

 Q J T 6 2

♣ K Q J 7

 

De oplossing van puzzel 7 van 2016

 

Dit is het moeilijkste onderdeel van de Lekke Sans. Je moet namelijk transfereren omdat het contract bij voorkeur door Zuid (de sterke hand) moet worden gespeeld. Er zijn daarover duidelijke afspraken gemaakt. Om het contract in de goede hand te krijgen, bied je de kleur onder de kleur die je wilt spelen. In dit geval is die kleur verstopt. In het begin worstelde ik eveneens met dit probleem. Je kunt namelijk de hand van Zuid met zekerheid construeren naar aanleiding van de kaarten die je zelf in handen hebt.

 

Op het eerste gezicht lijkt, wat de Noord-hand betreft, een  contract het meest aantrekkelijk. Je hebt als Noord met 2 echter een relay gegeven. Als je voor  kiest moet jij het spelen. De plaatjes komen dan op tafel en dat is niet handig, maar daaraan kun je soms niets veranderen. Je zou dan ♣ moeten bieden.  Je moet echter, om een heel andere reden, bieden! Je kunt de kaart van Zuid namelijk heel nauwkeurig construeren. Probeer dat maar eens.

 

Partner belooft ± 8 slagen. Hij moet dekking in de drie overige kleuren hebben, want als je met een aftroever in ♠ aan slag gekomen bent, moeten er ± 8 slagen van top kunnen worden opgeraapt. Daar mag een snit bij zitten. In ♣ moet Zuid daarom het aas hebben. Jij brengt dan al drie zekere slagen mee. Daarnaast moeten er in en dus 6,5 slagen gemaakt kunnen worden! Daarvoor zijn A K in  en A K J x x  in  onontbeerlijk! Anders komt Zuid vanuit jouw hand bezien, nooit aan de 7,5 slag. De vrouw van  is dus goud (en 'n halve slag) waard. Dat zijn al 3,5 slag! In  maak je zeker ook enkele slagen dus als de tegenstanders hun ♠-Aas niet gelijk oprapen, zien ze die nooit meer terug! Je hebt dan 13 slagen voor het oprapen. Er is slechts één risico. Als de tegenstanders na ♠-Aas genomen te hebben een aftroever kunnen maken dan ga je down. De kans op een renonce is echter klein.  

 

Je moet nu bepalen of er in  of in  klein slem gemaakt moet worden en hoe je dat contract gaat bereiken. Daarover moet je niet moeilijk doen. Ga nu geen 'Looier Slam' bieden, of Azen vragen. Dat is onnodig! Je biedt de tegenstanders dan de gelegenheid een uitkomst-dubbel te geven. Biedt in één keer 6! Mocht je partner denken dat dit het eindcontract is dan heb je daar vrede mee. Kent hij de regels en vermoedt hij een transfer dan komen jullie in het optimale contract, want hij moet om aan zijn 7,5 speelslag te komen een 5-kaart  hebben. Het transfer-bod van 6 is dus het juiste antwoord. 

 

Let op, want dit is heel moeilijk! We spreken af dat je ook als je besluit slem in één keer uit te bieden, je transfereert, zodat de sterke hand het contract gewoonlijk kan spelen. 

 

Als je de Lekke Sans mijdt en te weinig toepast kan dit transferbod een bron van vergissingen worden. Stel je wilt klaveren spelen en het lek zit in schoppen. Je partner zou hier kunnen denken dat je zijn 3♠-bod als een 5-kaatr ♠ hebt opgevat, een 3-kaart ♠ mee hebt en voor 4♠ kiest mocht je in deze situatie ooit eens naar 5♣ willen transfereren. Dat is één van de risico's die deze ingewikkelde set van afspraken in zich draagt. Als je hem onder de knie hebt is het echter een fantastisch biedwapen.

 

Er waren dus slechts twee goede inzendingen. Anita Janssen en Marcel Winkel stuurden een goede oplossing in. De trekking dinsdagavond werd door Hans van Vianen verricht en Marcel Winkel was de gelukkige winnaar. Omdat Marcel noch maandag- nog dinsdagavond aanwezig was, komt de € 100,- in de pot van de Paaspuzzel. Daar zit nu € 300,- in. 

 

 

 

 


top

Dinsdag, 23 februari 2016

Puzzel 16-8 met oplossing en 'Winnaar!'

     bridgeclub de LooierNoord gever niemand kwetsbaar.

Een puzzel over de verdediging die in Looier Standard tegen openingen van één sans wordt gebruikt.

 

West
-

Noord
1NT*

Oost
?

Zuid

 

 

 

 

1NT* = 16-19 Punten met slechts één 4-kaart. Een 5-kaart mag enkel in de ♣ of de  zitten.  

 

Nadat Noord met één sans is geopend komt Oost aan de beurt. Hij heeft:

 

♠ 7  

 A Q 8 5 3

 Q J T 6 

♣ Q T 5

 

Wat moet Oost nu met de volgende hand bieden? 

 

Als verdedigingen tegen openingen van 1SA gebruiken we in 'Looier Standard' de Brozel conventie. Met deze hand bied je 2 om een 2-kleurenspel met een 4-5 verdeling en ± 10 hoge kaartpunten aan te geven.

 

Goede oplossingen werden ingestuurd door: Saskia Swart, Martha Horbach, Wil Kenter, Joke de Korte, Donell Janssen, Guurtje Mulder, Renate Syswerda, Peter Driessen, Marcel Winkel en Wessel Oomens, Fred Valkenburg, Hans Berk, Martin Wolff, Arijan Porsius, Sander Kuijk, Joop Schreuders en Bar-Jan van Zijl.

Omdat ik dinsdagavond in Marken speelde, is de trekking pas woensdagavond bij Gay Prize Bridge gedaan. Arian Porsius, verrichtte hem en wie schetst mijn verbazing dat hij uit de 17 goede inzendingen net die een van de twee die afwezig waren koos. Hij pakte Hans Berk. De € 100,- worden dus aan de prijs van te Paaspuzzel toegevoegd. Daar zit nu € 400,- in. Zorg er daarom voor dat je 2e paasdag aanwezig bent, want enkel die mensen die dan spelen en een goede oplossing hebben ingestuurd kunnen die prijs winnen. 


top

Zaterdag, 5 maart 2016

Puzzel 16-9. met oplossing en Winnaar!

     bridgeclub de LooierNoord gever Oost/West kwetsbaar.

De bieding:

 

West
-

Noord
1

Oost
?

Zuid

 

 

 

  

Nadat Noord met 1 opende komt Oost aan de beurt. Hij heeft:

 

♠ 7  

 A Q T 9 8 5 3

 T 6 

♣ Q T 5

 

Wat moet Oost met bovenstaande hand bieden? 

 

 

Bij dit probleem gaat het om het tellen. Je telt een 7-kaart  en dat zou je kunnen verleiden om met een Verdi-transfer een preëmptieve opening met een 7-kaart  aan  te bieden. Je telt echter ook 8 hogekaar-t en 5 lengtepunten. Dat is openingskracht. Wat laat je prevaleren? In dit geval, is de -kleur zo sterk dat je voor een sprong-volgbod van 2 moet kiezen. Toch is het niet heel slecht om de tegenstanders die waarschijnlijk een fit in ♠ hebben met een preëmptief bod dwars te zitten. Gelukkig zijn de meeste puzzelaars het er over eens en kiest men voor 2

 

2 Werd als oplossing ingestuurd door: Saskia Swart, Wil Kenter, Donell Janssen, Eveline van Weijnsbergen, Martha Horbach, Anita Jansen, Jan Ten Hoor, Joop Schreuders, Bart-Jan van Zijl, Jan Raap, en Wessel Oomens. De winnaar werd door Arjan getrokken. Zij was persoonlijk aanwezig, nam de prijs met vreugde in ontvangst en tracteerde de alle aanwezigen op een drankje. Martha Horbach was de gelukkige.


top

Maandag, 14 maart 2016

Puzzel 16-10 met oplossing en winnaar

     bridgeclub de LooierWest gever Niemand kwetsbaar.

De bieding:

 

West
1♣

Noord
1

Oost
?

Zuid

 

 

 

  

Nadat Noord met 1 een volgbod gegeven heeft komt Oost aan de beurt. Hij heeft:

♠ A J T 9 

 7 5 3 

 T 6 

♣ Q T 5 2

 

Wat moet Oost met bovenstaande hand bieden? 

  

De oplossing van puzzel 10 van 2016

 

Dit is een curieus probleem. Je moet er in eerste instantie vanuit gaan dat de 1♣ opening echt is. Met die aanname tel je 7 hogekaart- een één korte kaartpunt. Je geeft dus met pas een kaart met 8 of 9 punten aan. Een groot voordeel van die pas hier is, dat partner als partner sterk is en ♠ als 2e kleur heeft, hij die kleur nog zal noemen.

 

Er kwamen verschillende antwoorden binnen die op andere wijze tot pas gekomen waren. De drie tienen werden als extra waarde gezien. Ook daar valt in dit speciale geval wat voor te zeggen. Je wilt namelijk niet dat een eventuele fit in ♠ verzuipt! Je moet gewoon alles uit de kast halen om je partner nog tot een bod te verleiden. Je kunt als partner  of sans biedt altijd nog je voorkeur voor ♣ kenbaar maken.

 

Enkel de mannen stuurden dit keer goede oplossingen in! Dat waren: Niels Richter, Sander Kuijk, Ewan de Bruin, Marcel Winkel, Fred Valkenburg, Martin Wolff en Wessel Oomens. Uit deze heren trok Gilles de Jong het briefje van Wessel Oomens. Maandag de 21 ligt er € 100,- op je te wachten Wessel!


top

Zondag, 20 maart 2016

Puzzel 16-11 met oplossing en winnaar

Spel 15 van de Ruitenboer-sessie op donderdagavond leverde een schier onoplosbaar biedprobleem op.

 

     bridgeclub de LooierZuid gever Noord/Zuid kwetsbaar.

De bieding:

 

West
-

?
Noord
-
Pas

Oost
-
1♠

Zuid
Pas
Pas

 

 

  

 

 

Nadat West met 1♣ opende gaf Oost met 1♠ een stopbod. Noch Noord noch Zuid nam aan de bieding deel. Moet West, na het stopbod van Oost, met de volgende hand nog wat doen?

 

♠ K 9 

 A 8 2 

 A J T 8 

♣ A Q J 9

 

De oplossing van puzzel 11 van 2016

 

Dit probleem blijkt bijna onoplosbaar, omdat er in het begin nauwelijks goede oplossingen ingestuurd werden waar ik enthousiast van werd. Het is ook verdomde moeilijk, want er is geen ideaal antwoord voorhanden. Voor elke oplossing zijn handen te bedenken die desastreus eindigen. Wat zijn de problemen?

1. Wil je met 19 punten in een 5-2 fit spelen of wil je nog wat proberen?

2. Als je niet voor pas kiest, welke biedingen zijn dan voorhanden?

3. Welke voor en nadelen kleven er aan verder bieden?

 

Er kwamen weinig oplossingen binnen die vanwege de vermoedelijke 5-2 fit voor pas kozen. Het is ook zonde om met 19 punten te passsen en de afspraak is dat je met 19 punten je kracht aangeeft door sterk te bieden. 

Welke biedingen zijn dan voorhanden:

a. 1SA

b. 2

c. 2♠

d. 2SA

 

a. 1SA zou je met een singelton of renonce in ♠ doen en valt voor mij af omdat het geen kracht toont.

b. 2 is een heel wat beter bod, maar moeilijk te duiden. Wil je naar 5, zie je vanwege je verdeling ♠ niet zitten, of geef je kracht aan? Wat moet partner doen? Zonder dekking in zal het met 7 punten moeilijk zijn om naar 3SA te verhogen.

c. 2♠ Is al veel beter dan 2. Nu geef je in ieder geval een invite met kracht aan. Nadeel is dat een 5-2 fit niet ideaal is.

d. Als je voor helderheid kiest en je wilt je 19 punten aan partner melden, dan is 2SA het ideale bod. Partner weet gelijk dat het een limiet-bod is en zal met 0 tot 5 punten passen, met 6 punten twijfelen en kijken of hij genoeg negens en tienen heeft met 7 punten naar 3SA verhogen.

Let wel, alle Acol spelers zullen ook met 1♣ openen en als partner met 6 punten 1♠ biedt naar 2SA springen om 18 of 19 punten aan te geven. 

Conclusie: Als je er voor kiest je kracht aan je partner te openbaren biedt je 2SA. Als je door de misfit voorzichtig bent en vreest dat je partner minder dan 7 punten heeft kies je voor pas. Dit zijn volgens mij de enige consistente keuzes die je kunt maken. Door het passen van de tegenstanders weet je dat die kennelijk ook weinig punten, een vlakke verdeling, of ♠ tegen hebben. Mijn persoonlijke voorkeur gaat daarom uit naar 2SA, maar ook pas zal regelmatig scoren en wordt dan ook eveneens goed gerekend. 

Er waren 5 inzenders die of pas of 2SA als oplossing hadden ingestuurd. Dat waren: Wil Kenter, Saskia Swart, Joop Schreuders Fred Valkenburg en Thieu Wolters. Fred Dillmann verrichtte de trekking en hij pakte zijn naamgenoot uit de koeler. Fred Valkenburg, de winnaar was echter noch maandag- noch dinsdagavond bij de deelnemers aan Looier Individueel. Zijn prijs gaat dus in de PaasPuzzelpot die nu € 500,- groot wordt!

 

 


top

Dinsdag, 22 maart 2016

De Paaspuzzel voor € 500,-!

De Paaspuzzelpot van € 500,- gaat er deze week uit! Doe allen mee en los het volgende vraagstuk op.

     Paaseier-haas

West gever Niemand kwetsbaar.

West
1
2
?
Noord
Pas
3

Oost
1
3

Zuid
2
Pas

 

 

 

 

 

West heeft de volgende kaart in handen:

♠ 9 7 3

A K Q T 4

Q J T 8

♣ A 

 

Wat zou jij bieden als je op de West-plaats zat?

 

Stuur de oplossing vóór maandag 28 maart naar:  info@looier.com en vermeld daarbij: "PaasPuzzel" 

De oplossing wordt dinsdag 29 maart, de dag na de trekking, op onze puzzelpagina gepubliceerd. Klik hier voor de voorwaarden. Voor de oplossingen van vorige puzzels moet je even scrollen. 

Zou je meer over het Looier Biedsysteem willen te weten komen? Er is bij Bridgeclub de Looier voor € 9,75 een lesboek dat Looier Light behandelt te koop. Je kunt het boekje ook via de volgende link bestellen: Uitgeverij. Daarnaast worden er op vrijdagavond clinics over verschillende conventies gegeven die in 'Looier Standard' gebruikt worden. De clinc van vrijdagavond 25 maart gaat over Verdi preëmptive biedingen, die van vrijdag 1 april behandelt de Gambling 3 SA. Deze conventies worden ook in Acol gebruikt, dus ook als je geen Looier speelt ben je welkom. 


top

Maandag, 28 maart 2016

Puzzel 16-12 met oplossing en winnaar

De Paaspuzzelpot van € 500,- had er uit gemoeten. Het vraagstuk:

     Paaseier-haas

West gever Niemand kwetsbaar.

West
1
2
?
Noord
Pas
3

Oost
1
3

Zuid
2
Pas

 

 

 

 

 

West heeft de volgende kaart in handen:

♠ 9 7 3

A K Q T 4

Q J T 8

♣ A 

 

Wat zou jij bieden als je op de West-plaats zat?

 

 

De oplossing van puzzel 12 van 2016

 

De oplossing bleek uitermate moeilijk. Er kwamen slechts 6 goede antwoorden binnen.

Het eerste en grootste struikelblok was de betekenis van 3♠. Men bleek die betekenis in deze situatie niet te kennen.

Oost heeft een relay gegeven. West biedt sterk. Marijke Kohinor en Lenie Oostendorp hebben jaren geleden al ontdekt dat je dan pas als 2e relay moet gebruiken als de tegenstanders nog een bod doen. Door het 3♣-bod van Noord kun je passen, want je partner komt toch nog aan de beurt en hij weet dat je  genoeg punten voor een relay hebt. Met een bod ontneemt je hem biedruimte en ook een eventueel strafdoublet kan hij niet meer geven, daarom is pas de 2e relay en het 3♠ bod is forcing en belooft minimaal een 5-kaart ♠.

 

Een 2e stuikelblok vormde het bod wat er dan van je verwacht wordt. Je hebt een heel mooie hand en heel veel punten, maar je bent geen helderziende en je partner heeft enkel rondforcing geboden. Het is niet aan jou om slem te onderzoeken. Dat moet je aan je partner overlaten! Jammer dat je de 'Looier slam Convention' niet kan toepassen, maar die heeft ook weinig zin, want Oost heeft de zwakkere hand en zal waarschijnlijk toch met 4 antwoorden. Het is aan Oost om slem-onderzoek te starten. 

 

Het goede antwoord is dus 4♠ en ik ben heel blij dat 6 mensen het daar mee eens waren. Martha Horbach, Guurtje Mulder, Donell Janssen, Erik van der Hilst, Ewan de Bruin en Bart-Jan van Zijl. Van deze 6 mensen waren Martha en Erik afwezig.  Dirk Pol verrichte de trekking en Martha was de ongelukkige afwezige die hij van de briefjes in de wijnkoeler trok. Die € 500,- blijft nu to Pasen volgend jaar staan en zal worden aangevuld met het prijzengeld van andere puzzelaars die in de toekomst misschien een goede oplossing insturen zonder op de trekkingsavond of de avond daaraanvoorafgaand mee te spelen. Puzzel mee en win die prijs. 

 

gebr s  was 


top

Dinsdag, 29 maart 2016

Puzzel 16-13 met oplossing en winnaar

Spel 13 van de Champagne-Paas-Drive zondag 1ste Paasdag.

 


Noord /Niemand  kwetsbaar
J 8 7 6 2
2
K T 3
Q 9 7 2
T 9 4
K J T 8 4
9
T 5 4 3
N
W
O
Z
K Q 5 3
A Q
A Q J 8 2
8 6
A
9 7 6 5 3
7 6 5 4
A K J

 

Yolandag is bijglovig en 13 is een getal waarmee ze moeite heeft. Het zat er dus dik in dat we slecht zouden scoren.

Het spel leverde bied-problemen en een vette 0 op. Bekijk onze verrichtingen maar eens: 

 

De bieding:

West
-
2
?
Noord
Pas
Pas
-
Oost
1
2
-
Zuid
Pas
Pas
-

 

 

 

 

2 is een stopbod dat minimaal een 5-kaart  en minder dan 8 punten belooft.

 

Wat moet West nu bieden?

 

 

De oplossing van puzzel 13 van 2016

 

Sorry dat ik de uitslag pas nu bekend maak. Er ging vanalles mis. Ik vergat het vakje aan te vinken dat de uitslag op de site zet en Arjan heeft de trekking woensdagavond pas gedaan.

Het was, zoals ik al schreef, heel diep graven om tot een wat ver gezochte oplossing te komen. Yolanda zat op de West-plaats en paste. Ze verwachtte een fit in ♠ en een pas leek haar, met de 4 hoge kaartpunten die ze heeft, juist.

 

Als je er van uit gaat dat er een fit in ♠ is, mag je 3 punten voor de singelton rekenen. Dan heb plotseling 7 punten en met de 18 of 19 punten die Oost belooft zou je een manche moeten kunnen scoren. Je weet echter niet helemaal zeker of Oost een 5-kaart ♠ heeft. Je hebt naast je 5-kaart  ook nog een 4-kaart ♣. Dat kun je als een stop beschouwen. Om je te vergewissen of Oost een 5+-kaart ♠ heeft, kun je 2SA bieden. Je houdt het bod open en het is nu aan Oost om te besluiten om naar 3♠, 3SA, of 4♠ te gaan. Oost kan ook passen. Omdat zowel de ♣ als de ♠ blokkeren, kan Zuid Noord niet of moeilijk bereiken. Dat bleek uit de scores. Die waren:

Spel 13

Enkel Yolanda en ik zaten in een 3-4 ♠-fit. Die zaten 5-1 tegen en wij gingen dus jammerlijk twee down. Voor het 2SA bod kozen ook Renate Syswerda, Joke de Korte, Guurtje Muder, Joop Schreuders en Jan Raap.  Joke de Korte-Schreuders kwam uiteindelijk als innaar uit de bus.

 


top

Donderdag, 7 april 2016

Puzzel 16-14 met oplossing en winnaar.

Het laatste spel van donderdagavond 31 maart leverde Yolanda Schaefer en Hans Becker de enige 0 van de avond op.

Yvo Baudoin en Arijan Porsius, die ook in Looier bieden, scoorden op dit spel 83,33%. 

Wat ging er bij Yolanda en Hans mis? 

     bridgeclub de LooierWest gever Niemand kwetsbaar.

West
Pas
Pas
Pas
Noord
1
2*
3SA*
Oost
Pas
Pas
Pas
Zuid
1♠*
2♠*
?

 

 

 

 

 

*1♠ is een relay en belooft 8+ punten 

*2 is de 2e kleur. Die kan langer zijn dan de  waarmee werd geopend.

*2♠ is 2e relay. Deze belooft elf+ punten en vraagt naar verdeling en puntenkracht.

*De sprong naar 3SA belooft 14 of 15 punten en een 4-4-3-2 verdeling.

 

De hand van Zuid was de volgende:

♠ K Q J 6 2

T 7 3

K 8 6 5

♣ K

Wat moet Zuid nu bieden?

 

De oplossing van puzzel 14 van 2016

Met een singleton in een kleur waarin partner een 2-, of 3-kaart heeft is voor een Sans contract riskant.

De tegenstanders zullen zeker met hun langste kleur uitkomen en als zij samen 9 of 10 ♣ hebben zal dát de kleur zijn waarmee wordt gestart. Enkel als partner Aas klein, of Vrouw klein bezit is er een stop in ♣. Pas moet het bod dus niet worden. De vraag is: "Kies je voor de 3-4 fit in , een eventuele 5-2 fit in ♠, of een zeker 4-4 fit in ?"

- De 4-3 fit valt gelijk af. Er zijn betere fits voorhanden.

- De ♠-kleur bijvoorbeeld. Er is minimaal een 5-2 en mischien zelfs een 5-3 fit. 

- De 4-4 fit in  heeft nadelen. Dat zijn:

   a. Je moet 11 van de 13 slagen halen en in of ♠ slechts 10.

   b. Je scoort, als je het contract haalt met 4♠ twintig punten meer. In een parenwedstrij erg belangrijk! 

 

De keuze was dus niet moeilijk. Dat bleek ook wel uit de 17 goede oplossingen die werden ingestuurd. Martha Horbach verrichtte de trekking. In de champagnekoeler zaten de namen van: Wil Kenter; Toos van Vliet; Renate Syswerda; Leni Oostendorp; Donell Janssen; Anita Janssen; Wessel Oomens; Sander Kuijk; Niels Richter; Marcel Winkel; Martin Wolff; Joop Schreuders; Jan Ten Hoor; Fred Valkenburg; Erik van der Hilst en Bart-Jan van Zijl. Zij trok Erik van der Hilst. Erik was aanwezig, kon zijn prijs gelijk in ontvangst nemen en trakteerde de hele zaak op een drankje.


top

Dinsdag, 19 april 2016

Puzzel 16-15 met oplossing en winnaar

Arijan Porsius en Yvo Baudoin bieden volgens het Looier Systeem en ervoeren een biedprobleem. Arijan vroeg mij wat ik na het volgende biedverloop zou doen. Hij gaf geen gegevens over kwetsbaarheid, maar dat lijkt me in dit verband ook niet van belang, want het gaat om het principe. 

     bridgeclub de Looier

West
-
pas
Noord
1♣*
?

Oost
dbl


Zuid
pas*
 
 
 

 

 

 

 

* 1♣ is voorbereidend. Noord kan 0 ♣ hebben. Dergelijke handen zijn altijd sterk.

   Ook echte ♣ met een 2e kleur belooft 16-19 punten inclusief eventuele lengtepunten.

   Met echte ♣ zonder 2e kleur belooft Noord 12 t/m 15 punten.

* Pas belooft 8 of 9 punten waarbij ook lengtepunten geteld kunnen zijn. .

 

De hand van Noord was de volgende:

♠ K 3

 A J

 A 9 7 5 4

♣ K Q 7 5

 

Wat moet Noord nu bieden?

 

De oplossing van puzzel 15 van 2016

Het is weer zo'n bieding die alle kanten op kan. Je telt inclusief die lengtepunt in 18 punten en je zou met de 8 à 9 punten die partner Zuid belooft, een manche moeten uitbieden. Er spelen echter een aantal problemen, onzekerheden en vragen.

- Een Manche in  is ver weg.

- Waarschijnlijk zit West met de ♣-kleur tegen,

- West heeft dus ♣ en weinig tot geen punten. Die kon dus geen kant op.

- Kun je toch een goede score neerzetten? Hoe doe je dat dan?

 

Met pas scoor je niet optimaal. Redoublet is beter Oost/ West hebben waarschijnlijk geen fit, anders had West wel een kleur geboden.

De boodschap aan partner is: De ♣-kleur is echt en ik heb 16 à 19 punten. Met 12-15 punten had je gepast, want dan scoor je (met de 8 à 9 punten die partner met pas belooft) toch geen manche. Een gedoubleerd contract gemaakt is dan al een top.

 

Oost wordt nu nog in de gelegenheid wordt gesteld een redbod te doen. Dat is echter heel riskant, want zijn partner heeft al verteld dat hij enkel ♣ heeft. Als er een redbod in  of ♠ komt zit partner misschien zwaar tegen en kan hij voor straf doubleren. Wordt er  geboden ook dan is een strafdoublet een riskante optie. 

 

Let wel: Het kan ook vreselijk verkeerd uitpakken, maar in dit soort gevallen zijn er altijd risico's. Dat maakt bridge juist zo boeiend.

 

Het was blijkbaar een erg moeilijk probleem, want enkel Erik van der Hilst en Joop Schreuders stuurden de goede oplossing in. Yolanda Schaefer verrichtte de trekking en zij pakte het briefje met Joop Schreuders uit de champagne-koeler. Joop was er echter noch maandag noch dinsdag. Die € 100,- komt daardoor bij de prijs van de Paaspuzzel. In die pot zit nu € 600,-!

 

De hand van Zuid, waarop deze bieding voorkwam, kreeg ik later van Arijan toegezonden. De handen van Oost en West zijn mij onbekend, want die stuurde Arijan me niet.

De Zuid-hand was als volgt verdeeld:

♠ Q 8 6 4 2

 Q T 8 6 2

 Q

♣ 8 2

Het lijkt er op dat 1♣ geredubbeld maar een heel klein kansje heeft. Toch blijf ik bij mijn oplossing. De kans op een slechte score is dus groot, maar met heel veel geluk vlucht Oost naar of ♠. Vlucht Oost niet, dan is er een kansje dat je het contract maakt. Je telt A, twee aftroevers in A, van ♣ de koning en de vrouw, of een aftroever in de ♠ en één slag in de ♠-kleur. Je moet naast geluk ook heel zorgvuldig afspelen. Als je de aftroevers in gemaakt hebt, ♠H voorzetten. Je hoopt dat die gelijk genomen wordt. Daarmee creëer je een entree in Zuid om een kleine troef in je hand te kunnen scoten! Let op, je moet op dit spel zo mogelijk zelf geen troef trekken!

 


top

Maandag, 25 april 2016

Puzzel 16-16 met oplossing en winnaar

Alweer kwam Arijan Porsius met een Looier bied-probleem op de proppen. Die man piekert wat af. Hij schreef: 

Beste Hans,
Op woensdagavond 6 april deed zich de volgende situatie voor. Het spel heeft het nummer 10.

Zowel NZ als OW boden volgens Looier.
 

     bridgeclub de LooierAllen kwetsbaar Oost gever

West
-
DBL*

Noord
-
Pas

Oost
1♣*
?

Zuid
1
-

 
 
 

 

 

 

 

*1♣ is een opening en belooft 12-19 punten inclusief eventuele lengte punten, maar geen ♣!

*Doublet ontkent 8 of 9 punten. Als er minder punten zijn, dan heeft West:

 

   a. Hooguit een 3-kaart ♣ anders zou hij de ♣-kleur gesteund hebben.

   b. Geen eigen 5-kaart

   c. Geen stop in de -kleur.

 

De hand van Oost is de volgende:

♠ Q 7

 A 4

K Q 7 3

♣ K J T 4 2

 

Wat moet Oost nu bieden?

 

Oplossing probleem Puzzel 16-16

Eerst analyseren we de problemen.

Je hebt 16 punten en zou sterk willen bieden.

Als partner van 0 à 7 punten heeft wil je zo laag mogelijk blijven.

De oplossing voor deze problemen zijn met elkaar in conflict. Je weet niet of je partner minder dan 8 of meer dan 9 punten heeft. Het wordt gokken.

 

Eerst bekijken we alle mogelijke biedingen die je zou kunnen gebruiken:

   a. Pas 

   b. 1SA

   c. 2♣

   d. 2

   e. 2SA

Nu komt het aan op je karakter. Ben je een Flyer of ben je een Keeper?

De Keepers, die gewoonlijk wat voorzichtig in hun biedingen zijn, zullen 1SA of 2♣ kiezen.

 

De Flyers die onder het motto: "Wie niet waagt die niet wint." leven, roepen altijd: "No guts no glory" Zij zullen daarom voor: Pas, 2 of 2SA kiezen.

 

Wie de beste papieren heeft zou ik niet weten, want ik ben geen helderziende, maar als je tot de voorzichtige types hoort kun je met die 2 dubbeltons beter 2♣ dan 1SA bieden. Je partner heeft dan wat stabiele info over je hand, want je gaat er van uit dat je partner weinig punten heeft. Als Noord aan slag komt en door je heen speelt, heb je maar één dekking. Je verliest dan sowieso al 4 slagen in de . Heeft West 11+ punten en ziet hij manche kansen dan kan hij dat eventueel met 2- of 3 aangeven.

 

Behoor je tot de durfals, dan is pas het meest uitdagende bod. Je zit echter vóór de -bieder en dat contract zal, zeker als je partner zwak is, geregeld gemaakt worden.  Dat brengt dus flinke risico's mee. Het 2SA bod neemt te veel ruimet weg. Daarom zou ik als Flyer kiezen voor 2. Je vraagt dan weliswaar om een stop in de  die je zelf hebt, maar je partner mag hier nooit op passen.

- Hij zal, na dit sterke bod van jou, met 2, 2♠ een 4-kaart in de geboden kleur aangeven met de boodschap dat hij zwak is.

- Met 2SA geeft hij een stop in de aan. Hij is dan niet onbemiddeld, want hij gaf eerder geen stopbod in sans.

- Dat geld ook voor 3♣. Partner belooft nu een 4-kaart ♣ 10+ punten zonder stop in .

- Een sprong naar 3, 3♠ of 3SA geeft een hand met 10+ punten aan Zo'n hoge kleur kan ondanks de sprong nog steeds een 4-kaart zijn.

 

We hebben op dit spel dus twee goede oplossingen: 

a. De keeper oplossing is 2♣.

b. De flyer oplossing is 2.

 

Er waren 3 keepers en één flyer. De hoogvlieger was Anita Janssen en de keepers waren Donell Janssen, Toos van Vliet en Fred Renkema. Toos van Vliet werd door Lenie Oostendorp uit de wijnkoeler getrokken. Jammer genoeg speelde zij noch maandag- noch dinsdagavond. Met deze € 100,- wordt dus  de Paas-Puzzel-Pot dus gespekt en daar zit nu € 700,- in!

 

 


top

Maandag, 2 mei 2016

Puzzel 16-17 met oplossing

Donderdagavond 21 april deed zich de volgende situatie voor. Op spel nummer 8 Zaten Yolanda Schaefer en Hans Becker Oost/West. Zij speelden tegen Kees Bootsma en Rob Scherpenisse. De bieding ging als volgt:
 

     bridgeclub de LooierWest gever Niemand Kwetsbaar

West
-
Pas*
?
Noord
-
2*
-
Oost
2♣*
2♠*
-
Zuid
2*
DBL
-

 

 

 

* De 2♣ opening kan vele betekenissen hebben waaronder een 6-kaart en weinig punten.

* Zuid bood 2. Een vreemd bod als Oost waarschijnlijk een zwakke 6-kaart  heeft. 

* Yolanda kijkt de kat uit de boom en wacht af.

* Rob Scherpenisse biedt 2. Hij vindt 2 kennelijk te link.

* Hans Becker belooft met het 2♠-bod ± 8 speelslagen als ♠ troef wordt.

* Kees Bootsma's doublet wordt door Rob Scherpenisse uitgelegd als een support dubbel.

 

De hand van West is de volgende:

♠ A T 4 2

 9 7 2 

 5 4 3

♣ Q 5 3

 

Wat moet West nu bieden?

 

De oplossing van puzzel 17 van 2016

Hoewel het support dubbel in deze niet logisch schijnt te zijn (ik speel het niet dus ben niet van de precise betekenis van dit bod op de hoogte) kan West verwachten dat Noord gaat bieden. Noord zal dan informatie overbrengen. Het is dus zaak dat te voorkomen. Met die prachtige 4-kaart ♠ steun en 6 punten lijkt het beste bod 4♠. Nu staan Noord/Zuid macimaal onder druk. Er is zowel in als in  een fit. Wordt 4♠ gemaakt en moet je uitnemen? Als je uitneemt en gedubbeld wordt hoeveel ga je down? Gaat 4♠ down en moet je passen? Door zo'n sprong naar de manche oefen je macimale druk uit. Dat kan, gezien de resultaten op dit spel verkeerd aflopen, want 5 ging gedubbeld 3 down en dat is, ondanks dat 4♠ zit, één teveel.

Spelverdeling puzzel 16-17

 Het goede antwoord is dus 4.♠. Goede oplossingen werden ingestuurd door: Martha Horbach, Joke de Korte, Donell Janssen, Saskia Kramer, Thieu Wolters, Arijan Porsius, Peter Driessen, Joop Schreuders,  Fred Valkenburg, Fred Renkema en Bart-Jan van Zijl. 
Onder toeziend oog van 50 dames die voor de Bep Vriend bokaal streden, werd Joke Schreuders - de Korte als winnares uit de wijnkoeler getrokken. Gefeliciteerd Joke!

 

 


top

Woensdag, 11 mei 2016

Puzzel 16-18 met oplossing

Arijan Porsius heeft me weer een spel gestuurd waarbij een goede gok in grote mate het succes lijkt te bepalen. 

Dit soort spellen zijn eigenlijk te moeilijk voor een puzzel, want er lijkt geen goede oplossing voorhanden. Alle antwoorden zijn fout en kunnen zowel goed als slecht uitpakken. Toch brengt analyse van het probleem aan het licht dat er een kans van 75% bestaat dat je het 'goed' kunt doen. Het is duidelijk en belangrijk dat er in dit soort gevallen één lijn getrokken wordt en daarom vraag ik jullie met me mee te denken om te kijken of je voor die kans van 75% kiest.

 

     bridgeclub de LooierNiemand kwetsbaar Zuid gever

West
-
1

Noord
-
DBL

Oost
-
Pas

Zuid
1
?

 

 

 

 

*Doublet ontkent 8 of 9 punten.

1. Als er minder punten zijn, dan heeft West:

   a. Hooguit een 3-kaart anders zou hij de -kleur gesteund hebben.

   b. Geen eigen 5-kaart

   c. Geen stop in de ♠-kleur.

In zijn 'dispair' heeft Noord daarom het Logjes doublet gebruikt. Hiermee vraagt hij Zuid om een oplossing.

 

2. Als Noord 10+ punten heeft dan wil hij meer informatie over de hand van Zuid.

 

De hand van Zuid was de volgende:

♠ 5 4 2

 A K J

 9 7 4 2

♣ A T 8

 

Wat moet Zuid nu bieden?

 

Oplossing probleem Puzzel 16-18 

Eerst stellen we vast dat er voor deze hand geen goed bod bestaat.

Handen waarvoor geen goed biedverloop bedacht kan worden komen zelfs bij het Looier Systeem voor.

We moeten kiezen uit de minst kwaaie en het belang in deze is dat alle Looier spelers dezelfde oplossing gebruiken, zodat spelers elkaar in ieder geval begrijpen en op één lijn zitten.

 

Als partner zwak is, heeft hij noch steun in , noch een stop in ♠ noch een eigen 5-kaart anders had hij een stopbod gegeven. We nemen als uitgangspunt dat een 4-kaart in de tussengeboden kleur een stop is, ook al zal dat niet altijd zo zijn. Noord kan dan maar 2 verdelingen hebben: 

a. Een 3-3-3-4

b. Een 2-3-3-4

 

a. In dit geval heeft Noord dan of in ♣ of in  een 4-kaart en een 3-kaart steun in .

b. Hier heeft Noord of een  doubleton in ♠ en een 3-kaart in , of visa versa.

 

Er is dus 75% kans op een 3-4 fit in . We kiezen er daarom voor, ondanks de 4-kaart in die kleur, de  te herhalen en 2 te bieden. Dat lijkt van alle scenario's de minst kwalijke.

 

Als partner 10+ punten heeft hebben we in elk geval de zwakte van onze hand aangegeven.  Het is daarom in voorkomende gevallen aan te raden hetzelfde te doen.

Passen en gedoubleerd tegenspelen leidt, als het contract gemaakt wordt, altijd tot een slechte score. Bovendien kan Noord als hij 10≠ punten heeft zijn hand niet meer aanbieden.

 

In praktijk had Noord precies 10 puntjes en een dubleton . Hij weet dat er geen manche mogelijk is, moet om te bieden liegen, want hij heeft geen stop in ♠, noch een biedbare 5-kaart. Pas is met een misfit het aangewezen bod. Mocht dat contract van 2 voor straf gedubbeld worden, pas dan mag Noord zijn 4-kaart in de strijd gooien. 

 

Dit is nou één van die beruchte spellen waarbij je je de waardes van je hand vanwege een misfit naar beneden toe bij moet stellen. Er zijn geen goede oplossingen binnen gekomen. De meesten kozen voor 1SA. Daar gaat mijn voorkeur niet naar uit omdat die oplossing (als partner zwak is) zeker slecht scoort.

 

 


top

Zondag, 15 mei 2016

Puzzel 16-19 met oplossing

Bij de bridgeclub van forte dei Marmi, waar Yolanda en ik geregeld spelen leverde spel 8 onnodig een matige score op. 

De bieding ging als volgt:

 

     bridgeclub de LooierNiemand kwetsbaar West gever

West
Pas
1SA
?
Noord
Pas
2
-
Oost
1
2
-
Zuid
Pas
3
-

 

 

 

 

 

* 1♣ belooft een opening, maar de ♣ behoeven niet echt te zijn.

* 1SA werd geallerteerd en op de vraag naar de betekenis van dat bod, werd geantwoord: 

   "Partner is zwak met 0 tot 8 punten." Hierop bood Noord met 2 een 5-kaart aan.

* Oost bood hierop 2♠. Dit belooft een sterk spel met 16 tot 19 punten en vraagt West als hij maximaal is en de kaart fit een limietbod van 3♠ te geven.

Zuid bemoeide zich nu ook met de bieding en bood 3

Wat zou jouw bod worden als je op de West-plaats zou zitten en nu aan de beurt was?

 

Wat moet West met de volgende hand bieden?

 

♠ 8 7 4

 Q 9 5 2 

 Q 7 2

♣ Q J T

 

Oplossing probleem Puzzel 16-19 

Eerst analyseren we de bieding. Zowel Noord als Zuid hebben in de eerste biedronde gepast.

Partner biedt sterk, springt niet en ontkent daarmee een 6-kaart ♠. Wij hebben dus de meerderheid in punten. 

Die 4-kaart tegen en het maximum aan punten nopen tot actie pas is te docil. 

Als partner een 5-kaart ♠ heeft is er een fit, maar aftroef mogelijkheden aan de korte kant ontbreken. Door de onzekerheid van de lengte van de ♠ bij partner en het ontbreken van aftroef-waarden, valt 3♠ af.

3SA is met zo'n halve stop in de  evenmin ideaal. 

Blijft over een voorstel om 3 voor straf te doubleren. Als partner dat vanwege een extreme verdeling niet ziet zitten (hij weet dat je 4 tegen hebt, anders had je een stopbod van 1 gegeven, Hij kan daardoor met een extreme verdeling met veel lengtepunten, altijd uit dit doublet lopen. 

 

Aan onze tafel ging dit contract ongedubbeld 3 down. Dat leverde net geen totale 0 op, terwijl we met een doublet een top behaald zouden hebben. Het spel lag als volgt:

 

Spel 8
W/N
Q J 9
J T 8 7 4
J 8 3
A 9
8 7 4
Q 9 5 2
Q 7 2
Q J T
N
W
O
Z
A K 5 2
A 3
K T
K 8 5 3 2
T 6 3
K 6
A 9 6 5 4
7 6 4
 

Noord, verleid door het stopbod van West (die dus 0 punten zou kunnen hebben) besloot zijn 5-kaart  (waar echt niks in zit) nog even in de strijd te gooien. Dat is, als je tegen Looier speelt, heel gevaarlijk, want Oost kan ondanks de opening van 1♣ best een 6-kaart hebben. Gered door het 2♠-bod, besloot Zuid met zijn dubbelton  met die mooie heer nog even te steunen. Zuid dat is niet goed en zoiets moet afgestraft worden.

 

Doublet is dus het goede antwoord. Dat hadden ook Joke en Joop Schreuders, Arijan Porsius en Wessel Oomens bedacht. Van die bied-kanjers werd Wessel Oomens als winnaar getrokken.

 


top

Zondag, 22 mei 2016

Puzzel 16-20 met oplossing en winnaar.

Ik ben hier na de Huwelijks-Bridge-Reis alleen achter gebleven. Nu kan ik de bridgereis van 4 t/m 9 juli goed voorbereiden. De afgelopen midweek deden 20 man mee. De kosten € 95,- zijn dan ook extreem laag. De reis van juli wordt de laatste waarbij we een dergelijke extreem goedkope aanbieding doen. Deze reis was in ieder geval een groot succes. Richard Vos was er ook bij. Hij had de cursus "Leer Bridge in 10 Minuten" net achter de rug en heeft veel bijgeleerd. Zijn durf inspireerde me om de midweek van eind september tot een "Bridge-Clinic" te bombarderen! Ideaal om het spel in één week onder de knie te krijgen. Kosten € 150,- op basis van B&B.

 

Overigens heeft het op moederdag gesloten huwelijk voor mij tot nu toe (wonder boven wonder) geen onoplosbare puzzels opgeleverd. Het kostte echter wel veel tijd om er jullie een voor te schotelen. Ik er het bridgeprobleem van de Bridge-Beter-Kalender van vandaag maar bij. Geen idee of het makkelijk, moeilijk of saai is. Ik moet wat! Als jullie interessante leerzame spellen tegenkomen stuur ze me s.v.p. toe, zodat ik ze in een puzzel kan verwerken. Nu het spel van de kalender. Het werd natuurlijk wel van een Looier bieding voorzien:

 

     bridgeclub de LooierAllen kwetsbaar Zuid gever:

West
-
Pas
Pas
Pas
Noord
-
1♠*
3♣*
?
Oost
-
Pas
Pas
Zuid
1
2
3

 

 

 

 

 

 

* Relay van 8+ punten.

* Tweede relay, vraagt naar verdeling.

 

 

Wat moet Noord met de volgende hand bieden?

 

♠ A K 4

 Q 9 8

 9 7 6

♣ A T 8 6

 

Oplossing probleem Puzzel 16-20 

Eerst bekijken we welke mogelijkheden er open staan:

a. Pas

b. 3SA

c. 4♣

d. 4

 

a. Met 13 punten mee en een fit in  is pas na de sterke bieding van Zuid geen goed bod.

b. Er zijn in een -contract aan de korte kant geen aftroevers te maken, dus SA zou in deze parenwedstrijd in aanmerking komen ware het niet dat je dekking in  mist. Ook geen sans dus.

c. Je hebt 13 punten mee, een fit in  en Zuid kan 19 punten hebben. Dat maakt slem onderzoek aantrekkelijk. We gebruiken daarvoor de 'Looier Slam Convention' en daarvoor gebruik je het 4♣-bod.

d. Met 4 heb je niet alle mogelijkheden die dit spel biedt onderzocht en is daarom fout.

Het juiste bod is dus 4♣.

De volgende inzenders hadden dat ook bedacht: Renate Syswerda, Donell Janssen, Toos van Vliet, Eveline van Weijnsbergen, Joop Schreuders, Fred Valkenberg, Erik van der Hilst, Peter Driessen, Arijan Porsius, Wessel Oomens en Marcel Winkel. Flor, de vrouw van Ewan de Bruin toverde Peter Driessen uit de hoge hoed. Peter, die gewoonlijk op maandagavond komt, speelde dit keer toevallig op dinsdag en kon de prijs gelijk inkasseren.

 


top

Donderdag, 26 mei 2016

Puzzel 16-21 met oplossing

De komende tijd zal niet mijn geliefde vrouw Yolanda, die naar Amsterdam vertrokken is, puzzels aandragen, maar zullen de puzzels van de 'Bridge Beter' kalenders mijn inspiratiebron vormen. Daar draait het gewoonlijk om een afspel-probleem. Bij ons gaat het om de bieding.

Hier het spel vrijdag 4 september 2016.

 

     bridgeclub de LooierAllen kwetsbaar Zuid gever:

In Looier gaat de bieding als volgt:

West
-
Pas
Pas
Noord
-
1♠*
?
Oost
-
Pas
-
Zuid
1
2♣*
-

 

 

 

 

 

* Relay van 8+ punten.

* De ♣-kleur kan langer dan de  zijn.

 

Wat moet Noord met de volgende hand bieden?

 

♠ K 8 6 5

 4

 A K J 9 4 3

♣ Q 4

 

Oplossing probleem Puzzel 16-21 

Noord kan geen 4-4-4-1 verdeling hebben, want dan had hij 2 in plaats van 2♣ moeten bieden. Dat is een veel economischer bod. Slem in is daardoor met je 6-kaart en 13 hoge kaartpunten onwaarschijnlijk. Een 2e relay is niet wenselijk, want een fit kun je niet ontdekken en je wilt de tegenstanders, om de uitkomst moeilijker te maken, zo min mogelijk informatie geven. Ondanks de misfit moet je met die vele punten en die mooie  een manche uitbieden!  3SA is in dit geval iets beter, want dan krijg je een ♠ uitkomst naar je toe en dan is er zeker een stop in die kleur. Op 3 mag partner passen en 5 scoort gewoonlijk minder en je moet bovendien 2 slagen meer maken.

Goede oplossingen werden ingestuurd door:  Joke de Korte - Schreuders, Donell Janssen, Anieta Janssen, Wessel Oomens, Joop Schreuders, Jan Raap, Fred Renkema en Ewan de Bruin.

 

Tot mijn spijt was ik er dit weekend niet helemaal bij en is de uitslag wat laat op de site geplaatst. Mede daardoor is ook de trekking pas woensdagavond verricht. Marga Meijer trok Donell Janssen uit de hoed.

 

 


top

Donderdag, 2 juni 2016

Puzzel 16-22 met oplossing

Het probleem van de Bridge-Beter-Kalender van dinsdag  24 mei 2016 behelst één biedverloop waarbij maar liefst 5 verschillende handen worden getoond. Je mag 5 keer reageren op een openingsbod van 1. In 'Acol' moet je je hand beoordelen en omschrijven. In Looier heb je slechts 2 keuzes:

a. Je geeft met 8 of meer punten een relay.

b. Je geeft met 7 of minder punten een stopbod.

Toch sprong er één hand uit, die in Looier in het verdere biedverloop voor problemen zou kunnen zorgen. Je moet je afspraakjes daarvoor goed op orde hebben. Vandaar mijn keuze voor dit probleem. Het Looier biedverloop zou daarbij in Looier als volgt gaan: 

     

bridgeclub de LooierAllen kwetsbaar Noord gever:

 

West
-
Pas
Noord
1*
?
Oost
Pas
-
Zuid
1♠*
-

 

 

 

 

* Minimaal een 4-kaart  en 12-19 punten inclusief verdelingspunten. 

* Stopbod! Minder dan 8 punten.

  

Wat moet Noord met de volgende hand (na het stopbod van partner) bieden, of past hij?

 

♠ A 7 5 4

 J 9 2

 A K J T 5

♣ A

 

Oplossing probleem Puzzel 16-22 

De hand is maximaal en je partner belooft een 5-kaart ♠. Door de singleton aas in ♣ krijg je er ook nog eens 3 punten bij. Zelfs als partner slechts één lengtepunt zou hebben is een verhoging verantwoord, want jullie hebben samen minstens 9 troeven en de tegenstanders hebben beiden gepast. Helemaal onbemiddeld zal partner waarschijnlijk dus niet zijn. Pas is dus echt fout! Zelfs 2♠ is dan te docil. De vraag is dan 3, of gelijk 4♠. Mijn voorkeur gaat naar 3♠ uit. Door die sprong geef je duidelijk aan interesse in de manche te hebben. Mocht partner onverhoopt minimaal zijn en heeft West punten met een vlakke hand en gepast omdat hij met een 4-kaart ♠ tegen zit, dan zal partner  passen. Met een maximum of zoals je hieronder kunt zien geen 5, maar een 6-kaart ♠ zal hij naar 4♠ gaan.

Het hele spel lag als volgt:

 

Spel
N/A
A 7 5 4
J 9 2
A K J T 5
A
3
A Q 6 5
7 6 4
Q T 9 7 4
N
W
O
Z
Q 8
K T 8 7 4
Q 9 3
K J 5
K J T 9 6 2
3
8 2
8 6 3 2

 

 Goede oplossingen werden ingestuurd door:  Joke de Korte, Guurtje Mulder, Marcel Winkel, Peter Driessen, Joop Schreuders en Fred Valkenberg. Winnaar werd door Eveline van de Sande Bakhuizen getrokken en bleek Marcel Winkel te zijn. Marcel zag ik echter niet op de deelnemerslijs van afgelopen maandag staan en ik vrees dat hij dinsdagavond evenmin aanwezig was. De prijs van € 100,- wordt daarom bij het bedrag dat voor de Paas-Puzzel beschikbaar is geschreven. Die pot bevat nu € 800,-!

 


top

Zondag, 12 juni 2016

Puzzel 16-23 met oplossing

De Bridge-Beter-Kalender grijpt regelmatig terug op interessante spellen die ooit in grote toernooien gespeeld werden. Een spel van Bas Drijver en Tim Verbeek werd op maandag 30 mei als afspeelprobleem voorgeschoteld. Dit spel barst van de biedproblemen en het eerste daarvan mogen jullie deze week proberen op te lossen:

bridgeclub de Looier

 Oost geverN/Z kwetsbaar:

West
-
Noord
-
Oost
2♠*

Zuid
?

  

 

 

 * Zwakke twee

Wat moet Zuid met de volgende hand bieden?

.

♠ A K 7 4

 A K 8

 K 3

♣ T 9 5 2

 

 

Oplossing probleem Puzzel 16-23 

Hoewel je 16+ en een 2-kleurenspel hebt, is het niet verstandig om de Hacket conventie van stal te halen, omdat de 2e 4-kaart in de openingskleur ♠ zit. Wat dan? 

Biedruimte te verkwisten is niet goed. Daarom lijkt het mij in dit geval het beste om deze hand met 2SA te volgen. Dat houdt in, dat je 16+ punten en een mooie dekking in de zwakke openingskleur belooft. Welk bod je moet doen als je maximaal 15 punten met een goede dekking hebt, daar zullen we het in een latere puzzel over hebben. 

Doublet is onduidelijk. Als je Hacket speelt is het straf speel je geen Hacket dan is het informatief en beloof je een 2-kleurenspel in de ongeboden kleuren. Straf is te gevaarlijk. Met 2SA zet je West, mocht hij punten en ♠ mee hebben, onder druk. Moet hij met 3- of 4♠ uitnemen, moet hij voor straf doubleren, of moet hij passen? Als er voor straf gedoubleerd wordt dan kan Noord, als die een lange kleur heeft, vluchten. Noord kan er namelijk vanuit gaan dat Zuid met zijn bod een sansachtige hand zonder singletons of renonces heeft. 

 

De volgende puzzelaars waren dezelfde mening toegedaan: Wil Kenter, Marcel Winkel en Arjan de Jong

Wil Kenter werd de gelukkige winares.

 


top

Maandag, 13 juni 2016

Puzzel 16-24 met oplossing

Het zelfde biedverloop als bij de puzzel van vorige week. Nu heeft Zuid echter minder punten. Voor welk bod kiezen we nu?      

bridgeclub de Looier

Oost geverN/Z kwetsbaar:

West
-
Noord
-
Oost
2♠*

Zuid
?

  

 

 

 * Zwakke twee

 

Wat moet Zuid met de volgende hand bieden?

♠ A K 7 4

 A 8 7

 K 3

♣ T 9 5 2

 

 

Oplossing probleem Puzzel 16-24 

De vraag is eigenlijk of je met deze 14 punten in de bieding moet komen. Je kunt volgens mij beter even afwachten. Geef geen desinformatie, want als je 2SA zou bieden, dan beloof je met een dekking in de ♠ 16+ punten. Dat hebben we in puzzel 16-23 afgesproken en zoveel punten heb je niet. Met 3♣ (Hackett) zet je partner eveneens op het verkeerde been, want dan neemt Noord aan dat je een 2-kleurenspel hebt en dat er uit ♣,  en  gekozen moet worden, dat kan heel verkeerd uitpakken. Wat zou doublet zijn? Straf zou ik zeggen als je Hackett speelt en info als je nog niet aan Hackett bent toegekomen omdat je Looier Light gebruikt en nog niet aan Looier + bent toegenomen. Voor straf heb je veel te weinig slagen, dus dat kan evenmin en bij een informatie-doublet gelden de zelfde bezwaren die er aan het gebruik van Hackett kleven. Een afwachtende pas blijft dan over. Als partner wat te melden heeft dan hoor je dat nog wel. Het kan goed en verkeerd uitpakken, maar als je al in de ♦ tegen zit is de kans groot dat niemand een mooie fit heeft en een contract op 3-, of 4hoogte haalt. Je wilt jezelf natuurlijk niet in een onmaakbaar contract manuvreren.

Er waren slechts 2 puzzelaars die ookzo over dachten. Dat waren Yvo Baudoin en Anita Jansen. Yvo is een Looier speler van het eerste uur. Hij organiseerde ooit een Looier e-mail denk-tank-groep die over Looier-problemen correspondeerden en Anita won bij de laatste Looier Cash de prijs voor degene met de minste biedfouten. Zij maakte er als ik me goed herinner in alle 28 spellen slechts één! Alle andere deelnemers aan puzzel 16-24 stortten zich in de bieding. 

Degene die gewonnen heeft was Anita Janssen.

 

Omdat ik weer eens te laat was met het doorgeven van dzee winnaars, zal de trekking vandaag plaatsvinden. 

 


top

Zondag, 26 juni 2016

Puzzel 16-25 met oplossing

Het spel van week 23 wordt deze week vervolgd. De bieding nu één stapje verder:

bridgeclub de Looier

 

Oost geverN/Z kwetsbaar:

West
-
Pas

Noord
-
?

Oost
2♠*
-

Zuid
2SA*
-

 

 

 

 

* Zwakke twee

* 16+ punten, dekking in de geopende kleur en een onbekende verdeling.

 

Wat zou jij op de Noord-plaats met de volgende hand bieden?

.

♠ 3

 Q T 6 2

 Q J 8 4

♣ A K Q 8

 

Oplossing probleem Puzzel 16-25 

Hoewel deze hand slem potentie heeft, moet je volgens mij eerst onderzoeken in welk contract gespeeld zal moeten worden. We gebruiken daarvoor de Niemeijer Conventie. Met 3♣ vraag je aan partner of hij een 4-, of 5-kaart in één van de hoge kleuren heeft. Er zou een 4- of 5-kaart  naast die stevige ♠ dekking kunnen zitten.

 

Een heel creatieve oplossing stuurden Arijan Porsius en Ewan de Bruin in. Arijan schreef:

Beste Hans,
Zonder meer duidelijk: 3♠! Dit bod is niet bedoeld om te weten te komen of Zuid een ♠-dekking bezit (want dat is bekend), maar om te weten of er een vierkaart aan de overkant zit! Zuid moet dus van onderaf aan op 4-niveau zijn biedbare kleur(en) bieden. Alle kleuren zijn welkom! 
mvg Arijan

 

Ewan schreef:

Hoi Hans,
Om aan te geven dat je slem-interesse hebt, zou ik beginnen met 3♠.
gr. Ewan.

 

Deze biedingen zijn voor mij te ingewikkeld, maar voor Looier + interessant. Ik wilde Ewan en Arijan dan ook beiden met € 75,- belonen omdat ze Looier + weer een eindje vooruit geholpen hebben. Naast de 3♣ oplossing wordt hun bod daarom eveneens als goed bestempeld. 

De inbreng van Arijan: "Zuid moet dus van onderaf aan op 4-niveau zijn biedbare kleur(en) bieden"  is belangrijk, omdat dit de mogelijkheid biedt om een lage-kleurenfit te ontdekken.

De slem-interesse die Ewan met dit bod wil aangeven is eveneens cruciaal. Zulke forcing biedingen kun je enkel met hele mooie handen doen en je partner wordt gelijk wakker geschud.

De betekenis van het 4♣-bod moet nu goed begrepen worden. Arijan bestempelt 3♠ (in dit specifieke geval) als een vraagbod. Hierdoor belooft het 4♣ antwoord een hand met minimaal een 4-kaart ♣! Dit is nu niet 'de Looier Slam Convention', want Noord is een onderzoek gestart.

 

Goede oplossingen werden er naast die van Arijan en Ewan ingestuurd door: Jetty van der Groes, Leni Oostendorp, Wessel Oomens, Peter Driessen, Marcel Winkel, Bernard Stegeman en Bart-Jan van Zijl

 

Jetty van de Goes was de winnares en mogen we deze week feliciteren. Zij speelde jammer genoeg noch maandag- noch dinsdagavond mee. De prijs gaat daarom in de PaasPuzzelPot. Daar zit ondertussen al € 900,- in!

 


top

Dinsdag, 28 juni 2016

Puzzel 16-26 met oplossing

Het spel van week 26 komt uit Looier Cash 2015. Toen werd na het openingsbod van 1♣ maar liefst aan 7 van de 8 tafels verkeerd gevolgd! Het is kan dus geen kwaad om van dat spel een puzzel te maken.

bridgeclub de Looier

 

West gever N/Z kwetsbaar:

West
1♣*
Noord
?
Oost

Zuid

 

 

* Kan een voorbereidende ♣ zijn.

 

Wat zou jij op de Noord-plaats met de volgende hand bieden?

♠ T 6 2

 A Q 7 5 4

 A K 9 5 3

♣ 

Oplossing probleem Puzzel 16-26 

Met lengtepunten mee tel je er precies 16. In 'Looier Light' geef je met 16+ punten zonder dekking in de geopende kleur een bod in de kleur van de tegenstanders. Hier is met 1♣ geopend. Noord moet hier dus met 2♣ volgen. In het Looier Cash toernooi had geen enkele van de Looier Light-speler dat bod bedacht!

 

'Looier Standaard' gebruikt het 2SA bod om een hand met twee 5-kaarten aan te geven. Hugo Ruighaver (wat je niet zou verwachten van iemand die nooit op de maandagavond speelt) koos als enige voor 2SA om zijnmooie 2-kleurenspel aan te geven. De bekende 5-kaart is de complementerende kleur van de kleur waarin geopend is. Hier werd ♣ geopend. De 5-kaart  is daardoor bekend.

Je kon deze puzzel dus op 2 manieren goed doen. Er werd bij Looier Cash door Noord aan 4 tafels 1 geboden, aan 2 tafels koos men voor 1, aan  één tafel werd er met doublet gevolgd. Petje af voor de heer Ruighaver die als enige voor één van de twee goede oplossingen koos en met 2SA volgde!

 

Hoe brachten de puzzelaars het er vanaf? Gelukkig ging dat heel wat beter. Er is in de loop van dit jaar dus kennelijk wel het een en ander bijgeleerd.

Goede oplossingen werden ingestuurd door: Wil Kenter, Leni Oostendorp, Guurtje Mulder, Donell Janssen, Anita Janssen, Arjan de Jong, Yvo Baudoin, Joop Schreuders, Wessel Oomens en Arijan Porsius.

 

John Schraven verrichtte de trekking en Joop Schreuders werd de winnaar.

 

 


top

Maandag, 11 juli 2016

Puzzel 16-27 met oplossing

We vervolgen het spel van week 23. De bieding weer één stapje verder:

bridgeclub de Looier

 

Oost geverN/Z kwetsbaar:

West
-
Pas

Noord
-
3♣*

Oost
2♠*
Pas
Zuid
2SA*
?

 

 

 

 

* Zwakke twee

* 16+ punten, dekking in de geopende kleur en een onbekende verdeling.

* 3♣ is Niemeijer en vraagt naar 4- en 5-kaarten hoog.

 

Wat zou jij als Zuid met de volgende hand bieden?

.

♠ A K 7 4

 A K 8

 K 3

♣ T 9 5 2

 

 

Oplossing probleem Puzzel 16-27 

De Niemeijer Conventie vraagt je met deze hand een 4-kaart in één van de hoge kleuren aan te geven door 3 te bieden. 'As simpel as that, maar...

Onze vriend Wessel Oomens zette me met zijn antwoord aan het denken. Wessel denkt in zwart-wit. Daar moet je doorheen prikken. Hij schreef:

 

3SA.

het is heel slecht om nu je 4 krt ♠ aan te bieden aangezien we nooit fit hebben
 
Ook Leni Oostendorp, Wil Kenter, Marcel Winkel en Joke & Joop Schreuders kwamen tot die conclusie. Joop gaf een uitgebreide uitleg:

Beste Hans,

 

Het gebruikelijke antwoord op het Niemeijer- bod van 3 Klaver door Noord zou, met de hand van Zuid, 3 Ruiten moeten zijn. Echter, Zuid kan al weten dat Noord geen vierkaart Schoppen kan hebben. Oost heeft immers met het zwakke 2 bod aangegeven over 6 Schoppen te beschikken en Zuid heeft zelf een vierkaart Schoppen. Noord heeft ook geen vijfkaart Harten want dan zou hij een transferbod hebben gegeven. Blijft dus over een vierkaart Harten bij Noord en dus geen fit in de hoge kleuren.  Ook al om de tegenstanders verder niet te informeren over het bezit van de hoge kleuren kan Zuid het beste direct 3SA bieden. Oost weet al dat Zuid dekking heeft in Schoppen en kan passen op 3SA of als zijn kaarten het toelaten slemonderzoek starten.

Mijn antwoord is dus: Zuid biedt 3SA.

 

Vr.groet,

Joop Schreuders

 

Wessel vindt het 3 antwoord dus niet goed. Hij heeft een punt als hij schrijft dat er toch nooit een fit in ♠ zal zijn. Toch kan het geen kwaad om partner te vertellen dat de 4-kaart in ♠ zit. Die zal dan vanzelf wel naar 3SA gaan. Het 3SA-bod, dat Wessel voorstaat, kun je mijns inziens niet altijd gebruiken. Na gelijk 3SA zal partner veronderstellen dat er een 4-, of 5-kaart in de lage kleuren zit. Als je dát als afspraak in dit 3SA-bod meeneemt breng je in ieder geval extra info over. Als je 3 biedt om een 4-kaart ♠ aan te geven, heb je een 3-3-3-4 verdeling! In die sporadische gevallen dat Noord minstens twee 4-kaarten in de lage kleuren heeft, zou die extra info goed van pas kunnen komen. Je krijgt dan een situatie die Arijan Porsius en Ewan de Bruin schetsten, waarbij je dan je eerste 4-kaart aanbiedt. Persoonlijk zou ik dat (om de 'Looier Slam Convention' te kunnen blijven gebruiken, via transfers doen. 4♠ vraagt dan om 5♣ te bieden en 5♣ verzoekt partner om een 5 antwoord. De vraag is of 3SA dan gemiddeld niet beter scoort. Enkel slem in één der lage kleuren zou extra kansen bieden, De vraag wordt dan of je in die situatie ook nog van transfers gebruik moet maken. Volgens mij wel, want je weet na 4♣ en daarna 4SA nog niet of er een fit in ♣ of  is. Moeilijke materie dus voor echte bollebozen!

De 3SAoplossing is dus typisch iets dat in Looier+ thuis hoort.  

 

We rekenen daarom beide antwoorden goed! Zowel 3 als 3SA (Als je een lange lage kleur hebt) scoren dus.

Voor het eveneens goede 3-bod kozen: Eveline van Weijnsbergen, Donell Janssen, Toos van Vliet, Anita Janssen, Arjan de Jong, Ed Kilian, Yvo Baudoin, Bart-Jan van Zijl, Arijan Porsius en Ewan de Bruin.

Ons jongste lid, Gilles de Jong trok Eveline van Weijnsbergen als winnares uit de wijnkoeler.


top

Vrijdag, 15 juli 2016

Puzzel 16-28 met oplossing

Spel 12 van Looier Cash 2015 was biedtechnisch bezien een heel interessant spel voor het biedsysteem.

bridgeclub de Looier

 

West opent met 2. Dit bod kan 3 betekenissen hebben. Gewoonlijk is het een 6-kaart met 6 tot 9 hoge kaartpunten.

 

Als Noord heb je de volgende hand:

♠ A Q 9 7 6 3

 J 

 A 9 4

♣ 8 5 4

 

Welk bod omschrijft deze hand optimaal?

 

"Oplossing Puzzel 16-28." 

 

Het is weer zo'n probleem waarmee je alle kanten op kunt. Er kwamen 3 verschillende antwoorden binnen:

a. Pas

b. 2♠

c. 3♠

 

Omdat er voor alle 3 de antwoorden pro en contra's te bedenken zijn, luidde mijn vraag: "Welk bod omschrijft deze hand optimaal?" Welk bod in de praktijk gemiddeld tot het beste resultaat zal leiden zou ik namelijk niet kunnen zeggen, 

 

Het bod waarmee Zuid gelijk een redelijk idee van je hand krijgt is het 3♠-bod. Je hebt een opening en een 6-kaart. De manche heb je niet in handen en  je laat het aan Zuid over om die al dan niet uit te bieden.

Er zijn ook wel redenen om die sprong te wagen, want die singleton in  maakt de kans dat Oost/West een fit in die kleur hebben groot. Zijn er voor hen manche mogelijkheden dan moeten ze gelijk 4 bieden. Noord heeft dan met 'the Law' een mogelijkheid om uit te nemen. De kans dat je je partner nog kan vertellen dat je een 6-kaart ♠ hebt wordt en door te passen en met het 2♠-bod kleiner.

 

Let op die singleton in  gaf bij mij de doorslag om hier gelijk 3♠ te bieden.

Ik had slechts 4 medestanders. Dat waren: Eveline van Weijnsbergen, Joke de Korte, Guurtje Mulder en Joop Schreuders, 

Thieu verrichte de trekking en Joke de Korte werd de gelukkige.

 

 


top

Maandag, 18 juli 2016

Los Puzzel 16-29 op en maak kans op € 100,-

We vervolgen het spel van week 23. De bieding is weer één stapje verder:

bridgeclub de Looier

 

Oost geverN/Z kwetsbaar:

West
-
Pas
Pas
Noord
-
3♣*
?
Oost
2♠*
Pas
Zuid
2SA*
3*

 

 

 

 

* Zwakke twee

* 16+ punten, dekking in de geopende kleur en een onbekende verdeling.

* 3♣ is Niemeijer en vraagt naar een 4- of 5-kaart hoog.

* 3 belooft een 4-kaart in de hoge kleuren.

 

Wat zou jij als Noord met de volgende hand bieden?

♠ 3

Q T 6 2

Q J 8 4

♣ A K Q 8

 

Stuur je oplossing vóór maandag 25 juli naar:  info@looier.com. Vermeld daarbij:

"Oplossing Puzzel 16-29." 

Woensdag 27 juli staat de oplossing op onze puzzel-pagina. Daar vind je ook de voorwaarden.

Als je Looier-Puzzels leuk vindt, doe mee! Enkel bij voldoende inzendingen gaan we verder met deze wekelijkse uitdaging. Komen er te weinig oplossingen binnen dan moeten we noodgedwongen stoppen.  Zegt het voort!

 


top

Woensdag, 27 juli 2016

Puzzel 16-29 met oplossing

We vervolgen het spel van week 23. De bieding is weer één stapje verder:

bridgeclub de Looier

 

Oost geverN/Z kwetsbaar:

West
-
Pas
Pas
Noord
-
3♣*
?
Oost
2♠*
Pas
Zuid
2SA*
3*

 

 

 

 

* Zwakke twee

* 16+ punten, dekking in de geopende kleur en een onbekende verdeling.

* 3♣ is Niemeijer en vraagt naar een 4- of 5-kaart hoog.

* 3 belooft een 4-kaart in de hoge kleuren.

 

Wat zou jij als Noord met de volgende hand bieden?

♠ 3

Q T 6 2

Q J 8 4

♣ A K Q 8

 

Oplossing probleem Puzzel 16-29 

Bij Niemeier is Noord, op zoek naar een fit in . Nu Zuid met 3 heeft aangegeven in minstens één van de twee hoge kleuren een 4-kaart te hebben, noemt Noord de 4-kaart hoog die hij niet heeft. Door dat bod kan Zuid, als er een fit is, het spel spelen en komen de vele punten van Zuid niet op tafel.

Het juiste bod is dus 3♠.

De volgende puzzelaars hebben de juiste oplossing ingestuurd: Renate Syswerda, Leni Oostendorp, Yolanda Schaefer, Wil Kenter, Joke de Korte, Peter Driessen, Bart-Jan van Zijl, Yvo Baudoin, Wessel Oomens, Joop Schreuders, Marcel Winkel en Arijan Porsius.

 

Piet Tamminga verrichtte de trekking en Wil Kenter was de gelukkige winares!

 

 


top

Dinsdag, 11 oktober 2016

Vakantie-puzzel met oplossing

De laatste puzzel van dit jaar.

 

 

Puzzelaar Looier Vakantie Bridge Puzzel

De Vakantie-Puzzel is de laatste puzzel die we dit jaar on line zetten.

De prijs was € 500,-. Het was dus alleszins waard een oplossing in te sturen.

 

 

De vraag en het biedverloop van deze Puzzel:

 

West
-
Pas
-
Noord
1♣*
3♣*
-
Oost
2*
Pas
-
Zuid
2♠*
?
-

 

 

 

 

 

* 1♣  belooft een opening. Noord behoeft geen ♣ -kaarten te hebben!

* 2  belooft een 6-kaart met minimaal 9 hoge kaartpunten.

* 2♠  is een relay.

* 3♣  belooft een 5-kaart en maximaal 14 hoge kaartpunten.

 

Wat wordt je bod, met de volgende hand, in een parenwedstrijd als

jullie kwetsbaar zijn?

♠  Q T 9 2

  J T 3

  K 6 4

♣  K Q T

 

Oplossing Vakantie-Puzzel. 

Door het tussenbod van 2 kun je niet meer uitvinden of partner mini-, dan wel maximaal is. Als je partner minimaal is hebben jullie te weinig punten voor de manche. Er is een fit in ♣ pas is dan het juiste bod. Is je partner maximaal, dan zit er misschien een manche in. Het hangt nu van je karakter af wat je gaat bieden. "Flyers" zullen met 3 om een stop in  vragen. "Keepers" zullen met 3♣ tevreden zijn. Het kan beide goed uitpakken dus beide antwoorden zijn goed.

Goede oplossingen werden ingestuurd door: Donell Janssen, Saskia Swart, Eveline van Weijnsbergen, Joke de Korte, Anita Janssen, Martha Horbach, Arijan Porsius, Fred Valkenburg, Yvo Baudoin, Fred Renkema, Thieu Wolters, Wessel Oomens, Tom Out, Joop Schreudersen  Ewan de Bruin.

 

Yolanda Schaefer verrichtte de trekking en alsof de duvel er mee speelt, ze haalde er haar vriend Arijan Porsius als winnaar uit. Arijan Porsius, Ewan de Bruin en Thieu Wolters speelden echter niet mee, dus deze prijs van €  500,- gaat aan Arijans neus voorbij. Het geld komt nu in de Paas-Puzzel-Pot terecht. In die pot zit nu al € 1.400,-!

Als je die € 1.400,- wilt winnen schrijf dan maandag 17 april maar vast in je agenda. Ken je de Looier biedtechniek nog niet en wil je daar wel meer van weten? Onze Lesbox Looier is, in verband met de komende Sinterklaas, voor € 5,- bij de club te koop. Hij kan ook via de volgende link besteld worden. er komen dan echter € 10,- verzendkosten bij. 

 

 


top

Dinsdag, 4 april 2017

Paas-Puzzel

Wie van onze puzzelaars wint de € 1.400,- die er nu in de puzzelpot zit?

 

Los onderstaande Puzzel op en maak kans op die € 1.400,-!

 

Hoewel we 's middags altijd Acol spelen, gebruiken we op maandagavond het Looier Biedsysteem.

Afgelopen maandag kwam er een interessant biedverloop voorbij. Daarover heb ik enkele vragen. Als je de antwoorden daarop vóór 2e Paasdag naar info@looier.com instuurt en je 's avonds meespeelt maak je grote kans om die € 1.400,- te winnen. Wij kunnen maximaal 40 mensen plaatsen dus... 

 

bridgeclub de Looier

 Noord opende met 1♣. Oost volgde met 2.

2Belooft een 6-kaart , minimaal 9- en maximaal 14 hoge kaartpunten. 

Zuid bood nu 2.

 

Vraag 1. Wat is de betekenis van dit bod?

 

Noord steunde dat -bod en bood 3.

Oost volgde met 4 en Zuid bood nu 4SA

 

Vraag 2. Wat moet Noord met de volgende hand bieden?

 

♠ K 8 4

 J T 5 

 7

♣ A Q J 6 4 3

 

Stuur je oplossing vóór maandag 17 april naar:  info@looier.com. Vermeld daarbij:

"Oplossing Looier-Paas-Puzzel 2017." 

Dinsdag 18 april wordt de oplossing en de eventuele winnaar op onze puzzel-pagina vermeld. Daar vind je ook de voorwaarden.

Als je Looier-Puzzels leuk vindt, stuur dan je e-mail adres naar info@looier.com! We gaan na deze Paas-Puzzel weer verder met Looier-puzzels. De prijs wordt die je kunt winnen is € 10,- per keerDoe mee en zeg het voort!

 


top

Dinsdag, 18 april 2017

Paas-Puzzel met oplossing.

 

Hieronder volgen eerst de vragen van de Paas-Puzzel nog eens: 

bridgeclub de Looier

 

Partner zat Noord en opende met 1♣. Oost volgt met 2. Dat bod belooft een

6-kaart , minimaal 9 en maximaal 14 hoge kaartpunten. 

Zuid bood nu 2.

 

Vraag 1. Wat is de betekenis van dit bod?

 

Noord steunt dat -bod en biedt 3.

Oost volgt met 4 en Zuid Bied nu 4SA

 

Vraag 2. Wat moet Noord met de volgende hand bieden?

 

♠ K 8 4

 J T 5 

 7

♣ A Q J 6 4 3

 

"Oplossing Looier-Paas-Puzzel 2017." 

Het antwoord op vraag 1 is: 2 is een relay.

Noord had het 2-bod niet geallerteerd en vatte het kennelijk als een stopbod op. Vanwege de singelton  waardeerde Noord zijn hand op en steunde de niet aanwezige 5-kaart .  Eigenlijk had Noord na de relay zijn hand verder moeten omsschrijven en 3♣ moeten bieden.

 

De zuid-hand zag er als volgt uit:

Zuid

♠ Q J 9 7

 A Q 6 

 A Q

♣ K 8 7 2

 

Met zijn 18 punten schreeuwde die hand om slem. Door het tussenbod van 4 kon Zuid geen 2e relay geven, Zijn bezit, nu Noord met zijn -bod 16+ punten had beloofd, maakte een sans-slem echter eveneens mogelijk. De vraag was: Moet het groot of klein slem worden.

Het antwoord op vraag 2 had moeten zijn 5 (één of 4 azen) want in Looier gebruik je de KRO-azen vraag. Mijn partner lijdt aan hetzelfde euvel als velen onder ons. We bieden voordat we nadenken. Hij had zijn pas-kaartje al uit zijn bidding-box getrokken, dacht toen na en wilde het kaartje weer terugsteken. Dat kan niet! Het eindcontract werd daarom 4NT. Geen van de andere tafels had zelfs met deze prachtige handen ook maar een poging tot slem ondernomen! De resultaten op dit spel waren:

3NT +3

3NT contract

4 gedubbeld -2

De enige (mislukte) poging tot slem werd er door ons ondernomen 4SA +2.

De beoordeling van de handen laat dus kennelijk nog steeds veel te wensen over en het bieden gaat dan evenmin optimaal.

 

Tussen de ingestuurde antwoorden op deze Paas-Puzzel zaten gelukkig aanmerkelijk minder foute. De goede antwoorden werden ingestuurd door:  

Martha Horbach, Joke de Kort-Schreuders, Guurtje Mulder, Christine Oey, Saskia Swart, Eveline van Weijnsbergen, Piet Forma, Wessel Oomens, Tom Out, Jan Raap, Fred Renkema, Joop Schreuders en Fred Valkenberg.

 

 Joop Schreuders werd door Philip Reuvers als winnaar uit de ijsemer met de 13 namen van mensen die een goede oplossing hadden ingestuurd getrokken. De prijs van € 1.400,- is dus gevallen en we moeten nu gaan sparen voor de Vakantie-Puzzel. Puzzel 17-2 staat al op de site.

 

Leen van den Herik had nog wat vragen over de spelverdeling en jet juiste Looier bieden. 

  

West
-
3Pas
Pas
Pas
Pas
Noord
1
3
4
5
Pas
Oost
2
3
Pas
Pas
Pas
Zuid
2

4SA
6

 

 

1♣ belooft een opening eventueel 0 klaveren

2♥ is de relay 8+ punten ♥ hoeft niet echt te zijn.

3♣ belooft nu 5-kaart ♣, geen 2e lange kleur en maximaal 14 of 15 hoge kaartpunten inclusief één lengtepunt.

4♣ is de Looier Slam Convention en vraagt naar het aantal kleuren met twee-verliezers

4♥ vertelt Zuid dat Noord één 2 verliezer heeft, in dit geval is dat toevaliggerwijze de ♥-kleur.

4SA is azenvragen met KRO

5♦ belooft één of 4 azen.

 

Het spel lag als volgt:

 

Spel
N/NZ
K 8 4
J T 5
7
A Q J 6 4 3
T 3
9 8 7 3 2
9 8 5
T 9 5
N
W
O
Z
A 6 5 2
K 4
K J T 6 4 3 2
Q J 9 7
A Q 6
A Q
K 8 7 2

 

Als je Looier-Puzzels leuk vindt, stuur je e-mail adres naar info@looier.com! We gaan na deze Paas-Puzzel weer verder met Looier-puzzels. De prijs wordt die je kunt winnen is € 10,- per keerDoe mee en zeg het voort!

 


top

Dinsdag, 25 april 2017

Puzzel 17-2 met oplossing

bridgeclub de Looier

 

Wat zou jij als Noord in het Looier-biedsysteem met de volgende hand openen?

♠ J 8 5 4

 A J 6

 K J 8 6

♣ A 6 

  

"Oplossing Puzzel 17-2." 

 

Hoewel de oplossing voor spelers die het Looier biedsysteem gebruiken heel eenvoudig is, hebben Acol spelers er wat moeite mee. In Acol bied je van 2 vierkaarten altijd de laagste als eerste, in Looier is het afhankelijk van het aantal punten. Met 12 t/m 15 punten start je van 2 4-kaarten met de hoogste, met 16 t/m19 punten start je met de laagste. Het voordeel is dat je partner al 1 of 2 biedingen kan zien of er manche mogelijkheden zijn, omdat hij het aantal punten dan weet.

 

In dit geval tel je 14 punten en dan open je in Looier met 1♠. Grote voordelen van dit openings-bod zijn dat;

a. Partner gelijk weet dat je maximaal 15 punten hebt.

b. Een kleur-volgbod op één hoogte voor de tegenstanders onmogelijk wordt.

 

De juiste oplossing werd door de volgende puzzelaars ingestuurd: Martha Horbach, Anita Janssen, Donell Janssen, Joke de Korte, Guurtje Mulder, Christina Oey, Saskia Swart, Renate Syswerda, Eveline van Weijnsbergen, Peter Driessen, Wessel Oomens, Tom Out, Jan Raap, Joop Schreuders, Fred Valkenberg.

De winnaar werd Renate Syswerda.

 

Als je Looier-Puzzels leuk vindt, doe mee! Enkel bij voldoende inzendingen gaan we verder met deze wekelijkse uitdaging. Komen er te weinig oplossingen binnen, dan zijn de vele uren die het kost om de puzzels te maken en de oplossingen te controleren het niet waard om door te gaan. Het risico is dat we dan stoppen.  Zegt het voort en doe mee!

 


top

Dinsdag, 2 mei 2017

Puzzel 17-3 met oplossing

Het openingsbod van Noord op spel één spel van Looier Cash (de jaarlijks terugkerende wedstrijd met ruim € 8.000,- aan prijzen) was 1♠. 

Een 5-kaart zonder plaatjes noem je gewoonlijk niet als volgbod. De 3-5-1-4 verdeling van Oost was zó mooi, dat niet kwetsbaar 2 voor agressive bieders aanvaardbaar is. Aan de helft van de tafels werd dan ook met  gevolgd, terwijl de andere helft paste. Ook die pas is juist! Daarom 2 vragen:

bridgeclub de Looier

 

Vraag 1: Wat moet Zuid bieden na een pas van Oost? 

Vraag 2: Wat doet Zuid na een 2-tussenbod?

 

De hand van Zuid was de volgende:

♠ 7 2

 H 9

 T 7 5 2

♣ Q J 7 4 3 

 

Kent u het Looier Biedsysteem niet? De systeemkaart van 'Looier Light' kunt je via de volgende link bekijken: • Systeemkaarten Daarop staat de info om dit probleem te tackelen. Je komt gewoonlijk in betere contracten als je volgens het Looier Systeem biedt. Het kan dus geen kwaad om even te kijken.

 

♣"Oplossing Puzzel 17-3." 

Na een pas van Oost moet Zuid een stopbod geven. Er staan hem 3 mogelijkheden ter beschikking:

a. Pas

b. 1SA

c. 3♣

Een pas als stopbod met een dubbelton als je partner een 4-kaart kan hebben is in Looier verboden! Er staan daardoor nu dus nog slechts 2 wegen open.

Het 1SA-bod. Dat bod kun je doen omdat 3♣ wel erg hoog is. Er kan dan echter een probleem ontstaan als Noord (die verplicht is na het 1SA-bod van zijn partner zijn tweede kleur te noemen) 2 biedt. Je moet dan 2SA zeggen en daarop moet partner dan passen, of als hij 3 lange kleuren heeft zijn 3e lange kleur noemen. Het 1SA stop-bod is in ieder geval goed.

Het 3♣ stopbod heeft, zoals ik al zei, het nadeel dat het hoog is. Bovendien gaat een mogelijke fit in  verloren. Het belemmert de tegenstanders wel behoorlijk. Het 3♣-bod is niet fout, maar na een pas van Oost prefereer ik 1SA. 

 

Na een volgbod van 2 door Oost, staan de volgende mogelijkheden open:

a. Pas

b. 2SA, omdat je een stop in  hebt.

c. 4♣ (3♣ zou de relay zijn!) 

Pas is nu wel mogelijk. Het is echter wat dociel, omdat een fit in één van je andere kleuren, door dat tussenbod, veel groter wordt. Voor pas zou ik dus niet kiezen.

2SA zou mijn keuze zijn. Als partner een 2e kleur heeft noemt hij die en dan komt alles op zijn pootjes terecht. Heeft Noord  als 2e kleur dan past hij. 

4♣ is veel te hoog. Bovendien zullen er beslist spelers zijn die denken dat je naar slem wilt en het 4♣-bod als de 'Looier Slam Convention' zien, want een stopbod op 4-hoogte als je ook de mogelijkheid hebt om te passen is wel erg bizar. Het is veel beter met 2 SA gelijk duidelijkheid te scheppen.

 

Het antwoord op vraag één is dus 1SA of 3♣.

Het antwoord op vraag twee is 2SA

 

Tot mijn grote verdriet werd er slechts één geheel goede oplossing op deze puzzel ingestuurd. Enkel Christina Oey durfde het aan om op vraag 2 als stopbod 2SA  te geven. Er is dus één goede goede oplossing ingestuurd. 

 

Eén opmerkelijk bod op spel 1 trok mijn aandacht. Dat was de afwachtende pas. Verschillende Oost spelers pasten na het openingsbod van 1♠. Zij boden hun slechte 5-kaart  echter wel toen Zuid met 1SA 'n stopbod had gegeven. Het is niet echt verkeerd, maar het is gewoonlijk beter gelijk te storen. Op dit spel bijvoorbeeld kunnen N/Z daardoor goedkoop hun -fit ontdekken. Geef zo mogelijk) gelijk een volgbod. Als je wacht moet je misschien te hoog volgen. 

 

Hier volgt het hele spel met dié biedingen die of door de beugel kunnen, of gewoon goed zijn: 

 

Spel 1 Looier Cash 2016

 

Als je Looier-Puzzels leuk vindt, doe mee! Wij worden erg blij van veel goede oplossingen en behalve de eer, goede bieders krijgen een naamsvermelding, kun je ook nog € 10,- verdienen.  Zegt het voort en doe mee!

 


top

Zondag, 7 mei 2017

Puzzel 17-4 met oplossing

De vraag was:

Geef het biedverloop van de eerste ronde weer op het volgende spel:

 

Spel
N/N/Z
A Q T 9 8 6
-
K Q 3
K 6 5 2
4
A K J T 9 3
7
A Q 8 7 3
N
W
O
Z
J 3
7 6 5
A T 9 8 5 4
9 4
K 7 5 2
Q 8 4 2
J 6 2
J T

 

"Oplossing Puzzel 17-4." 

 

Er zijn vele goede biedverlopen mogelijk, maar mijn favoriet is het onderstaande. Ook een pas door Oost is in verband met het minimale aantal punten niet verkeerd, maar...

Als Oost past, dan moet West met 2♣ openen! De kracht van dit wapen wordt door velen onderschat! Zowel de zwakke 2♣ van Oost, als de semi forcing opening van West zijn opgelegd. Is er niet 2♣ geopend, dan heb je niet volgens het Looier Biedsysteem geboden.

 

Als Oost met 2♣ is geopend, stuit West na de pas van Zuid, op een 2e moeilijkheid. Je hebt met een beetje fantasie 8 speelslagen, Als je punten telt kom je echter aan 17 en een misfit in de . Op de systeemkaar staat dat als partner na een 2♣ openingsbod iets anders dan 2 biedt, hij 18+ punten belooft. Mag je nu met die prachtige kaart 2 bijbieden, of ben je verplicht 2 te zeggen?

 

Realiseer je dat die puntentelling een hulpmiddel is om het potentieel aan slagen te bepalen. Je mag altijd van de systeemkaart afwijken mits je partner daarvan niet op de hoogte is! Het gaat uiteindelijk om het aantal slagen dat je kunt maken. Staar je niet blind op de punten, maar tel eerst die slagen! Vanuit dat gezichtspunt heeft West een pracht-hand! Het 2-bod is dan ook het enige juiste na een opening met 2♣ van Oost.

 

Het optimale biedverloop in de eerste ronde, als je het Looier biedsysteem gebruikt, is:

West
-
2*

Noord
-
4♠*

Oost
2♣*
-

Zuid
P
-

 

 

 

 

* Het 2♣ kan de volgende handen omschrijven: 

   a. Een zwakke 6-kaart met 8 of minder hoge-kaartpunten.

   b. Een semi forcing opening in alle kleuren

   c. Een manche-forcing opening met minimaal 9 slagen als ♣ troef wordt

   d. De 'Lekke Sans': Een hand met ± 8 slagen voor het oprapen en waarin je in één kleur kort bent en 'n dekking mist.

* Met het 2-bod belooft West  inclusief lengte punten 18+ en een 6-kaart.

* Noord vreest een 4 contract voor Oost-West, heeft zelf wat te melden en 'gokt' op 4♠. Op deze wijze maakt Noord het Oost-West erg moeilijk.

 

Oost heeft een 3-kaart steun in  en geen enkele verdeiging tegen 4♠. Volgens 'The Law of Total Tricks' zou hij moeten passen, maar misschien laten Noord-Zuid zich naar 4♠ opdrijven en als 5 er in zit ben je helemaal spekkoper! 

In Looier Cash 2016 werd er met de Oost-hand aan 5 van de 6 tafels niet geopend. Als je het de tegenstanders moeilijk wil maken open dan een hand met zo'n zwakke 6-kaart! 

 

Niet alleen op Looier Cash werden er veel bied-fouten op dit spel gemaakt. Ook nu kwamen er slechts enkele goede oplossingen binnen. Joke de Korte-Schreuders en haar man Joop stuurden goede oplossingen in. Joke werd door Tom Out uit de pot getrokken en won de prijs van € 10,-..

 

Arjan de Jong stuurde een interessant biedverloop in. Hij liet Noord, na het 2-bijbod van West, met 2♠ volgen. Wat moet Oost nu bieden? Dat werd het probleem van puzzel 17-5. De oplossing daarvan moet uiterlijk zondag 14 mei 2017 naar info@looier.com worden ingestuurd. Zet daar je tanden maar eens in!

 

Als je Looier-Puzzels leuk vindt, doe mee! Wij worden erg blij van veel oplossingen. Behalve de eer (goede bieders krijgen een naamsvermelding op de site) verdien je misschien € 10,-.  

Zeg het voort en doe mee!

 


top

Maandag, 15 mei 2017

Puzzel 17-6

bridgeclub de LooierOp spel 3 van Looier Cash 2016 werden weinig fouten gemaakt. 

Toch was er één bod waarbij de ene helft van de spelers een andere aanpak verkoos dan de andere. 

Alle Zuid-handen openden met 1. Hoewel het niet een specifiek Looier bied-probleem betreft, wil ik dit toch als puzzel van deze week presenteren.

 

West is aan de beurt, is kwetsbaar en heeft de volgende hand:

♠ K T 9 4 3

 K T 4

 Q 9

♣ 5 3 2 

  

De vraag luidt: Welk bod moet West doen?

 

Stuur je oplossing voor maandag 22 mei naar: info@looier.com onder vermelding: 

"Oplossing Puzzel 17-6." Inzenders van een goede oplossing worden op onze site vermeld en kunnen, indien zij maandagavond aanwezig zijn en aan de drive deelnemen, € 10,- winnen.

 

Als je Looier-Puzzels leuk vindt, doe mee! Wij worden erg blij van veel oplossingen.

Behalve de eer (goede bieders krijgen een naamsvermelding op de site) verdien je misschien € 10,-.  

Zeg het voort en puzzel mee!

 


top

Dinsdag, 16 mei 2017

Puzzel 17-5 met oplossing

bridgeclub de Looier

We herhalen het probleem eerst:

Stel dat Noord op het spel 2 van Looier Cash, dat we vorige week als puzzel aanboden, weinig durf heeft en met 2♠ volgt.

Er ontstaat dan een interessante kwestie. Wat moet Oost na het volgende biedverloop doen? 

 

West
-
2

Noord
-
2

Oost
2
?

Zuid
Pas


 

 

 

 

 

Spel 2

N/N/Z
A Q T 9 8 6
-
K Q 3
K 6 5 2
4
A K J T 9 3
7
A Q 8 7 3
N
W
O
Z
J 3
7 6 5
A T 9 8 5 4
9 4
K 7 5 2
Q 8 4 2
J 6 2
J T

 

"Oplossing Puzzel 17-5." 

 

Welke mogelijkheden heeft Oost?

Oost zou kunnen passen. West komt toch nog aan de beurt en hij geeft pet pas in elk geval een zwakke opening aan.

Hij zou 3 kunnen bieden. 

Hij zou het, met die 3-kaart steun, Noord-Zuid ook moeilijk kunnen maken en een afmaakbod van 4 kunnen geven. Dat bod belooft een zwakke hand met steun in , want met een sterke hand zou Oost kracht moeten aangeven door een 3♠ of 4♣ bod.

 

Als oplossing van probleem 17-4 gaf Arjan de Jong, het gehele biedverloop op dit spel weer. De puzzel vroeg enkel naar de eerste bieding van alle vier de spelers. Arjan stelde na bovenstaand biedverloop 3 voor. Dat bod vind ik onjuist. Het kan in een extreem geval namelijk zo zijn dat je sterk met  bent. Ik geef toe het is vergezocht maar ik heb het ooit meegemaakt. Handig is het hierover duidelijke afspraken te maken.

 

De basis van Looier is dat de openaar zijn hand vertelt. Oost moet West dus laten horen dat hij een zwakke hand heeft. Na een relay van West zijn we gewend dat met pas aan te geven.

West heeft aangegeven over een sterke hand te beschikken en als Noord gepast zou hebben, zijn we met een zwakke hand gewend onze zwakke kleur te noemen om het bod open te houden. We zouden dan verplicht zijn 3 te bieden.

Nu Noord wel heeft tussengeboden en West nog een bieding mag doen, staan ons plotseling verschillende wegen open om onze hand nauwkeuriger te omschrijven:  

 

- a. Passen lijkt mij nu de  juiste actie. Je geeft daarmee aan een minimale hand te hebben met een 6-kaart en hooguit 6 hoge kaartpunten.

- b. Het 3-bod belooft een zwakke hand met 7 of 8 punten zonder fit.

- c. Het 4 bod is een "afmaakbod" en belooft een fit (minstens een 3-kaart) met 7 of 8 punten.

 

We spreken af dat alle andere biedingen zijn sterk zijn!

- d. Het 3-bod zou minimaal een 3-kaart steun in  en een sterk spel beloven. De kleur staat nu vast en West moet nu slem onderzoek statren.

- e. Het 3♠-bod zou een -fit ontkennen en om een stop in ♠ vragen om een sans-contract te kunnen spelen. Zonder 1ste of 2e controle in ♠ in één der handen wordt slem onmogelijk.

- f. Met 3NT ontken je een -fit en geef je aan over een ♠-stop te beschikken. Slem is mogelijk, maar riskant als de ♠-stop uit Q-J-X bestaat.

-gf. Met 4♣ (Looier Slam) neem je het initiatief over. Voor jou staat de kleur vast en je wilt enkel meer info over de hand van West hebben voordat je het eindcontract bepaalt. 

- h. Met 4 ontken je een -fit en geef je aan over een sterke hand met  te beschikken.

- i. Met 4♠ ontken je een -fit en geef je aan over een sterke hand met ♠ te beschikken.

 

Het moge duidelijk zijn dat, als er 2 sterke handen zijn, en de kleur soms werd vastgesteld gewoonlijk slem onderzocht zal moeten worden. Indien dat nog mogelijk is, starten we met de 'Looier Slam Convention'. Die conventie vraagt naar het aantal 'Rotte Kleuren'. Ben je het 4♣-bod gepasseerd dan vraag je met 4SA azen. 

 

Met de gedachte in het achterhoofd dat het 2♠-bod van Noord in dit geval niet het juiste bod is, geeft Oost bij bovenstaand biedverloop een PAS om zijn kaart optimaal te omschrijven. West zal zijn ♣ nu introduceren den dan moet Oost voor  kiezen.

West
-
2

Noord
-
2♠

Oost
2♣
Pas

Zuid
Pas


 

 

 

 

 

Vele puzzelaars zijn in de val getrapt, want er is slechts één goede oplossing ingestuurd. We hebben het hele spel getoont en dan zie je dat je in dit specifieke geval 'n kansje hebt 4 te maken. Mijn vermoeden is dat daarom verschillende puzzelaars voor een 3 of 4-bod kozen.

De goede  oplossing werd door Leen van Herik ingestuurd, Leen speelde maandagavond echter niet mee. De € 10,- die hij won gaan daardoor in de Puzzel-Prijzen-Pot. De stand daarvan is nu € 120,-.

 

Het is fijn dat er (dankzij het bod van Arjan de Jong) nu vastligt welke weg we normaliter bij dit soort biedverlopen zullen bewandelen.

 

Als je Looier-Puzzels leuk vindt, doe mee! Wij worden erg blij van veel oplossingen. Behalve de eer (goede bieders krijgen een naamsvermelding op de site) verdien je misschien € 10,-.  

Zeg het voort en doe mee!

 

Geaccepteerde biedverlopen in Looier zijn:

Spel 2 Looier Cash 2016


top

Maandag, 22 mei 2017

Puzzel 17-8

We slaan spel 4 van Looier Cash 2016 even over.

bridgeclub de Looier

Tot 16 september run ik 'Albergo Ristorante San Carlo'. Dit schitterend hotel met uitzicht op zee is bij Massa/Carrara gelegen. De biedingen op spel 4 van Looier Cash zijn niet naar Toscane meegekomen en de behandeling van dat spel houden jullie tegoed. Mochten we deze biedserie in de toekomst uitgeven, dan is het handig als de nummering correspon-

deert. We slaan puzzel 17-7 dus even over en schotelen jullie eerst Puzzel 17-8 voor. 

 

Na een pas van Noord werd door Oost met 1♠ geopend. Welk is het optimale volgbod dat Zuid hier kan geven? Het is weer zo'n twijfelgeval. Als je een andere keuze maakt is dat niet gelijk fout, maar we hebben het hier over toppers en 2e klassers en wij streven naar de top! Er valt nog wat te verbeteren, want aan 5 van de 6 tafels koos men niet voor dit optimale bod.

 

Zuid had de beschikking over onderstaande hand en N/Z zijn kwetsbaar:

♠ J 4

 A K T 4

 4

♣ Q J 8 7 4 2 

  

Welk bod zou Zuid moeten doen?

 

Stuur je oplossing voor maandag 29 mei naar: info@looier.com onder vermelding: 

"Oplossing Puzzel 17-8." Inzenders van een goede oplossing worden op onze site vermeld en kunnen, indien zij maandagavond aanwezig zijn en aan de drive deelnemen, € 10,- winnen.

 

Als je Looier-Puzzels leuk vindt, doe mee! Wij worden erg blij van veel oplossingen.

Behalve de eer (goede bieders krijgen een naamsvermelding op de site) verdien je misschien € 10,-.  

Zeg het voort en puzzel mee!

 


top

Dinsdag, 23 mei 2017

Puzzel 17-6 met oplossing

bridgeclub de LooierVoordat we de oplossing van puzzel 17-6 geven herhalen wij de vraag: 

  

Zuid opent met 1.

West is kwetsbaar en aan de beurt. Hij heeft de volgende hand:

♠ K T 9 4 3

 K T 4

 Q 9

♣ 5 3 2 

  

De vraag luidt: Welk bod moet West neerleggen?

 

 

 

"Oplossing Puzzel 17-6." 

 

Je zou ook de vraag ook als volgt kunnen stellen: "Moet West kwetsbaar 1♠ bieden of moet hij passen?"

Er blijken twee verschillende meningen op onze club te heersen, want de helft van de Looier Cash deelnemers paste op dit spel terwijl de andere helft een volgbod van 1♠ gaf.

De hulpregel die we gewoonlijk hanteren is: "Kwetsbaar heb je voor een volgbod 10 punten nodig en niet kwetsbaar 8." René Zwaan had als extra regel dat er 2 plaatjes in die kleur dienden te zitten. Hier tel je 8 hoge-kaartpunten en één lengte-punt. Je hebt één plaatje, maar 2 Honneurs, want de tien geldt als je het over Honneurs hebt, zoals in het oude Culbertson systeem gebruikelijk was, ook als honneur. Dit is dus een grensgeval, maar doordat Zuid met 1 opende, zijn je tien en je heer plotseling gouden kaarten. Hierdoor mag je je hand best opwaarderen.

 

Feit is, dat spelers die 1♠ tussenboden de kans vergroten dat de bieding van Noord/Zuid ontspoort. Noord moet nu namelijk in Looier zowel als in Acol een stopbod van 2 geven. Oost heeft een 3-kaart steun in ♠ en net geen opening. Hij biedt natuurlijk 2♠. en nu wordt het vechten om de deelscore. 2♠ Zit precies. 3 Ging soms één down, maar werd ook gemaakt. Het loont dus om gelijk tussen te bieden. Het probleem van deze hand was eigenlijk hoe moet West deze hand waarderen na het opteningsbod van 1.

 

Het antwoord van puzzel 17-6 is: 1♠.

Goede oplossingen werden ingestuurd door: Guurtje Mulder, Joke de Korte-Schreuders, Joop Schreuders, Fred Valkenburg

 

Het hele spel lag als volgt en goedgekeurde  Looier biedingen staan hieronder.

Spel 3 Looier Cash


top

Maandag, 29 mei 2017

Puzzel 17-9

Spel 6 van Looier Cash 2016

bridgeclub de Looier

Het restaurant van 'Albergo Ristorante San Carlo' is weer open.  In 2016 konden we geen huurder vinden, maar dit jaar is het gelukt om voor het restaurant een enthousiaste Italiaanse kok te vinden. Dat is een hele opluchting.

Op het spel dat we deze week behandelen was er onenigheid over het openingbod. Het openingsbod was aan 3 tafels anders dan aan de andere 3 tafels. Wat zouden julie met de volgende hand als Oost openen?

Oost was gever en kwetsbaar.  Dit was zijn hand:

♠ T 9 2

 Q 3

 J T 9 6 5 2

♣ H 8 

  

Welk bod zou Oost in Looier moeten doen?

 

Stuur je oplossing voor maandag 5 juni naar: info@looier.com onder vermelding: 

"Oplossing Puzzel 17-9." Inzenders van een goede oplossing worden op onze site vermeld en kunnen, indien zij maandagavond aanwezig zijn en aan de drive deelnemen, € 10,- winnen.

 

Als je Looier-Puzzels leuk vindt, doe mee! Wij worden erg blij van veel oplossingen.

Behalve de eer (goede bieders krijgen een naamsvermelding) verdien je misschien € 10,-.  

Zeg het voort en puzzel mee!

 


top

Dinsdag, 30 mei 2017

Puzzel 17-8 met oplossing

De uitslag van spel 4 van Looier Cash 2016 is in Nederland achtergebleven.

We hebben daarom puzzel 17-7 even overgeslagen.

bridgeclub de Looier

Tot 16 september run ik 'Albergo Ristorante San Carlo'. Dit schitterend hotel met uitzicht op zee is bij Massa/Carrara gelegen. De biedingen op spel 4 van Looier Cash zijn niet naar Toscane meegekomen en de behandeling van dat spel houden jullie tegoed. Mochten we deze biedserie in de toekomst als hulpmiddel bij de Looier-lessen uitgeven, dan is het handig als de nummering correspondeert. Jullie krijgen daarom eerst Puzzel 17-8 voorgeschoteld. 

 

De vraag luidt:

Na een pas van Noord werd door Oost met 1♠ geopend. Welk is het optimale volgbod dat Zuid hier kan geven?

 

Zuid had de beschikking over onderstaande hand en N/Z zijn kwetsbaar:

♠ J 4

 A K T 4

 4

♣ Q J 8 7 4 2 

  

Oplossing van Puzzel 17-8

 

Het is weer zo'n twijfelgeval. Als je een andere keuze maakt is dat niet gelijk fout, maar we hebben het hier over toppers, 2e en 3e klassers. Wij streven naar de top en dan valt er hier nog heel wat te verbeteren, want er was maar één speler die voor dit (mijns inziens) optimale bod koos. Wessel Oomens was die topper alle anderen kozen voor in mijn ogen mindere oplossingen.

De keus gaat tussen: Pas, 2♣ en doublet.

 

Ook al ben je kwetsbaar en zal ♠-boer van weinig waarde zijn, deze mooie verdeling en 3 lengtepunten op totaal van 14 punten noopt tot bieden. De verleiding is groot om het spel naar je toe te trekken en met 2♣ te volgen. Het lijkt legitiem, want je hebt, met je magere 11 hoge kaartpunten een argument, maar de ♣-kleur is rafelig en het is sowieso niet handig aan een mogelijke fit in de hoge kleuren voorbij te gaan. Noord zal een 4-kaart  niet noemen en die mogelijke fit wordt dan nooit ontdekt. Het optimale bod is hier daarom volgens mij doublet.

 

Op deze puzzel kwmren twee goede biedingen binnen. Dat is meer dan de ene die er in Looier Cash geboden werd. Voor diegenen die voor 2klaveren kozen, Jullie vinden Marcel Winkel aan jullie kant. Hij verwacht, in verband met de singleton in  een 2-bod van partner. In Looier bieden we, als die kleur je niet past, de eerst biedbare kleur die je hebt. op die manier vertel je aan je partner dat hij uit de en ♣ moet kiezen. Mijn voorkeur gaat daarom toch uit naar doublet.

Goede oplossingen kwamen er binnen van: Guurtje Mulder en Tom Out, 

 

Als je Looier-Puzzels leuk vindt, doe mee! Wij worden erg blij van veel oplossingen.

Behalve de eer (goede bieders krijgen een naamsvermelding op de site) verdien je misschien € 10,-.  

Zeg het voort en puzzel mee!

 


top

Overzicht van alle berichten

• Puzzel 17-8 met oplossing
• Puzzel 17-9
• Puzzel 17-6 met oplossing
• Puzzel 17-8
• Puzzel 17-5 met oplossing
• Puzzel 17-6
• Puzzel 17-4 met oplossing
• Puzzel 17-3 met oplossing
• Puzzel 17-2 met oplossing
• Paas-Puzzel met oplossing.
• Paas-Puzzel
• Vakantie-puzzel met oplossing
• Puzzel 16-29 met oplossing
• Los Puzzel 16-29 op en maak kans op € 100,-
• Puzzel 16-28 met oplossing
• Puzzel 16-27 met oplossing
• Puzzel 16-26 met oplossing
• Puzzel 16-25 met oplossing
• Puzzel 16-24 met oplossing
• Puzzel 16-23 met oplossing
• Puzzel 16-22 met oplossing
• Puzzel 16-21 met oplossing
• Puzzel 16-20 met oplossing en winnaar.
• Puzzel 16-19 met oplossing
• Puzzel 16-18 met oplossing
• Puzzel 16-17 met oplossing
• Puzzel 16-16 met oplossing en winnaar
• Puzzel 16-15 met oplossing en winnaar
• Puzzel 16-14 met oplossing en winnaar.
• Puzzel 16-13 met oplossing en winnaar
• Puzzel 16-12 met oplossing en winnaar
• De Paaspuzzel voor € 500,-!
• Puzzel 16-11 met oplossing en winnaar
• Puzzel 16-10 met oplossing en winnaar
• Puzzel 16-9. met oplossing en Winnaar!
• Puzzel 16-8 met oplossing en 'Winnaar!'
• Puzzel 16-7 met oplossing en winnaar
• Puzzel 16-6 met oplossing en winnares
• Puzzel 16-5 met oplossing en winnaar
• Puzzel 16-4 met oplossing en winnaar
• Puzzel 16-3 met oplossing en winnaar
• Puzzel 16-2 met oplossing en winnaar
• Puzzel 1- 2016 met oplossing en winnaar
• Kerstpuzzel met oplossing en winnaar
• Puzzel 50 met oplossing
• Puzzel 49 met oplossing
• Puzzel 48 met oplossing
• Puzzel 47 met oplossing
• Puzzel 46 met oplossing
• Puzzel 45 met oplossing
• Puzzel 44 met oplossing
• Puzzel 43 met oplossing
• Veranderingen voor de puzzelaars.
• Puzzel 42 met oplossing
• Puzzel 41 met oplossing
• Vakantie-Puzzel met oplossing
• Puzzel 40 met oplossing
• Puzzel 39 met oplossing
• Puzzel 38 met oplossing
• Puzzel 37 met oplossing
• Puzzel 36 met oplossing
• Puzzel 35 met oplossing
• Puzzel 34 met oplossing
• Puzzel 33 met oplossing
• Puzzel 32 met oplossing
• Puzzel 31 met oplossing
• Puzzel 30 met oplossing
• Puzzel 29 met oplossing
• Puzzel 28 met oplossing
• Puzzel 27 met oplossing
• Puzzel 26 met oplossing
• Puzzel 25 met oplossing
• Puzzel 24 met oplossing
• Puzzel 23 met oplossing
• Puzzel 22 met oplossing
• Puzzel 21 met oplossing
• Puzzel 20 met oplossing
• Puzzel 19 met oplossing
• Puzzel 18 met oplossing
• Puzzel 17 met oplossing
• Puzzel 16 met oplossing
• Puzzel 15 met oplossing
• Puzzel 14 met oplossing
• Puzzel 13 met oplossing
• Puzzel 12 met oplossing
• Puzzel 11 met oplossing
• Puzzel 9 met oplossing
• Puzzel 8 met oplossing
• Puzzel 7 met oplossing
• Puzzel 6 met oplossing
• Puzzel 5 met oplossing
< Terug naar recente berichten

2018 © de Looier bv - privacy statement